Salems kommun köper Södra Hallsta av Stockholm stad

Skärmklipp 2015-05-21 14.54.06

Salems kommun och Stockholms stad är överens om att köpa markområdet Södra Hallsta för 14,5 miljoner kronor. Det är innebörden av ett förslag till ett extra kommunstyrelsemöte i Salem 1 juni, för senare beslut i fullmäktige 11 juni. Samtidigt ska ett beslut i Stockholms stads exploateringsnämnd tas för att bekräfta affären.

Under många år har det funnits planer på att bygga ett 50-tal bostäder i området, intill Salemsvägen. Samtidigt ska Tvärleden byggas mellan Rönningevägen och Salemsvägen för att trafikförsörja området samt avlasta Rönninge centrum från genomfartstrafik. Projektet har också funnits med i kommunens översiktsplan från 2006. Stockholms stad har genom Järntorget AB varit tilltänkt exploatör. När diskussionerna med kommunen gick  in i ett slutskede visade det sig mer fördelaktigt för kommunen att köpa marken och själva hålla i trådarna för exploateringen. Planerna ligger nu på minst 70 bostäder, bl a med flerbostadshus mot Salemsvägen och småhus i övrigt. Även en förskola ska anläggas.

Ännu så länge finns endast en förstudie och olika skisser, men en detaljplan och exploateringsavtal ska tas fram, en process som kommunen nu lättare kan styra. Samtidigt ska samarbetspartners sökas för att finna olika exploateringslösningar för området. Detta är den största markaffären Salems kommun gjort på många år. Det ska verkligen bli spännande att vara med om att ta fram ett trevligt bostadsområde med ypperligt läge på gångavstånd till Rönninge station. Genom markköpet tar Salems kommun också tillvara en av de få möjligheterna till bostadsbyggande som finns i kommunen, eftersom såpass mycket mark är låst av naturreservatet i Bornsjöns nederbördsområde. Fler kommuninvånare kommer att kunna flytta till fina bostäder. Fler kommer att vilja flytta till Salem och Rönninge.

Tack till Stockholms stad och finansborgarrådet Karin Wanngård (S) samt dess Mark- och Exploateringskontor, Salems oppositionsråd Arne Närström (S) och vår Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltning för gott samarbete!

Intressant?

5 kommentarer på “Salems kommun köper Södra Hallsta av Stockholm stad”

 1. Jag hoppas på långt fler bostäder än 70, och gärna primärt hyresrätter.

  Det är inget annat än en skam att Akelius har de facto-monopol på hyresrätter i Salem…

 2. Det är inte bara att trycka på en knapp och beställa ett visst antal hyresrätter. Ett projekt måste ha en ekonomi som motiverar alla inblandade att delta. För att få ihop bostadsprojekt över huvud taget har det gällt att bygga en övervägande del bostadsrätter för att ”balansera upp” de för byggare mindre lönsamma hyresrätterna. Det har kommunen lyckats med, i kv Trädgårdsmästare och i Rönninge Centrum.

  Vi kommer att ha utgångspunkten 70+ när det gäller antalet bostäder i Södra Hallsta. Men vi ska också ”prata ihop oss” med intresserade byggare.

  / Lennart Kalderén

 3. Lennart hur lång tid tror du tar innan Södra Hallsta börjar byggas och vi får Tvärleden mellan Salemsvägen och Rönningevägen? Förstår inte riktigt meningen med att bygga småhus där. Är det inte flerbostadshus som saknas för yngre och äldre i kommunen?
  Hälsningar Marianne Birke Englid.

  1. Marianne, just nu väntar vi på att markköpet ska slutföras. Därefter ska vi ta fram ett bostadsprojekt med lämplig(a) samarbetspartners. Sedan blir det detaljplanearbete och beslut. Vi kommer att hantera allt detta skyndsamt. Min målsättning är att detta ska vara klart i slutet av 2016/början 2017. Till sist kommer eventuella överklaganden och då är det svårt att göra prognoser. Vi siktar på att det både ska bli småhus och flerbostadshus. Vi siktar på både bostadsrätter och hyresrätter. Projektet måste ha en bra helhet, inte minst ekonomiskt för de som ska bygga. / LK

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s