Rönningepartiet

Diskussionen om Rönninge centrums framtid är viktig.

Ett nytt parti ställer upp i kommunalvalet. De torgför ett stort antal löften, ”plusförslag” där man plockat russinen ur kakan från de övriga partiernas program. De säger sig vara ett ”optimistparti”, inte ett missnöjesparti.

Salemborna, inte minst de som bor i Rönninge, kommer att bedöma själva om det är ett missnöje eller inte. Udden på partiets egen deklaration om varför de finns är tveklöst riktad mot oss moderater och kommunen. Företrädare för partiet hävdar att ”kommunen är misskött”. Faktum är att de fåtaliga rösterna är de enda jag hört i hela valrörelsen som påstår detta. De människor vi möter på torget, i dörrknackningar och privat, hävdar motsatsen; ”Ni gör ett bra jobb”, heter det.

Vi har undvikt att kommentera partiet eftersom ”stor ska vara snäll”. Men något måste sägas om ”missnöjet”. Det emanerar från ett mycket begränsat antal fastighetsägare i sydvästra Uttringe, som inte samtycker till de pågående detaljplanearbetet. Kort sagt innebär deras linje att det ska bli vatten och avlopp (VA-anslutning) samt gator, men mycket färre byggrätter än kommunens förslag. Denna diskussion har pågått på samrådsmöten i Folkets Hus i Rönninge i fyra- fem år.

Rönningepartiets linje innebär att omvandlingen av sydvästra Rönninge skulle gå med kraftiga underskott som kommunen skulle få täcka med skattepengar. Därmed skulle samtliga salembors skattemedel användas för att finansiera privata intressen. Skattepengar ska gå till gemensam infrastruktur, även i det området, men VA-anslutning av privata fastigheter och de gatuavsnitt som har övervägande privat användning, det måste fastighetsägarna finansiera. Så sker på andra håll, fastighetsägarna betalar detta via avstyckningar och högre markvärden. Så har hela Salemsdelen finansierats på 1960- och 1970-talen, genom byggentreprenörer som gjort alla investeringar och tagit betalt när de sålt fastigheter. Så har skett i Rönninge, så kommer att ske bl a i Soldalen.

Detta är den verkliga grunden för Rönningepartiets entré i den lokala debatten. En stor majoritet fastighetsägare delar kommunens linje i Uttringe. De politiska riktlinjerna har fastställts i nästan total enighet.

När man vet detta, kan man reagera på alla de önskelistor partiet ställer ut som vallöften. Vi andra politiker, borgerliga som röd-gröna, vet att man måste kämpa för att få ihop en budget och betala för sina vallöften. Det gäller att få ihop en helhetspolitik för kommunen. En helhet kan inte bara vara summan av diverse särintressen.

En kommentar på “Rönningepartiet”

  1. Partiet har delat ut ett A4 i Söderby Park. Några kommentarer:

    – Angående buss 745 hade det nog varit naturligt att kommunen redan i samband med förberedelser inför omdragningen av 725 tagit en diskussion med SL även om direktbussen, eller åtminstone frågat de boende i Söderby Park om vad de tyckt i frågan. Buss 745 går ju, enligt tidtabellen från ”Söderby(Mosshagen)”, och jag gissar att en delmotivering till bussens införande var den nya bebyggelsen i Söderby Park?

    – Söderby torg har inte mycket av torgkänsla, trots de insatser som gjorts. De sittplatser som nämns i gestaltningsprogrammet har det inte blivit något av. Om fler parkeringsplatser ska tillföras behövs nog ytterligare rumsskapande åtgärder för att torget ska slippa bli ”Söderby parkeringsplats”. Det är också viktigt att tänka på att bussen måste kunna passera även vintertid, om det blir mycket snö.

    – Angående förskolan Vattentornet kan det inte ha kommit som en överraskning för kommunen att förskoleplatser behövs. Utbyggnaden av området har också gått långsammare än planerat. Sittande majoritet har, såvitt jag vet, haft ansvar för Söderbys planering under de år då den pågått.
    Att då okänsligt placera baracker i det delområde av Söderby som har bevarandekaraktär framstår inte som helt igenom förnuftigt. Den vackra vy som tidigare mött när man gått uppför backen mot sjukhusträdgården via någon av promenadstigarna från tidigare personalbostäder är nu till stor del förstörd.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s