Kraftig minskning av CO2-utsläpp genom säkrare varutransporter

(www.fotolia.com)

Södertörnskommunerna presenterar nu en första rapport om försöket med samordnad varudistribution. Enligt projektledningen har CO2-utsläppen halverats genom att varutransporterna samordnas, vilket också ger bättre trafiksäkerhet då det blir färre transporter till skolor, förskolor och äldreboenden. Ett exempel är Salarps äldreboende i vår kommun, där transporterna minskats från fyra till två per vecka. Jag hoppas detta […]

Spännande förslag för Salems centrum presenterade

ska%cc%88rmklipp-2016-12-06-20-27-41

I måndags hade kommunen presskonferens om planerna för Salems centrum. Det blir medborgardialog i januari framöver om två alternativa inriktningar. Alfa – Nya bostäder på del av bollplanen och tomten för tidigare Skyttorpsskolan, centrum ligger kvar i nuvarande läge. Beta – Centrum flyttas till bollplanen, bostäder byggs ovanpå, på Skyttorpstomten och på nuvarande centrums mark. […]

Irene Svenonius föreslås till finanslandstingsråd

1612irenesmnet

Irene Svenonius är ett utmärkt förslag till gruppledare för Moderaterna i landstinget och finanslandstingsråd. Jag hade förmånen att samarbeta med Irene under en period efter valet 2014 och vet att Stockholmarna nu får en dynamisk förstepolitiker i Landstingshuset med ett brett ledarskap och god förmåga att bygga samarbete, dessutom alltid med gott humör. Grattis och […]

Förslag om ny grundskola vid Fågelsången

ska%cc%88rmklipp-2016-12-04-22-27-49

Salem växer, nya bostadsområden planeras och det behövs en ny skola. Även nya förskolor blir aktuella. En tjänstemannagrupp har jobbat intensivt med att ta fram förslag till platser (se karta). Tjänstemännens huvudförslag är att en ny grundskola för 480 elever byggs vid Fågelsången i Salem. Det kräver att en väg kan dras fram, förstahandsalternativet är […]

Dagens Salem nr 4 är ute

1611ds416ettanmini

I detta nummer gör vi en kort presentation av budgeten för 2017-2019 med fokus på investeringar, miljöinsatser och initiativ inom Kultur- och Fritid. Dessutom skriver vi kort förslaget om en ny grundskola i Salem. Dagens Salem nr 4 Intressant?

Pendeltågstrafiken förändras när Citybanan öppnas

(Bild: sl.se)

  Trafiknämnden i landstinget har beslutat om hur pendeltågstrafiken ska planeras inför Citybanans öppnande. Citybanan ökar kapaciteten väsentligt genom Stockholm. Ursprungligen var det tänkt att det skulle bli 10-minuterstrafik på alla linjer. Sedan något år har landstinget också utrett ”snabbpendel”  i högtrafik från Södertälje, Nynäshamn m fl. Snabbpendeltågen kommer inte att stanna vid samtliga stationer […]

Beslut taget om platser för flyktingbostäder

family home relationship icon vector illustration graphic design

Kommunstyrelsen fattade i full enighet beslutet om att söka bygglov för paviljonger för flyktingbostäder* på fem nya platser. Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade för beslutet. Inget parti röstade emot. KD och Vänsterpartiet instämde i beslutet, men hade inte rösträtt i kommunstyrelsen. Rönningepartiet var inte närvarande men har bekräftat i efterhand att de stödde […]