Etikett: trygghet

Diskussion handlar också om att lyssna på de svar man får

(Representanter från Södertäljepolisen, kommundirektör Mats Bergström till höger och undertecknad.)

Om vi inte längre kan genomföra offentliga möten i Salem – då är gränsen nådd.

Igår var det trygghetskväll i Murgrönan i samarbete mellan polisen och kommunen. Olika verksamheter från kommunen ordnade tillsammans med Polisen en ”minimässa” med mingel som följdes upp med en diskussion inne på Murgrönan. Vackert väder och trevlig stämning, innan. Stämningen under diskussionen blev dock hetsig då en mindre grupp om ett tiotal personer gick in och ut ur lokalen och några av dem inte kunde acceptera talarordningen där frågor skulle ställas men också få besvaras av representanter från Polisen och kommunen, bl a undertecknad.

Jag fick frågor om 30-sträckor och vad man ska göra på fritiden om man är för gammal för att komma in på fritidsgården ”Huset”, d v s över 18 år. Varför fick man inte ”hänga i centrum”? Hälften av mitt svar var att man visst får hänga i centrum. Jag blev dock avbruten innan jag fick uttala den andra hälften av svaret, att det har varit för mycket störningar och rena hot i centrum och på biblioteket, vilket inte är acceptabelt. Vid ett annat tillfälle fick jag dock några sekunder på mig för att förklara att kommunen inte kommer att starta någon fritidsgård för unga vuxna. Detta svar uppskattades inte och resten av frågestunden stördes av att vi som skulle svara inte fick möjlighet att tala till punkt. Det var också svårt för resten av publiken, ett 50-tal, att få komma till tals.

En demokratisk diskussion kräver möjligheten att få ställa frågor. Men även den som svarar har rättigheten att få tala till punkt. Det kan tyckas banalt att behöva påpeka detta, men en hel del – inte minst undertecknad – reagerade mot beteendet igår kväll.

Trygghetskvällen var ambitiöst och väl organiserad. Ett stort tack till alla er som hjälpte till!

Intressant?

Möte om Grannsamverkan

Close up detail of town house rooftops against blue sky.
(www.fotolia.com)
Ullis Holmgren från ”Grannsamverkan i Salem” och ett antal tjänstemän hade med min medverkan ett möte i förra veckan för att diskutera frågor som kommit fram i den trygghetsundersökning Ullis Holmgren gjort. Det är en gedigen trygghetsundersökning kopplat till den inbrottsvåg som då och då drabbar oss, dock inte alltid så frekvent som det senaste halvåret. Jag drabbades själv av ett inbrott mitt på ljusan dag för några år sedan, så jag vet hur trist och ibland upprivande det känns, för att inte tala om de ekonomiska skadorna. Polisen har nu informerat om att det skett gripanden som har koppling till brotten i Salem, vilket känns bra inte minst för att Polisen ska få bekräftelse för sina ansträngningar. Brott får inte löna sig!
Vi hade ett mycket produktivt möte där vi diskuterade alltifrån bättre belysning till utbildning för de aktiva inom ”Grannsamverkan”. Kommunen är sedan en tid i färd med att se över och förbättra bl a felanmälan och åtgärdstiden för belysningen, men också själva armaturerna. Gedigna kontakter med polisen och bra dialog med boende i Salem, det är två av kommunens viktigaste uppgifter alldenstund vi inte får bilda någon egen kommunal polisstyrka.

Trygg i år också!

Inte i Salem. (www.fotolia.com)
Inte i Salem. (www.fotolia.com)

Vår kommun ligger kvar i den svenska trygghetstoppen. SKL:s undersökning visar att skärgårdskommunen Öckerö utanför Göteborg toppar och att Salem ligger 6:a. Det är tredje året i rad vi ligger med bland ”topp 10”. Det är också tredje mätningen i rad som Salem ligger främst bland kommunerna Stockholms län.

Bland indikatorerna är Salem bäst i Sverige när det gäller att undvika bränder i byggnad, endast 0,22 bränder per 1000 invånare.

SKL skriver att en trygg och säker kommun kännetecknas av få olyckor, att få brott begås, att kriser hanteras på ett bra sätt för att minimera störningar och att medborgare och politiker har ett säkerhetsmedvetande som i så stor utsträckning som möjligt baseras på faktiska förhållanden. Vi skriver under på det.

Förutom dessa lokalpatriotiska markeringar bör nämnas att SKL pekar på att olyckorna kostar 65 miljarder om året och att olika former av trygghetsarbete sparar resurser.

Radio Stockholm har för andra året i rad gjort en negativ vinkling på vårt fina resultat. I år ställs vår tekniska förvaltning till svars p g a ett antal släckta gatlyktor. Jag tycker det är en tråkig och godtycklig vald journalistisk vinkling. Men; för att bekräfta SKL:s bild och vår egen vision (”den nära kommunen”), har vår förvaltning omgående undersökt hur det förhåller sig. Tack för det.

Intressant?

Salem tryggast 365 dagar om året

Skylten i topp på kommunalhuset platsar i princip ett år till!

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har presenterat sina öppna jämförelser av trygga och säkra kommuner för 2011. Förra året toppade Salem hela Sverige-listan, i år är vi trea bland 290 kommuner. Vi toppar listan för Stockholms län.

”Salem tappar platsen som säkraste kommunen”, säger Radio Stockholm i ett svårslaget negativ (?) rubrik. Men jag måste säga att det verkligen känns bra att få vår topposition bekräftat för andra året i rad. I år kan vi också säga att vi ligger i den absoluta toppen 365 dagar om året, när vi nu sluppit besök den där lördagen i december.

Salem är en liten kommun där nyckelordet är ”nära”, det är min förklaring till placeringen. Det är nära mellan medborgare och myndighet, en närhet i sociala relationer, lätt att lära känna bekanta och grannar. Med nära relationer kommer också ett större ansvarstagande. Sist men absolut inte minst ska vi också tacka närpolisen och Södertörns Brandförsvarsförbund för ett gott förebyggande arbete. Ett ”grattis” också till Habo, Öckerö m fl kommuner i toppen.

Intressant?           Kommunens hemsida      SvD 

Salem tryggast i Sverige

(www.fotolia.com)

Salems kommun kommer på första plats i Sveriges Kommuner och Landstings öppna jämförelse om trygghet och säkerhet för 2010.

Undersökningen är en bekräftelse på att de som planerade Salem för 50 år sedan tänkte rätt. Att bygga ut ett villasamhälle med varierande småhusbebyggelse är ett lyckat socialt koncept som skapar trygghet. Sedan kan vi särskilt gratulera Räddningstjänsten och ett antal kommunala myndigheter till ett lyckat förebyggande arbete mot bränder och olyckor. Vi är många som kan vara stolta.

Det är sannerligen en frustrerande paradox att detta bara tillåts gälla 364 dagar om året. Det är för bedrövligt att dessa extremistdemonstrationer ska tillåtas förstöra helgfriden för kommuninvånarna en lördag varje december.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting kan en trygg och säker kommun beskrivas som en kommun där det sker få olyckor, där få brott begås, där kriser hanteras på ett bra sätt för att minimera störningar och där medborgare och politiker har ett säkerhetsmedvetande som i så stor utsträckning som möjligt grundar sig på faktiska förhållanden.

Ekot

Intressant?

Aftonbladet