Nynäshamn laddar för Norvik, men Södertörn behöver bättre infrastruktur

Norviks hamn är en stor framgång för Nynäshamns kommun som arbetat länge för att förverkliga detta nya sjöfartsprojekt för Stockholmsregionen och Sverige. Med Norvik kommer fraktfartygen att kunna angöra hamnen snudd på direkt, utan komplicerad navigation genom trånga skärgårdsleder. Norvik är också ett tillväxtprojekt för hela Södertörn med nya jobb och ökade möjligheter till ”business-to-business”. […]

Rekordstor värdetillväxt för hus i Salems kommun

Man får mycket bra bostad för pengarna i Salem. Våra villa- och småhuspriser har ökat rekordmycket. Det visar färsk statistik från Svensk Fastighetsförmedling. Att investera i en villa eller ett radhus i vår kommun är attraktivt då vi som kranskommun har haft ett lägre utgångsläge än kommuner närmare innerstaden. Många lockas att flytta till Salem […]

Trafikverket blåser Stockholmarna på pendelkapaciteten genom Citybanan

Citybanan genom Stockholm invigs med pukor och trumpeter 10 juli. Men trots 17 miljarder i investeringar i nya stationer, tunnlar och spår aviserar nu statliga Trafikverket att pendeltågskapaciteten bara blir i stort sett oförändrad, inte utökad som utlovat. Kristoffer Tamsons artikel i SvD beskriver detta väl. Det är svårt att kalla detta annat än en […]

Hemska händelser drabbar människor i Stockholm

Man känner bestörtning och förstämning. Tankarna går till de omkomna, de skadade och alla anhöriga. Jag hoppas att så många som möjligt kan ta sig hem. Nu är det tid för sorg men också för eftertanke och kraftsamling. Vi låter oss inte skrämmas! Kommunens krisledning har aktiverats. Kommunens hemsida med viktig information och länkar finns […]

Sverigeförhandlingen klar – Spårväg Syd, ny t-banelinje till Älvsjö och mycket mer

Den stora Sverigeförhandlingen är nu klar. Politiker från landstinget, Stockholm, Huddinge, Täby m fl närmast berörda kommuner har förhandlat med regeringen och nu gått i mål. Resultat: Spårväg Syd byggs mellan Flemingsberg-Kungens Kurva-Älvsjö. T-banelinje från Älvsjö till Fridhemsplan, sex stationer på vägen. Roslagsbanan får tunel till Odenplan och T-centralen. Ny T-banestation vid Hagalund i Solna. […]

Salems centrum – ”Högtidligt att få lägga grunden för framtida generationer”

Kommunstyrelsen beslutade igår föreslå fullmäktige att förhandlingar ska inledas om ett nytt Salems centrum enligt alternativ Beta (nytt centrum på Säby bollplan, omkring 600 nya bostäder totalt). Läs bl a SVT Södertälje. Vi som är förtroendevalda nu, 2017, måste se långt framåt till de stora möjligheterna som finns att bygga ett nytt Salems centrum anpassat […]

Kommunstyrelsen föreslår Fågelsången

Kommunstyrelsen i Salem behandlade idag förslaget att lägga den nya grundskolan vid Fågelsången. Förslaget vann bifall och ligger nu som KS’ förslag till fullmäktige 23/2. Röstsiffrorna blev 9-2. M, S, C och MP var för, L och Röp röstade för Södra Hallsta. KS biföll också förslagen om att utreda två vägdragningsalternativ varav alternativ 2 (alternativet […]