Etikett: Södertörnsleden

Orimligt försena Södertörnsleden med 5-10 år

Södertörnsleden vid Solgård (från Trafikverkets hemsida av Jan Pihlgren)
Södertörnsleden vid Solgård (från Trafikverkets hemsida av Jan Pihlgren)

Gemensamt uttalande från samtliga kommunstyrelseordföranden på Södertörn:

Södertörnsleden är ett oerhört angeläget projekt för hela den södra länsdelen och dess drygt 400 000 invånare, alla dess företag och högskolor. Nyheten att Trafikverket drar tillbaka projektet efter närmare fem års handläggning av arbetsplanerna är ett mycket allvarligt slag mot Södertörns utveckling, framför allt den regionala kärnan i Flemingsberg med Karolinska Sjukhuset i Huddinge, Södertörns högskola m m. Leden är också en viktig förutsättning för ett fungerande godsflöde till och från den nya Storhamnen Stockholm-Norvik i Nynäshamn. Trafikverket motiverar sitt framställan med att lagstiftningen förändrats och försvårar den typ av projektuppdelning som gäller f n för Södertörnsleden.

Vi anser att det är orimligt och oacceptabelt att juridiska aspekter på en överklagandeprocess ska kunna försena angelägna infrastrukturprojekt uppemot tio år, som nu kan bli fallet. Stockholmsregionen och Södertörn tillhör Europas mest snabbväxande regioner. Då behöver förutsättningar som underlättar infrastrukturinvesteringar, annars bromsas tillväxten och lovande framtidspotentialer riskerar att försvinna.

Katarina Berggren, Botkyrka, Martina Mossberg, Haninge, Daniel Dronjak-Nordqvist, Huddinge, Bob Wållberg, Nykvarn, Anna Ljungdéll, Nynäshamn, Lennart Kalderén, Salem, Boel Godner, Södertälje, Fredrik Saweståhl,  Tyresö

Intressant?                                          Projektbeskrivning