Södertörns Tingsrätts frikänner SRV Återvinnings förre ordförande

Justice concept. Gavel,  golden scales and books in the library

  SRV:s styrelse entledigade i februari 2014 VD:n Robert Falk med röstsiffrorna 4 för, 4 emot, ordförandens utslagsröst avgjorde. Därefter har ordföranden Sven Gustafsson, M, blivit åtalad för att de fyra socialdemokratiska ledamöterna inte blivit informerade i för väg. Sven Gustafsson hävdar att han försökt informera, men att S-ledamöterna nekat en sådan diskussion. Södertörns Tingsrätt […]

Datainspektionen godkänner avtal med Google (english – see below)

(www.fotolia.com)

Salems kommun beslöt för fem år sedan att gå över till Googles molntjänster. Datainspektionen hade dock invändningar och har krävt att avtalen mellan kommunen och Google ska ändras på en del punkter. Avtalen har genomgått flera förändringar, Datainspektionen har krävt nya revideringar och svar på frågor. Detta har pågått i fem år, en period där […]

Applåder när Nytorpsskolan fick energipris

(Foto: Agneta Jordaan)

Det är inte varje dag man möts av applåder. Men omkring 300 elever i Nytorpsshallen välkomnade en liten delegation från kommunen med hjärtligt bifall nu på fredagsförmiddagen. Nytorpsskolan i Rönninge har varit särskilt duktiga på att spara energi. Genom effektiv vädring, bättre styr- och reglerutrustning, noggrannhet med elapparater m m har de lyckats spara mellan […]

Fel om idrottsanläggning

Depressed mature man

”Mitt i Botkyrka-Salem” skriver i veckans nummer (sid 24) att en sporthall med fotbollsplan och löparbanor planeras i kommunen. På förstasidan anges att ”Rönninge kan få superarena för idrott”. Jag vill dementera att en idrottsanläggning planeras eller är aktuell att bygga. Kommunfullmäktige har begärt att tjänstemännen ska inventera eventuella platser för framtida idrottsanläggningar. Det betyder att […]

Nu börjar arbetet med översiktsplanen – men Rönningepartiet förvånar

1503ÖPdiagram

Kommunstyrelsen beslutade i måndags bl a att sätta igång arbetet med ny översiktsplan för Salem inför 2030. Beslutsunderlaget kan du läsa här 1503ÖPbeslutsunderlag . Det blir en process fri från politiska låsningar i det första skedet, precis som vi gjorde förra gången. Tanken är att tjänstemännen lägger fram ett diskussionsunderlag som ska ut på medborgardialog, d […]

Medborgarfråga om härbärgen för EU-medborgare

(www.fotolia.com)

På torsdagens fullmäktige besvarade jag en medborgarfråga om bostadssituationen för bl a EU-migranter i Salem. Frågor och svar i det ämnet gör sig inte bäst i kortfattade rubriker. Därför har jag tagit in mitt svar i sin helhet för att alla intresserade ska kunna bilda sig en uppfattning om ställningstagandet och resonemanget bakom. Gruppledarna för […]

Zonsystemet krångligt?

1502LandstingsfullmLKavDelmon

  Landstingsfullmäktige debatterade idag en motion från Miljöpartiet att införa enhetstaxa. Motionen avslogs, men den rödgröna oppositionen passade förstås på att argumentera. Ett av argumenten vänder jag mig särskilt emot. De rödgröna påstår att zonsystemet för enkelresor är krångligt och att SL därför tappar resande och intäkter. Jag undrar, vad är det som är krångligt? […]

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 488 andra följare