Hemska händelser drabbar människor i Stockholm

Man känner bestörtning och förstämning. Tankarna går till de omkomna, de skadade och alla anhöriga. Jag hoppas att så många som möjligt kan ta sig hem. Nu är det tid för sorg men också för eftertanke och kraftsamling. Vi låter oss inte skrämmas! Kommunens krisledning har aktiverats. Kommunens hemsida med viktig information och länkar finns […]

Förslag: Minskade flyktingtal leder till färre platser för paviljonger

Länsstyrelsen har minskat kommuntalet för nyanlända med uppehållstillstånd för 2017, från 63 till 48. Minskningen beror på att det kommer färre asylsökande till Sverige, men fortfarande finns många asylsökande på Migrationsverkets förläggningar. Antalet ensamkommande flyktingbarn har också minskat. Därmed behöver inte kommunplatserna för ensamkommande öka som tidigare prognoser visade. Inför det ökade flyktingmottagandet fr o […]

Sverigeförhandlingen klar – Spårväg Syd, ny t-banelinje till Älvsjö och mycket mer

Den stora Sverigeförhandlingen är nu klar. Politiker från landstinget, Stockholm, Huddinge, Täby m fl närmast berörda kommuner har förhandlat med regeringen och nu gått i mål. Resultat: Spårväg Syd byggs mellan Flemingsberg-Kungens Kurva-Älvsjö. T-banelinje från Älvsjö till Fridhemsplan, sex stationer på vägen. Roslagsbanan får tunel till Odenplan och T-centralen. Ny T-banestation vid Hagalund i Solna. […]

Uppdaterad: Mitt i, SVT och Pedagogika

I ”Mitt i” och SVT Södertälje påstås att en förvaltningschef inom kommunen har köpt tjänster från ett företag där hon själv är verksam, nämligen Pedagogika. Det berättas också att någon anmälan av bisyssla inte skett. Uppgifterna stämmer inte. Pedagogika är inget företag. Förvaltningschefen har inget ekonomiskt engagemang i nätverket, utan är medlem av en redaktionell […]

Extra fullmäktige om multimotioner

I torsdags var det dags för ett extra fullmäktigemöte för första gången på många år. Anledningen var att alla motioner och interpellationer inte hann behandlas på februarisammanträdet. Det var Rönningepartiet som stod för totalt åtta motioner och interpellationer som debatterades under ca två timmar. Insatser för nyanlända Vi startade med en motion om att kommunen […]

Byggstart i Rönninge centrum

I förra veckan fick jag klippa band och tygla en grävskopa till ett första spadtag för SMÅA-bygget kvarteret Trädgårdslunden i Rönninge centrum. Det blir 37 bostadsrätter för rönningebor och andra. Därmed har bostadsbyggnationerna i Rönninge centrum kommit igång. I dagarna har vi också fått bekräftat att SMÅA börjar bygga Torghuset i augusti/september. Där blir det […]

Till minne av Anders Forsberg

Anders avled nyligen i lugn och stillhet i hemmet i Rönninge efter en längre tids sjukdom. Våra tankar går till hustrun Ilse och fyra barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Anders kom med i politiken när Salem åter blev egen kommun 1983 och han var en av de politiker som aktivt deltog i uppbyggandet av den nya […]