Etikett: Stefan Attefall

Snabbare statligt ältande

Bostadsminister Stefan Attefall (KD).(Foto: Regeringskansliet)
Bostadsminister Stefan Attefall (KD).
(Foto: Regeringskansliet)

Det är bra när staten levererar. Statsrådet Stefan Attefall begärde under förra året att Stockholmskommunerna skulle öka sitt bostadsbyggande. Från oss fick han då repliken att överprövningsmaskineriet i form av länsstyrelser, regering och domstolar, måste förbättras. Idag kan överklagade detaljplaners handläggningstid ibland räknas i år, inte i månader. Detta är tillkortakommanden som är förödande för bostadsbyggandet, såväl för kommuner som byggare, inte minst för de som efterfrågar bostäder.

Nu meddelas att regeringen anslagit mer pengar till länsstyrelserna för att snabba upp överprövningsprocessen, sammanlagt 120 miljoner under tre år. Men de ökade anslagen kopplas också till skärpta krav på länsstyrelserna genom att regeringen fastställer mål för handläggningstiderna. Beträffande detaljplaner ska 75 % av ärendena vara avgjorda inom tre månader, 90 % inom fyra månader.

Stefan Attefall säger i pressmeddelandet:

”Idag kan det ta upp till tio år från det att ett bygge börjar planeras till dess att spaden sätts i marken, och det är helt orimligt. Vi behöver bygga mer och snabbare i Sverige, och då är en viktig pusselbit att komma tillrätta med de långa handläggningsprocesserna. ”

Detta är ett bra initiativ från regeringen. Det är viktigt att staten ställer höga krav på sin egen organisation, nämligen länsstyrelserna. Då återstår två angelägna önskemål på regeringen: dels att följa upp att de nysatta målen fungerar och uppnås, dels att ta tag i strandskyddslagstiftningen. Miljöbalkens regler försvårar bostadsbyggande även på de sjö- och kustnära områden som många efterfrågar. Detta kan ske utan att allmönhetens tillgång till strandpromenader minskas. Snarare kan fler områden öppnas upp för allmänheten om de rigida strandskyddsreglerna mjukas upp.

Ökat bostadsbyggande handlar inte bara om att politiker och byggare ska vilja. Det är inte heller enbart en fråga om det finns mark och kunder som efterfrågar någonstans att bo. Det handlar inte minst om att den demokratiska processen ska fungera.

Intressant?

Vi vill bygga, men staten måste göra sitt

”>20111028-224511.jpg

<
Vår borgerlige bostadsminister Stefan Attefall (KD) tycker att kommunerna i Stockholms län bygger för lite bostäder. Nyheten nådde oss i morse när moderata kommunalrådsgruppen i Stockholms län var samlade ute på Värmdö. Min kollega i Norrtälje Kjell Jansson och undertecknad har svarat i Radio Stockholm. Vi har också bjudit in Stefan Attefall till vårt nästa möte, se nedan.

Civil- och bostadsminister
Stefan Attefall
Socialdepartementet

Inbjudan till möte om bostadsförsörjning i Stockholms län

Allt fler söker sig till Stockholms län för att bo, arbeta och studera – växttakten är historisk. Förra året ökade befolkningen med knappt 40000 personer och på fyrå år har länet vuxit motsvarande ett helt Norrköping.

Vi välkomnar det växande Stockholms län. När fler människor söker sig hit ökar vår internationella konkurrenskraft och tillväxten samtidigt som underlaget för välfärd och utveckling ökar. Det gynnar hela Sverige.

Under denna mandatperiod har länets kommuner som mål att bygga över 56000 nya bostäder. För att lyckas med detta krävs ett gott samarbete mellan kommuner, landsting och staten och att alla parter anstränger sig och inte väljer att peka finger åt de andra.

Vi i länets kommuner vill bygga, men en viktig förutsättning för att lyckas är att staten hjälper till och tar ansvar. Staten måste satsa ytterligare på infrastruktur i Stockholms län när vi nu växer dubbelt så snabbt.

Staten måste även minska sina handläggningstider för överklagade byggplaner. Det finns exempel på planer som fått vänta i flera år på regeringens ställningstagande.

För att fördjupa dialogen med regeringen önskar den moderata kommunalrådsgruppen i Stockholms län inbjuda Dig till ett möte förmiddagen den 2 december.

Med vänlig hälsning

Lennart Kalderen
Kommunstyrelsens ordförande Salem
Ordförande i moderaternas kommunalrådsgrupp

Ingressant?

<a