Salems centrum – ”Högtidligt att få lägga grunden för framtida generationer”

Kommunstyrelsen beslutade igår föreslå fullmäktige att förhandlingar ska inledas om ett nytt Salems centrum enligt alternativ Beta (nytt centrum på Säby bollplan, omkring 600 nya bostäder totalt). Läs bl a SVT Södertälje. Vi som är förtroendevalda nu, 2017, måste se långt framåt till de stora möjligheterna som finns att bygga ett nytt Salems centrum anpassat […]

Kommunstyrelsen föreslår Fågelsången

Kommunstyrelsen i Salem behandlade idag förslaget att lägga den nya grundskolan vid Fågelsången. Förslaget vann bifall och ligger nu som KS’ förslag till fullmäktige 23/2. Röstsiffrorna blev 9-2. M, S, C och MP var för, L och Röp röstade för Södra Hallsta. KS biföll också förslagen om att utreda två vägdragningsalternativ varav alternativ 2 (alternativet […]

Salems förskolor ger hög kvalitet per satsad krona

DN:s Johan Schück skriver idag om en WSP-undersökning till Svenskt Näringsliv. Salem utmärker sig genom att toppa statistiken över kommuninvånarnas nöjdhet jämfört med kommunens kostnader per plats. Väldigt trevlig läsning! Läs WSP-undersökningen här. Intressant?  

En bra smäll i solen

Solen gassar på klubbhusets restaurang. Ölen är kall och god – ”worth waiting for” (jämför ”En iskall i Alexandria”) – efter varierande golf. Detta på en härlig bana som knappast är särskilt förlåtande för golfare som syndar med slarvig uppställning. I bästa fall flyger dock driven på 10:an halvvägs till Atlantens vågor som skummande kastar […]

Stig Beckman har avlidit

Nyligen avled Stig efter en längre tids sjukdom i kretsen av sin familj. Våra tankar går till hustrun Irene, barn och barnbarn.  Stig var en välkänd salemsbo, en centralgestalt i en stor bekantskapskrets och tongivande inom vår partiförening. Iréne, Stig och familjen bosatte sig tidigt i Rönninge och sedan uppe i Salem, där de bodde […]

Bob Dylan överbryggade distansen

När barriärer bryts och historien tar sina språng brukar omvärlden stå förundrad och försöka smälta de nya tingens ordning. Det fick vi uppleva när Svenska Akademien för några veckor sedan förkunnade att Bob Dylan tilldelats Nobelpriset i litteratur. Jag gör inte anspråk på att besitta några större kulturella insikter, däremot fascineras jag av olika budskap […]

Kraftig minskning av CO2-utsläpp genom säkrare varutransporter

Södertörnskommunerna presenterar nu en första rapport om försöket med samordnad varudistribution. Enligt projektledningen har CO2-utsläppen halverats genom att varutransporterna samordnas, vilket också ger bättre trafiksäkerhet då det blir färre transporter till skolor, förskolor och äldreboenden. Ett exempel är Salarps äldreboende i vår kommun, där transporterna minskats från fyra till två per vecka. Jag hoppas detta […]