Sverige ska regeras!

Skärmavbild 2014-09-13 kl. 10.08.36

Den finaste politiska fras jag vet är “Det ska löna sig att arbeta”. Det borde vara överflödigt att påpeka, men det är arbete och inkomster som skapar resurser till den välfärd som är vår gemensamma sektor. När jag blev aktiv politiskt var det inte så. Marginalskatterna i det S-dominernade Sverige var på 70- och 80-talen uppemot 80%, ja kanske t o m värre för företagare. Motståndet mot sänkta skatter var bergfast. Men nu, efter vissa sänkningar på 90-talet, så är det Alliansen som levererat.

Med jobbskatteavdragen har Regeringen Reinfeldt manat fram ett samhällsklimat som stimulerar arbetsinsatser och satsningar. Och detta är inte några plattityder! Varje år sitter vi i Budgetberedningen i kommunen och hårdgranskar prognoserna över tillväxten och skatteintäkterna. För att sedan kunna konstatera att de räckte till alla kostnadsökningarna, efter en hel del prioriteringar. Alla borde egentligen få göra den erfarenheten; det finns inte en väldig skattekista som kan användas fritt, tillväxten är i princip en naturlag, den måste finnas där!

Därför är jag oerhört stolt över dessa åtta år. När tjänstemännen på Lehman Brothers vandrade ut med sina tillhörigheter i papplådor 2008, då var hela världsekonomin i kraftig gungning. Vi kommer ihåg hoten om bankkrascher i Europa, de väldiga statsingripandena och hur man följde börsutvecklingen flera gånger om dagen. Sverige drabbades också, men Anders Borg och Alliansen tog Sverige genom krisen med bravur. Sverige klarade sig undan massarbetslöshet, tillväxten fanns där och tilltar nu. Då kommer också indikationerna från arbetsmarknaden, senast igår att arbetslösheten minskar och att numera 340 000 nya jobb skapats sedan 2006 och med 100 000 det senaste året.

Vi kan inte bara snegla bakåt och betrakta det utförda arbetet som något självklart givet. “En fast hand över Sveriges ekonomi” är ingen egenskap som tillkommer alla, “rättvist”. Det har krävts unik kompetens och kanske ännu mer ledarskap. Det är inte vilka som helst som åstadkommit att Sverige har den högsta sysselsättningsgraden i EU. Och det är långtifrån säkert att någon annan kan göra samma prestation åren framöver.

Nu står de där, “de rödgröna”, med stor åstundan att ta över makten och de ekonomiska styrmedlen. Tre direkta skattestötar ska riktas mot de mest jobbskapande insatserna: arbetsgivaravgiften ska höjas för ungdomar, momsen ska höjas inom restaurangsektorn och RUT-avdraget ska tas bort eller försämras. I dessa tider med hög ungdomsarbetslöshet; hur kan man över huvud taget överväga dessa skattechocker? Vad väntar sedan? Kommer jobbskatteavdragen att få vara kvar med en vänsterdominerad regering? Blir fastighetsskatten en spelbricka för att få med (V) i en vänstermajoritet.

Vad tror du själv, kommer jobben att öka med tre partier som anser sig fritt disponera skatteinstrumentet efter egen vilja?

Det är ingen barnlek att regera landet. Under många år i politiken har jag aldrig upplevt ett så fast och effektivt samarbete som Regeringen Reinfeldt. Sverige behöver fyra år till med Alliansen. Alternativet vet man egentligen inget om. Det inger oro, stor oro. Och därmed är vi tillbaka till huvudfrågan:

Vem vill du se som statsminister på måndag?

Intressant?

 

Publicerat i Allmänt, Politik, Salem | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Vi söker ditt förtroende!

1409GruppbildSpurtnr

Några av moderaternas kandidater vid det populära utegymmet vid Garnudden. Fr v: Olle Glimvik, Elisabeth Bovin-Exner, Mats Röhr (initiativtagare till utegymmet), Farzana Khan och Lennart Kalderén.

Vi moderater i Salem lägger mycket energi på att motsvara dina förväntningar. Vi informerar och lyssnar, föreslår och argumenterar, på möten, i mail och i telefon. Vi tycker att vårt arbete, tillsammans med FP, C och KD skapar goda resultat för Salems invånare. När vi går runt och knackar dörr  i kommunen säger många “Ni sköter Salem bra!”. Det beror på att vi balanserar ekonomin när vi samtidigt ska se till att salemsborna får den service de efterfrågar. Vi lovar inte för mycket, men vi håller vad vi lovar.

Alliansen på riksplanet och i landstinget håller samma linje. Sedan Alliansen med Fredrik Reinfeldt i spetsen tillträdde 2006 har “arbetslinjen” varit grundläggande för Sveriges välfärd. Arbetslinjen, med över 300 000 nya jobb sedan 2006, är avgörande för att Salems kommun ska kunna betala för skolor och förskolor, fritidsgårdar och äldreboenden.

Alliansen har tagit Sverige genom den svåraste ekonomiska krisen sedan andra världskriget. Det räcker långt.

Läs spurtnumret av Dagens Salem:         Dagens Salem nr 4, 2014

Intressant?

Publicerat i Politik, Salem | Märkt , , | Lämna en kommentar

Det blir kvartstrafik från Nytorp i rusningstid!

1310GCRönv

Under några år har vi moderater drivit frågan om att buss 725 från och till Nytorp ska gå i kvartstrafik i rusningstid. Övriga partier har instämt så det har också blivit Salems kommuns önskemål till Landstingets trafikförvaltning.

Fr o m vintertidtabellens start 14 december blir det verklighet. Kommunen har nu fått besked från Trafikförvaltningen att de kommer att beställa kvartstrafik under högtrafik kl. 6 – 9 och 15-19.

- Det här är en verklig miljösatsning för de boende längs Rönningevägen, i Nytorp och iFruängsområdet. Nu kan fler åka kollektivt, då blir det mindre belastning på parkeringen vid Rönninge station. Behovet av att ha två bilar i familjen minskar också, säger Björn Kvist, Björn Odelius och Lennart Sjödell från Moderaterna som drivit frågan.

Vi moderater jobbar vidare på att förbättra turtätheten i kommunen. Inte minst gäller det buss 731 i södra Rönninge.

Intressant?

 

Publicerat i Politik, Salem | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Förstärk kollektivtrafiken på Södertörn!

kollektivtrafik södertörn

Moderaterna i Salem och i Botkyrka gör en gemensam programförklaring i tio punkter för förbättrad kollektivtrafik på Södertörn, särskilt inriktad på Botkyrka och Salem.

  1. Bygg Förbifart Stockholm
  2. Starta bygget av Spårväg Syd
  3. Förläng tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö
  4. Ny pendeltågsstation vid Vega
  5. Stombuss Tyresö-Skärholmen-Förbifarten-Täby
  6. Ny busslinje Nynäshamn-Södertälje-Nykvarn
  7. Ny direktbuss Nykvarn-Liljeholmen
  8. Ny uppgång i Tullinge
  9. Helt rent och snyggt i tunnelbana och på pendeltåg
  10. Fler infartsparkeringar

Läs mer här:            Kollektivtrafik på Södertörn

Intressant?

Publicerat i Politik, Salem, Södertörn | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Konkret miljöpolitik ger resultat

 

(www.fotolia.com)

(www.fotolia.com)

 Utsläppen av kväve och fosfor till Flaten och Uttran har minskat med ca hälften på 16 år. Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp har gett effekt. Kommunen har byggt dammar för rening av dagvatten i Sandbäck och Herrängen. I höst byggs en damm nära Mölle att för att rena dagvatten från Salem. Läs mer här.

Miljöpartiet i Salem vill sätta 80 km/h på E4/E20. Vi moderater säger nej! Vi vill se konkreta resultat, inte symbolpolitik. Nu vill vi samordna varutransporterna till skolor och förskolor. Det minskar koldioxidutsläppen och ger bättre trafiksäkerhet.

Intressant?

 

 

Publicerat i Politik, Salem | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Det är det här det handlar om, Stefan Löfven!

TreHundraTusenJobbvar

Tidigare har vi pekat på att antalet jobb har ökat med 250 000 från Alliansens tillträdde regeringen 2006. Nu – med SCB:s senaste statistik – kan siffran justeras och det uppåt: jobben har ökat med 300 000.

Vi talar alltså om antalet sysselsatta. Men – säger S – har inte befolkningen ökat också? Jo, antalet personer i åldern 15-74 år har ökat med 456 000 personer. Men, i många av våra grannländer har antalet sysselsatta stått still eller t o m minskat sedan den ekonomiska krisen. Så skedde under 90-talskrisen. Men nu har vi sluppit den trista utvecklingen. I den mest yrkesverksamma åldersgruppen (20-64 år) är det ännu tydligare att sysselsättningen ökat. (Källa: SCB: arbetskraftsundersöknng, kvartal 2 2014).

Alliansens allra bästa gren är att ha bemästrat den svåraste depressionen sedan andra världskriget och samtidigt utvecklat sysselsättningen. Dagens besked är en bra bekräftelse. När du funderar över riksdagsvalet tycker jag du ska väga in detta.

Här kan du läsa mer om hur Alliansen vill skapa ännu fler jobb:             300-000-nya-jobb

 

Intressant?

 

Publicerat i Allmänt, Politik | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Det blir en ytterligare pendeltågsuppgång i Tullinge

1408TullingeBild3

Tullinge station från nordost.

Moderaterna i landstinget ger nu klartecken för en ytterligare pendeluppgång vid Tullinge station. (Läs här!) Planeringen kan starta direkt och bygget slutföras under nästa mandatperiod. Jag är noga med att bevaka Södertörns intressen i Trafiknämnden och landstinget i övrigt. Därför är det viktigt att kunna presentera en pendeltågsinvestering på Södertörn och i Tullinge. Tullinge/Huddinge sjukhus/Flemingsberg är ett tillväxtområde för både företag, högskoleutbildning och i Tullinges fall, bostäder.

Som ledamot i Trafiknämnden har jag samarbetat med landstingsrådet Christer G Wennerholm och moderate gruppledaren i Botkyrka Jimmy Baker, för att få fram detta skarpa vallöfte. Tullinge växer och det finns mycket goda utvecklingsmöjligheter när en ytterligare pendeluppgång kan byggas.

Med en ytterligare pendeltågsuppgång i nordöst får många pendlare i Römossen, Östra Tullingeberg, delar av Tullinge skog och kanske också det nybyggda Riksten m fl områden en enklare väg till pendeltåget. Det blir mindre trängsel i den befintliga sydvästra uppgången.

När byggen som dessa sker tar Landstinget kostnaderna för uppgången, gångbroar är kommunens ansvar. Vi föreslår därför en överenskommelse med Botkyrka kommun med denna innebörd.

Intressant?

 

Publicerat i Politik, Södertörn, Stockholmsregionen | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar