Etikett: vänsterpartiet

Budgeten beslutad – av 31 politiker nära dig

(www.fotolia.com)
(www.fotolia.com)

I torsdags var det premiär för nya fullmäktige, som ska sitta till 2018. Totalt 31 ledamöter och kring 20 ersättare intog sina platser. Vi startade med öppningsmusik från Salems Kulturskola. Irma Van den Poel, Malin Van den Poel och Anton Österlund framförde bl a ”Du är den ende” i en bedårande vacker slow-jazz-tappning som skapade en varm stämning. Som ålderspresident (flest tjänsteår) fick undertecknad öppna sammanträdet med ett anförande på följande temata: tidsexposé över 35 år i Salem, ålder och erfarenhet samt förtroendeuppdraget i en representativ demokrati.

Novemberfullmäktige är det årliga kraftprovet för politikerna närmast dig, det är då vi beslutar om budgeten 2015 och ekonomisk plan 2016-17. Det blev en inledning även här (Ordförandeförslag, budget 2015-2017) där jag framhöll följande:

  • plusresultat enligt kommunens mål för god ekonomisk hushållning, 1% av skatter och bidrag för 2015 och 2016, något svagare 2017
  • oförändrad kommunalskatt 19:90
  • nya miljösatsningar, bl a sanering av gammal deponi vid Ersboda
  • ökad vistelsetid i förskolan för barn som får syskon eller vars förälder är arbetslös
  • nya investeringsprojekt, bl a simhallen, skateanläggning och en minifotbollsansläggning i Söderby Park

Oppositionen presenterade sina budgetalternativ. ”De rödgröna” hade några gemensamma yrkanden, men ”spretade” betydligt från MP:s nya naturreservat, via S’ överskottsfonder till V:s skattehöjning på 23 öre. Rönningepartiet ville bl a inte bygga en förskola i södra Hallsta, annars biföll de i stort Alliansens budget. SD var på plats, men hade inget budgetyrkande och deltog inte i debatten.

Alliansen har utlovat höjda lärarlöner i budgeten, men de kommer att tas inom givna anslag, precis som i år då lärarna i Salem fått 3,5% i löneökning trots att budgeten antagit 2%. Här ville ”de rödgröna” att kommunen redan från början skulle anslå 1 miljon till lärarlöneökningar, något som endast motsvarar 0,4%. Alliansens linje blev också fullmäktiges.

Vi inom Alliansen har haft ett hårt jobb med åtskilliga tuffa prioriteringar mellan alla förslag från nämnder och förvaltningar. Det bildar en slutprodukt till budget som utmynnar i ett överskott på 1% av skatter och bidrag. Oppositionen har sedan gjort det lätt för sig. Man utgår från vår slutprodukt (där prioriteringarna redan är gjorda), unnar sig sedan att gå ned på 0,5% i överskott och försöker få de ca 4 miljonerna man får över att räcka till sina partiprofileringar. Många gånger är deras lösning att föreslå utredningar på 100 000 kr styck. Man blandar också in politiska frågor som knappast hör till själva budgeten, som nya bostadsprojekt, bildande av kommunalt bostadsbolag och nya naturreservat. När oppositionen yrkade att 100 000 kronor skulle anslås för en utredning om var en eventuell idrottsplats kan placeras, blev det lite märkligt eftersom ett sådant beslut redan tagits och utredningen är på väg. Resultatet blir en ganska skev diskussion där Alliansen pratar budget och oppositionen pratar ”önskelistor”. Ett undantag är Vänsterpartiet som är konsekventa och går fram med helt finansierade förslag med skattehöjning på 23 öre.

Nåväl, Alliansens budget gick igenom. Det blev votering om yrkandet beträffande utredning av idrottsplats (19 för Alliansens linje, 8 för S-linjen, 4 avstod). Det blev också votering om V-yrkandet beträffande 3 miljoner ytterligare till Barn- och Utbildning, som avslogs (21 för Alliansens linje, 3 för V:s förslag och 7 avstod). En ytterligare votering gällde V-yrkandet om ytterligare 2 miljoner till Socialnämnden för personalförstärkningar i äldreboenden, vilket skulle finansieras med en skattehöjning. Yrkandet avslogs (28 för avslag, 2 för V:s förslag, 1 avstod). Övriga ändringsförslag från oppositionen avslogs utan omröstning. Ifråga om skattesatsen vann Alliansens linje på oförändrat 19:90 visavi V:s förslag att höja till 20:13.

Jag skulle vilja ställa två frågor till Rönningepartiet. Röp vill spara 20 miljoner på investeringarna genom att inte bygga förskola i södra Hallsta. Men var ska barnen gå i förskola? Röp sade också nej till inköp av bostadsrätter för 6 miljoner. Detta är lägenheter som behövs för att kommunen ska uppfylla sina sociala skyldigheter. Om man är politiker i majoritet måste man ta ett större ansvar än så.

Till slut var vi klara. Salems kommun har en budget för 2015-2017 och kommunen rullar på.

Intressant?

 

 

”Agressiva spärrar”

Ny sätesdesign inom SL

I tisdags var jag med om en retorisk uppvisning som slog an stråk av déja vu i landstingssalen. Vänsterpartiets Ylva Nord diskuterade kollektivtrafiken, närmare bestämt spärrarna till tunnelbanan och pendeltågen.

Vänsterpartiet gillar inte spärrar, de vill ha öppen spärrlinje, d v s fritt fram utan biljettkontroll innan färden. Det har förekommit att resenärer anmält personskador i samband med att spärrar passerats. Det är naturligtvis något som bör ses över. Men argumentationen från (V) svävade över alla spärrar.

”Vi är för icke-våld i kollektivtrafiken!”. ”Hur ska man undvika att skadas av dessa aggressiva monsterspärrar?”.

Om plankningen som spärrarna ska förhindra förkunnades följande. ”Jag kallar inte plankning för fusk eftersom det handlar om folk som inte har råd.” ”Ta det över skatten istället så blir det rättvist.” (Nolltaxa således, min anm.)

Slutligen betecknades de gallerior och handelsytor som byggs för att ge SL intäkter och resenärerna närservice som ”kommersialism som tar utrymme från T-banan”. Så långt Ylva Nord (V). Oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S) tyckte detta var en intressant interpellation.

Ylva Nords anföranden påminde mig om varför den politiska lågan flammade upp inombords en gång på 1970-talet. Tack för det! Men vi som värnar kollektivtrafiken erkänner också att de 50-procentiga biljettintäkterna är nödvändiga om trafiken och servicen ska utvecklas.

Intressant?

Afghanistan – rättmätigt prov för vänstern

Tillbaks från semestern med en veckas jobb bakom mig tänker jag kosta på mig två, måhända traditionellt partipolitiska, konstateranden.

För det första är de rödgröna överens om utrikes- och försvarspolitiken. Nästan, inte om den svenska insatsen i Afghanistan. (V) vill ta hem den svenska FN-styrkan.

Det är lätt för vänstern att bli överens t ex om att skära ned på flygvapnets resurser hemmavid, men när det närmar sig skarpare lägen mäktar de inte med. Sverige har sluppit två världskrig. Dock är vi traditionellt ambitiösa när det gäller att ställa upp med FN-frivilliga. När säkerhetsläget på plats blir bistrare vill (V) lämna skutan och ta hem de engagerade FN-soldaterna som vågar mycket för sin insats. När det hårdnar till från talibanerna vill (V) evakuera. Detta är internationell solidaritet från vänsterhåll när verkligheten tränger på.

För det andra. De rödgröna säger sig vara överens i sjukförsäkringsfrågan. Förutom ”återställaren” i riktning mot tidigare stora utanförskap, är de uppenbarligen inte klara med finansieringen. Den avslappnade hållningen till statsbudgeten imponerar sannerligen inte.

Det universella vapnet

Senior smiling holding cup of coffee

Nöjd person, höginkomsttagare?

Idag var jag på en konferens som jämförde nyckeltal från kommunal verksamhet. Kommunen X låg i topp på rätt många listor, ofta tillsammans med kommunen Y.

En tjänsteman från kommunen Z, som oftast befann sig längre ned på listorna, drog slutsatsen att detta berodde på att kommuninvånarna i de kommuner som toppade listorna var ”rikare” än i andra kommuner.

På något sätt är detta vänstersidans universella vapen. Det kan alltid  tas till för att förklara allt och alla. Andra som lyckats bättre är mer gynnade, det finns alltid pengar bakom skillnader. I det här fallet skulle det alltså vara högre medelinkomster som förklarade varför invånarna hade större förtroende för kommunens öppenhet, information och möjligheter till påverkan.

Tänk vad enkel och bekväm denna analys ändå är. Tag fram höginkomsttagarhypotesen och du slår an Jante-strängen hos många. Men ”analysen” är också fördomsfull, missunnsam och utvecklingsfientlig.

Och en erfarenhet kan jag berätta om: kommuninvånare med högre utbildningsbakgrund har sannerligen inte lägre krav på sin kommun än andra. Jag borde ha replikerat.

Intressant?