Invigning av Salem Park

I torsdags invigdes en stor företagssatsning i Salem: bostadsrättsföreningen Salem Park, byggt av Fastighetsbolaget Högvreten AB. Här kommer drygt 20 företag att vara medlemmar med kontor och verksamhetslokaler vid ”Söderbykorset” (Skyttorpsvägen x Söderby Gårds väg) med nära access till E4/E20. Salems kommun har minimala ytor för företagsetableringar. Området vid Söderby Gårds väg är det bästa […]

Trafikverket tvingar boende betala för Högantorpsvägen

Statliga Trafikverket tänker flytta över ansvaret för Högantorpsvägen på 130 fastighetsägare utan garanterad ekonomisk ersättning. Ägarskapet, ansvaret för drift och underhåll och kostnaderna för detta ska föras över på en vägförening där ingen av de tänkta medlemmarna vet om att de ska tvingas in i en vägförening och överta dessa kostnader. Möjlighet att söka statsbidrag […]

Ulf Kristersson – Det bästa talet på år och dag ger ny start för Moderaterna och Alliansen

På den extra partistämman i Stockholm idag valdes Ulf Kristersson i full enighet. Sedan kom det bästa talet på år och dag. Ulf satte fingret på dagens samhällsproblem på ett sätt som alla kunde känna igen sig i. Han var glasklar på vår politiska uppgift om att kväsa gängkriminaliteten och motarbeta utanförskapet. I en enda […]

Septemberfullmäktige – historia skrevs när Röp yrkade bifall

I torsdags avhölls kommunfullmäktige med en kort föredragningslista. Kvällen inleddes med parentationer och tyst minut för de avlidna Britt Hallberg och Karl-Gustav Borg. Ärende 1 var delårsrapport med prognos för helåret 2017. Ekonomi är god, överskottet prognostiseras till 30 mnkr, 5 mnkr över budget. Nämdernas ekonomi är under kontroll, Socialnämndens underskott har minskat avsevärt. Fullmäktige […]

Dagens Salem nr 3 i din brevlåda

Dagens Salem är en lokaltidning från Moderaterna i Salem. Vi ger ut den fyra gånger per år till varje hushåll. För det mesta går vi ut med tidningen själva genom våra medlemmar som går sina rundor i kommunen. Vi kompletterar med Post Nord. I höstnumret av Dagens Salem uttrycker vi vår moderata syn på två […]

Två glädjeämnen idag

  Det ligger ny asfalt på Uttringevägen från Tallsätravägen och söderut, okänt hur långt. Härligt att se att projektet går rejält framåt. Det är något av lokalhistoria som skrivs när Uttringevägen nu breddas, det blir gång- och cykelbana och vatten och avlopp i den sydvästra delen av Rönninge.   På Gärdet var det försvarsuppvisning som […]

Södra Hallsta, Garnudden och Jägarstigen

Mycket roligt att det kommit in 25 byggidéer  för Södra Hallsta. Vi har köpt marken från Stockholms stad och ska nu bygga förskola och bostäder i flerbostadshus och småhus. I projektet ingår också Tvärleden, den väg från Rönningevägen till Salemsvägen som varit planerad sedan slutet på 1970-talet. Tvärleden ska därmed avlasta Rönninge centrum från biltrafik. […]