Fullmäktige 28 april – ja till bokslutet och nej till SD:s kampanj

valborgsmssoafton

Preludierna var lite annorlunda inför torsdagskvällens fullmäktige. Inte mindre än åtta medborgarfrågor var ställda. Tyvärr var de allra flesta inspirerade av Sverigedemokraternas kampanj mot kommunens flyktingmottagande. Många av frågorna bestod enbart i en eller ett par meningar, tydligt polemiska, rentav provokativa. Formuleringarna var ungefärligen: Vill ni att alla som tjänar över 500 000 kronor ska […]

Maktfullkomligt agerande av (S) i SRV Återvinning

(Bild från SRV)

Idag har SRV Återvinning haft bolagsstämma. Daniel Dronjak (kommunstyrelseordförande i Huddinge/M) och undertecknad har i protest lämnat stämman sedan vi nekats att lämna ett uttalande till protokollet om vår brist på förtroende för den nye styrelseordföranden Staffan Holmberg (Haninge/S) och nya vice ordföranden Birgitta Mörk (Botkyrka/S). Stämman, bestående av representanter från Botkyrka, Haninge och Nynäshamn […]

VA-arbetena i Rönninge centrum är försenade

DCIM100MEDIA

I Rönninge centrum har det anlagts en rondell, men hela VA-nätet har också byggts om. Kommunens entreprenör har stött på en serie problem med VA-ombyggnaden. Dokumentationen från tidigare arbeten har brister. Entreprenören har stött på bjälkar, asfalt från ”den gamla Stationsvägen” på oväntade djup. Borrningarna har ibland gått snett, de har fått byta borrmetoder för […]

Replik till SvD: Bra demokrati i rondellen

Skärmklipp 2016-04-03 18.12.28

SvD:s Alexandra Ivanov undrar om salemborna verkligen skulle tycka att det är en nödvändig kommunal utgift att satsa 400 000 kronor på utsmyckning av en rondell. Jag vill gärna tala om varför vi lägger detta förslag. Först och främst, detta är ingalunda kommunal kärnverksamhet. Men det är heller inget slöseri. I samband med att vi […]

Varken Rönninge eller Salem vann – det gjorde Salems kommun – fullmäktige 18 februari

Rådhuset i Poitiers, Frankrike (www.fotolia.com)

I torsdags inleddes kommunfullmäktige med en medborgarfråga från en förälder om hur Allians-majoritetens uttalande om förstärkt kvalité i verksamheten och skattesänkning inför 2016 gick ihop med det som påstods vara en försämring av personaltätheten inom Salemsskolan (särskola m m). Undertecknad tackade för frågan och svarade att man inom Salemsskolan under 2015 använt ”mobil personal” för […]

Vad är det bästa för ungdomsfotbollen?

1601BildKonstgräsArgument

Rönninge Salem Fotboll har under ett par år föreslagit att den lilla 7-mannaplanen vid Salemsvallen skulle få konstgräs. Inför 2016 var det dags för politiskt beslut. Då har Socialdemokraterna, Liberalerna och Centern istället föreslagit att konstgräset ska läggas på Orrens bollplan uppe i Salem. Motivet tycks vara något slags ”rättvisetänkande” – eftersom Rönninge har konstgräs […]

En kväll på vandring i Salem

1601Nattvandrare

Det har varit lite oroligt i Salem i veckan, med bråk mellan ungdomar och en inbrottsvåg. Polisen har haft särskild uppmärksamhet på vår kommun. Diskussionerna på sociala medier har varit många. Därför följde jag med Nattvandrarna på några timmar. Vi var totalt 16 personer i gula jackor som samlades i Ungdomens Hus och cirkulerade ned […]

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 635 andra följare