Etikett: stockholmsregionen

Östlig förbindelse med vårkänslor

ÖstligFörbindelse

Regeringen har presenterat Vårpropositionen och den nationella planen för infrastrukturfrågor. Stockholms län är med Alliansen i spetsen en prioriterad del av Sverige. Den nationella innehåller de redan beslutade projekten för Stockholms län som t ex Förbifarten och Södertörnsleden, men också en nyhet: Östlig förbindelse mellan Södra Länken (Nacka) under Saltsjön och Djurgården till Norra Länken (Hjorthagen/Frihamnen). 

Just nu handlar det om 2 miljarder kronor för fördjupad utredning, men regeringen också anger att en projektering av förbindelsen ska ske. Då tar Stockholmsregionen ett par steg framåt mot ett förverkligande av ”Ringen” runt Stockholm. Idag är Skeppsbron något av en genomfartsled för resenärerna österifrån. När ”Ringen” blir verklighet kör bilarna runt sta´n istället för genom den. Det är sunt.

Nationella planen om infrastruktur

Vårpropositionen

Intressant?

 

Med tunnelbanan skrivs historia

(Från DN.se)
(Från DN.se. Klicka för förstoring!)

Alliansen presenterar Stockholms nya tunnelbanenät idag, se DN. Det blir nio nya stationer och T-banor som ska göra det möjligt att bygga 78 000 nya bostäder! Nacka, Arenastaden och Barkarby får tunnelbana. Paketet kostar 25,7 miljarder, vilket bl a betyder trängselskatt på Essingeleden från 2016.

  • Blå linje förlängs från Kungsträdgården till Nacka Forum via Söder och Sofia.
  • Blå linje kopplas ihop med Gullmarsplan och Hagsätragrenen.
  • Tunnelbanan byggs ut från Odenplan via Hagastaden till Arenastaden.
  • Blå linje byggs ut från Akalla till Barkarby station.

Särskilt glädjande är kopplingen mellan Blå linje (Kungsträdgården-Akalla/Hjulsta) och Gullmarsplan/Hagsätra. Därmed avlastas det mest centrala tunnelbanenätet genom Gamla Stan och T-Centralen. Ännu mer glädjande är att nu stoppas S-förslaget om att avleda kapacitet från Grön linje, vilket skulle ha inneburit att vart tredje tåg från västra förorterna skulle svängt av norrut vid Odenplan. Till sist är det också oerhört positivt att ta del av planerna för byggstart 2016-2018, även om mycket återstår dessförinnan.

I trafikdebatten hyllas ofta Stockholmspolitikerna från 1940- och 50-talen för sin visionära utbyggnad av T-banenätet. Det var andra tider då, statsbidraget var 90% enligt uppgift. Nu är det större djup, tunnel under Saltsjön, högre kostnader och Stockholmsregionens invånare betalar det mesta, trängselskatterna inräknade. Men detta T-banepaket är även det ”visionärt”. Med 78 000 nya bostäder blir det en ny framtida Stockholmsregion som tar form. Med nya tunnelbanor skrivs historia.

Intressant?

Rent vatten från Grödinge

(Från www.syvab.se)
(Från http://www.syvab.se)

Rent havsvatten i Stockholms skärgård önskar vi alla. Samtidigt är Östersjön recipient för många reningsverk. Genom Syvabs (Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksbolag)  reningsverk vid Himmerfjärden i Grödinge renas avloppsvatten från Södertälje, Nykvarn, Salem, Botkyrka, Huddinge och delar av Storstockholm, totalt från nära 300 000 personer. Himmerfjärden är ett modernt reningsverk med bra resultat, men trots det står Syvab inför mycket stora investeringar på flera hundra miljoner kronor.

Investeringsbehovet beror på hårdare krav från EU, men också på befolkningstillväxten. Kraven ska uppfyllas 2017. Högre ställda krav på framtida rening av läkemedel spelar också in. Vid sidan av investeringar i VA-verken måste enskilda avlopp åtgärdas samt påverkan från jord- och skogsbruk minskas.

Stockholms stads planer för sina VA-verk har stor betydelse för Syvab. Staden gör nu en utredning om hur deras framtida behov ska lösas. Troligen kommer Stockholms stad att lägga ned Bromma-verket och istället satsa på utökning av Henriksdalsverket.

Syvab:s VD, Carl-Olof Zetterman, bedömer att konsumenternas kostnad kan komma att öka med 127 kronor per år, för att nå miljökraven. För oss i ägarkommunerna är det en viktig fråga att säkra det politiska stödet och finansieringen av Syvabs stora investeringar.

Intressant?

Vad är ett upplopp?

Det har varit upplopp över Stockholms län. Ungdomar i utanförskap har i vrede tänt på bilar, skolor och polisstationer för att bli sedda och hörda, för att inga andra metoder hjälper. Så lyder essensen i det budskap som förmedlas via media.

Oerhört mycket är naturligtvis redan analyserat och debatterat. Mediabevakningen kan aldrig stanna vid att skildra bränderna och glaskrosset, media måste alltid fråga sig “varför?”, annars blir medias bevakning ensidig, de fullgör inte sin journalistiska uppgift. Organisationer som Megafonen, diverse talesmän som påträffas på gator och i debattprogram har därför fått stort utrymme för sina diagnoser, som ska leda till balans i rapporteringen. Polismän granskas självfallet, hårdare än förövarna, eftersom de står för ordningsmakten. Paradoxen i detta förmodas vara det som skiljer det öppna samhället från något annat.

Läsarna anar säkert vartåt detta inlägg barkar. Jag har beskrivit min inställning förr, bl a när kravallerna rasade i London 2011. Det finns alltid en fri vilja hos den individ som väljer att slunga sin gatsten eller sätta eld på grannens bil. Ställer man frågor om “varför?” är man också snubblande nära att förse våldsverkarna med ursäkter. Kommentarer från vissa politiker av typen att “det är verkligen inte OK att bränna bilar men det finns orsaker som….” innebär att man signalerar någon form av förståelse, kanske t o m att man indikerar att man själv bär viss del av ansvaret.

Att diskutera utanförskap och ungdomsarbetslöshet är viktigt. Men det har sin tid och plats. Ibland måste analysen fokuseras på annat än de politiskt korrekta hypoteserna.

Vad är ett upplopp? Upploppsliknande situationer karakteriseras av kaos, adrenalinsstinn upphetsning och massrörelser. Upplopp bygger också på ett konstant överläge i form av överraskningseffekten. Det finns inte tillräckligt många poliser för att markera alla skinande bilar som lockar till sig molotov-cocktails. Flyktvägarna i moderna bostadsområden är oräkneliga, det krävs otur för att åka fast. Riskkalkylen för att bränna en bil är gynnsam för förövaren. Att stå emot kompisar och gängledare som “puschar på” är svårt.

Men det är detta som är poängen. Man ska inte vara där. Att delta i upplopp innebär att man släpper på självkontrollen, att man ställer sig själv i farozonen. Livet kan förändras på ett ögonblick, framtidsdrömmar kan grusas. Lösningen är att stanna hemma, att lyda föräldrarna/föräldern, eller att behålla självkontrollen och tvinga sig själv till insikten att den där stenen ska jag inte greppa, det är dags att ligga lågt nu. Frågan ska vara: “är de här mina riktiga kompisar?”, för det är mina och min familjs kvarter.

Det är där analysen ska börja, vid det ögonblick som skiljer brott från laglydnad.

Intressant?                                         Fredrik Kärrström i SvD                               Timbuktu

Vi stöttar Arlanda!

1301DNdebattArlanda

På DN/Stockholmsdebatt idag skriver Sten Nordin, Torbjörn Rosdal, undertecknad och ett stort antal övriga moderatledare i Stockholms län om vikten av att Miljödomstolen inte begränsar Arlandas miljötillstånd. Vi skriver bl a:

”Ett förbud mot inflygning till Arlanda över Upplands-Väsby skulle få förödande konsekvenser. Arlandas kapacitet i rusningstrafik skulle halveras och Stockholms möjligheter till global konkurrens allvarligt äventyras. Vi väntar oss ett positivt besked från miljödomstolen,”

Läs också tidigare blogginlägg i frågan om Arlanda. Här skriver jag också om den nya Arlandapendeln från södra Stockholm, som är igång sedan en månad och är ett exempel på hur miljötänkandet om Arlanda ger resultat.

Intressant?