Blockera inte Bornsjöbygden!

(Klipp från Länsstyrelsens hemsida)

Trafikverket har gjort en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) om Bornsjön. Verket vill förbättra miljöskyddet av Bornsjön, som är dricksvattenreserv för Stockholms län, genom ett antal åtgärder (läs mer här). Bl a vill verket införa partiellt genomfartsförbud för tung trafik på delar av ”Gamla Riksettan”, hastighetsbegränsning på samma väg på en kort sträcka nära Salems kyrka m m. […]

”Vi köper bostadsrätter för att följa lagen om nyanlända”

(Klipp från SvD)

”Kommunen tvångsköper bostadsrätt i seniorboende”, skriver SvD idag. Bakgrunden är att Salems kommun köpt en bostadsrätt på Rönningeborg för andrahandsuthyrning. Kommunen kommer att hyra ut i andra hand till en person som uppfyller Rönningeborgs stadgar, för att kunna göra en ”rockad” bland våra andra lägenheter för att ge plats åt nyanlända. Kommunen har köpt bostadsrätten […]

Stora statliga bidrag till Salem för gång- och cykelvägar m m

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vår Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltning (MSB) har under många år varit duktiga på att söka statliga bidrag för olika gång- och cykelvägar m m. Det har bl a gällt Heliodal, gångbana på Tallsätravägen och bussterminalen i Rönninge centrum. För 2017 har MSB sökt för sex projekt och beviljats statsbidrag för fyra av dem: Utbyggnad av infartsparkering […]

Minskat kommuntal för flyktingmottagning?

Male of Eurasian bullfinch. Pyrrhula pyrrhula

Länsstyrelsen i Stockholms län har nu gått ut till kommunerna och frågat om de vill behålla de tidigare kommuntalet eller om de vill ha ett justerat kommuntal (antal flyktingar som ska anvisas till kommunen) för 2017. Salem har svarat att vi vill ha ett justerat kommuntal, d v s en sänkning. Vi prövar många olika […]

En bra smäll i solen

1701buenavista

Solen gassar på klubbhusets restaurang. Ölen är kall och god – ”worth waiting for” (jämför ”En iskall i Alexandria”) – efter varierande golf. Detta på en härlig bana som knappast är särskilt förlåtande för golfare som syndar med slarvig uppställning. I bästa fall flyger dock driven på 10:an halvvägs till Atlantens vågor som skummande kastar […]

Gemensamt initiativ från M, S och C: Den nya grundskolan bör ligga vid Fågelsången

1612fbskyltfa%cc%8agelsa%cc%8angenklassrum

  Läs uttalandet här Salem växer, nya bostäder ska byggas. Vi räknar med minst 400 bostäder i Salems centrum, men även i Söderby kommer sannolikt nya byggen att ske. Vi politiker måste ta ett helhetsansvar för ett växande Salem. Det innebär att hitta möjliga och goda lösningar, även om det betyder att stadsbilden förändras. Tjänstemännen […]

God Jul med reflektioner och glädjeämnen!

Countdown to midnight. Retro style clock counting last moments before Christmas or New Year 2017 next to decorated fir tree. View from above.

Reflektion säger de, att man ska ägna sig åt i juletid. Lägg märke till att jag skriver ”de”, eftersom det är bra svenska och ännu så länge inte omodernt. Efter Trumps seger i USA har det blivit en hel del reflektion. Vem törs lägga ut en prognos på världsutvecklingen efter 20 januari? När andra presidenter […]