Rapport från maj-fullmäktige

 

(www.pixabay.com)

Fullmäktiges handlingar och länk till webbsändning finns här.

Kvällen inleddes med en blomstergratulation av fullmäktiges ordförande Olle Glimvik, M, som precis fyllt jämna år. Därefter besvarade undertecknad en medborgarfråga om att komplettera ”Kulan-anläggningen” i Söderby Park med ett mindre utegym. Det ska vi försöka ordna. Ingen var däremot.

Det märktes att det var valår. Hela 17 nya motioner lämnades in. En fjärdedel av dem handlade om beslut som nyligen tagits i fullmäktige. Motioner kräver avsevärda tjänstemannaresurser att behandla. Därför skulle man önska att samtliga politiska partier lät bli att reprisera sina motioner.

Men för oss förtroendevalda i Alliansen som bildar majoritet och andra som arbetar målmedvetet med samhällsbygget var de viktigaste besluten årsredovisningen och detaljplanen (och avtal) för Bovieran i Fårhagen.  Årsredovisningen visade upp ett mycket positivt såväl ekonomiskt som i måluppfyllnad. Det ekonomiska resultatet var +46 miljoner, 13 miljoner bättre än budgeterat. Måluppföljningen visade att sex av nio övergripande mål uppfylldes. Övriga tre var delvis uppfyllda. Mest glädjande var att kunskaperna i skolorna visar en stigande kurva. Tråkigast med 2017 var oron i och kring centrum, biblioteket och fritidsgården. Alla partier var nöjda med årsredovisningen som godkändes enhälligt och ansvarsfrihet beviljades.

Fårhagen markerat med röd cirkel. (www.eniro.se)

Detaljplanen och avtalet för Bovieran i Fårhagen antogs också enhälligt. Därmed kommer Salem att få ett tillskott på 54 bostadsrätter för seniorer med mycket trevlig bostadsmiljö. Intresset är stort för detta projekt. Nuvarande ytan för hundar i Fårhagen ska ersättas av en hundrastgård söder om Jägarstigen. Vi får hoppas att detaljplanen vinner laga kraft utan överklaganden.

En vattenplan för Salems kommun antogs. Planen är ett gediget administrativt dokument ägnad åt att beskriva hur kommunen ska nå EU-bestämmelserna om ”god vattenkvalitet”.

Några motioner från Rönningepartiet behandlades. Förslag om ändrad busslinje i Rönninge avslogs då Trafikförvaltningen inte tyckte ändringsförslagen var att rekommendera.

Rönningepartiet hade också motionerat om en fritidsgård i Rönninge. Motionen avslogs då Alliansen inte vill bygga en ny fritidsgård för dyra pengar. Istället för en fast byggnad kommer Allianspartierna att genomföra ett samarbetsprojekt med Villa Skönvik och Folkets Hus, kanske också andra aktörer. En motion om riktlinjer för belysning i kommunen besvarades genom att Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen redan är igång med att färdigställa en handbok.

Miljöpartiet hade motionerat om att upprätta en klimatplan för Salems kommun. Alliansens svar var att kommunen har konkreta miljö- och energimål som följs upp med verklighetsanknutna mätningar. Vi från alliansmajoriteten anser detta vara ett enklare och effektivare sätt att arbeta mot en hållbar klimatpolitik. I debatten inledde Mp med ett långt inlägg där det framställdes som att ett motstånd mot klimatplan innebar att man inte tog miljöarbetet på allvar. Undertecknad med flera vände sig mot denna självtillräckliga argumentation. Mp har inget monopol på att rädda klimat och miljö. Ett exempel var att Mp frågade när Salems kommun ska sätta upp laddstolpar? Svaret blev att det ska påbörjas i år enligt nyligen fattat fullmäktigebeslut, vilket Mp medverkat i. Ridå.

Emellertid lyckades oppositionen ”vinna” ärendet eftersom de är i minoritet. Just det, i minoritet. Men då kan man få en fråga återremitterad från fullmäktige. Någon jämförelse från idrottsvärlden är svår att finna.

Intressant?

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s