Blockera inte Bornsjöbygden!

(Klipp från Länsstyrelsens hemsida)

Trafikverket har gjort en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) om Bornsjön. Verket vill förbättra miljöskyddet av Bornsjön, som är dricksvattenreserv för Stockholms län, genom ett antal åtgärder (läs mer här). Bl a vill verket införa partiellt genomfartsförbud för tung trafik på delar av ”Gamla Riksettan”, hastighetsbegränsning på samma väg på en kort sträcka nära Salems kyrka m m. […]

Salems centrum – ”Högtidligt att få lägga grunden för framtida generationer”

ska%cc%88rmavbild-2017-02-14-kl-20-32-24

Kommunstyrelsen beslutade igår föreslå fullmäktige att förhandlingar ska inledas om ett nytt Salems centrum enligt alternativ Beta (nytt centrum på Säby bollplan, omkring 600 nya bostäder totalt). Läs bl a SVT Södertälje. Vi som är förtroendevalda nu, 2017, måste se långt framåt till de stora möjligheterna som finns att bygga ett nytt Salems centrum anpassat […]

Kommunstyrelsen föreslår Fågelsången

The Blue Tit (Cyanistes caeruleus) on a bird table.

Kommunstyrelsen i Salem behandlade idag förslaget att lägga den nya grundskolan vid Fågelsången. Förslaget vann bifall och ligger nu som KS’ förslag till fullmäktige 23/2. Röstsiffrorna blev 9-2. M, S, C och MP var för, L och Röp röstade för Södra Hallsta. KS biföll också förslagen om att utreda två vägdragningsalternativ varav alternativ 2 (alternativet […]

”Vi köper bostadsrätter för att följa lagen om nyanlända”

(Klipp från SvD)

”Kommunen tvångsköper bostadsrätt i seniorboende”, skriver SvD idag. Bakgrunden är att Salems kommun köpt en bostadsrätt på Rönningeborg för andrahandsuthyrning. Kommunen kommer att hyra ut i andra hand till en person som uppfyller Rönningeborgs stadgar, för att kunna göra en ”rockad” bland våra andra lägenheter för att ge plats åt nyanlända. Kommunen har köpt bostadsrätten […]

Intressant statistik för sjukvården

ska%cc%88rmklipp-2017-02-06-21-25-54

I förra veckan träffade alliansledningen i landstinget sjukvårdsministern Gabriel Wikström (S). Det uppmärksammades stort i media. Gabriel Wikström försökte sätta bilden av att det alliansledda Stockholms läns landsting producerar dålig sjukvård. Han fick svar på tal när landstingsledningen presenterade dessa siffor: Sjukvården i Stockholms län Jag är medveten om att det finns mycket att diskutera […]

3 miljarder , men länet behöver 300

traffic on elevated expressway

På onsdagen var det hearing på Länsstyrelsen om den kommande länsplanen för infrastrukturinvesteringar. Där fick alla länskommuner presentera sina förslag och prioriteringar. Landshövdingen Chris Heister sade att hon tillsammans med sina tjänstemän gjort en översiktlig summering av kommunernas förslag. Den slutade i mycket runda tal på mellan 200 och 300 miljarder. Samtidigt Länsstyrelsen med att […]

Salems förskolor ger hög kvalitet per satsad krona

woman teaching children handcraft at kindergarten or playschool

DN:s Johan Schück skriver idag om en WSP-undersökning till Svenskt Näringsliv. Salem utmärker sig genom att toppa statistiken över kommuninvånarnas nöjdhet jämfört med kommunens kostnader per plats. Väldigt trevlig läsning! Läs WSP-undersökningen här. Intressant?