Etikett: Södertälje

Tack för förtroendet till landstingsvalsedeln!

Tack till nomineringskommittén för Nykvarn, Södertälje, Botkyrka och Salem för förslaget och förtroendet att toppa valsedeln för valkrets Sydväst i landstingsvalet 2018! Det är viktigt att bevaka intressena i det stora landstinget. Inte minst angeläget är det att fortsätta kämpa för en politik i landstinget med en bra kollektivtrafik och sjukvård med valfrihet och minskande köer. Jag tycker nomineringskommittén föreslagit en genomtänkt och bra valsedel med moderater som vill utveckla vår politik för åren 2018-2022.

Läs mer om förslaget och försöksnomineringen här.

Intressant?

”Södertäljebron är ju Trafikverkets. Svårare än så är det inte.”

ska%cc%88rmklipp-2016-12-22-18-12-28
(Klipp från SVT 2016-12-22)

Trafikverket talar om ”självkritik” i SVT:s nyhetsinslag om olyckan på Södertäljebron i midsomras. Köerna blev massiva och det tog flera timmar att ta sig igenom Södertälje under en av årets mest trafikintensiva dagar. Reparationerna drog ut på tiden, bl a sedan Trafikverket gjort fel i en upphandling. Läs mer här om Södertörnskommunernas brev till Regeringen.

Det är angeläget att Trafikverket idkar självkritik, men den verkar mest gå ut på att ropa på ”samverkan” med andra myndigheter, t o m att någon annan myndighet ska ta huvudansvaret. Det är en självkritik som klingar falskt. I midsommar kunde de som satt timtals i köerna och vände sig till Trafikverket få höra en telefonsvarare som meddelade de inte tog emot samtal, men däremot önskade ”glad midsommar”.

Trafikverket måste kunna aktivera en beredskapsinsats när olyckor som dessa inträffar. Länsstyrelsen har också en roll, men låt oss slippa dessa tråkiga försök att skjuta över ansvaret på andra. Bron är ju Trafikverkets. Svårare än så är det inte.

Intressant?

Talade ni inte med varandra?

Amazed gray-haired senior.
(www.fotolia.com)

Ett antal av mina kollegor på S-sidan (kommunstyrelseordföranden) på Södertörn har skrivit ett öppet brev till Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd (M). De kritiserar besparingarna i busstrafiken och frågar bl a vad Kristoffer ska säga till ”alla de som tack vare dina förslag får ett betydligt krångligare livspussel”? 

Socialdemokraterna tillsammans med MP, V och Sverigedemokraterna röstade i landstinget nej till Alliansens förslag att höja priset på SL-kortet. Det kostade SL minst 500 miljoner kronor. Efter den (S)egern tvingas Alliansen nu spara för att budgeten ska gå ihop. 

Jag har stor respekt för mina S-kollegor för deras insatser i sina respektive kommuner och inte minst för Södertörn. De är mycket kompetenta och trevliga personer, vi bedriver ett konstruktivt samarbete på Södertörn. Vi är kommunalråd i majoritet, luttrade över att stundtals bistra ekonomiska realiteter går före glädjekalkyler. Därför har jag nu några frågor:

– Talade ni inte med varandra, landstingssossar och S-kommunalråd emellan, innan partiet bestämde sig för att rösta nej till höjningen av SL-kortet?

– Om ni talade med varandra, var ni inte medvetna om att en utebliven höjning skulle medföra en brist på minst 500 miljoner kronor i SL:s budget?

– Hur kunde ni undgå insikten att 500 miljoner mindre skulle kräva besparingar i trafiken i just era kommuner?

En luttrad kollega på annan del av skalan undrar.

Intressant?

Varför blir det bussbesparingar i Södertälje, Botkyrka, Nykvarn och Salem?

SONY DSC
”Gör man anspråk på att vara en välfärdspolitiker får man inte svika när det gäller finansieringen av SL-trafiken.”

Det verkar inte existera någon orsak. När SL ska spara på busstrafiken frågar sig media inte ”varför?”

Men kommuninvånarna i Södertälje, Botkyrka, Salem och Nykvarn har rätt att få veta varför. När S, MP, V och Sverigedemokraterna så sent som 16 juni röstade ned höjningen av SL-kortet minskade de SL:s intäkter med minst 500 miljoner kronor, per år. Inget beslut under min tid i landstinget har skadat kollektivtrafiken mer än detta.

Det här är inget vanligt ”blame-game”, när politiker grälar och skyller på varandra. Någon gång måste ansvaret lyftas fram. Politik är på riktigt. Bestämmer man sig för att stoppa höjningen av Sveriges näst billigaste månadskort, då får det konsekvenser. Budgeten måste gå ihop. Ingen politiker kan snacka bort det. Försvinner minst 500 miljoner i intäkter, ja då finns det 500 miljoner mindre att köpa trafik för. Därför försämras nu turtätheten för ett tjugotal busslinjer i sydväst. Därför var det nära att direktbussarna från Södertälje (749, ev 748), Salem (745) och Botkyrka (151, 726, 743) lades ned, men efter intensivt lobbyarbete blev de kvar.

När bilpendlandet nu riskerar öka, när det blir trängre på Essingeleden, då blir det svårare att ta sig till jobbet, ”plugget” eller affärscentra, då riskerar utsläppen av växthusgaser att öka, då tar miljön stryk. Alltså är det särskilt viktigt och tänka på orsak och verkan.

De politiker från sydväst som röstade nej till att höja SL-kortet är följande:

Adnan Can (S), Södertälje, Jens Sjöström (S), Botkyrka, Linda Älegård (S),  Södertälje, Elof Hansjons (S), Södertälje, Isabell Flygare (V), Södertälje, Pia Ortiz Venegas (V), Salem, Märtha Dahlberg (S), Nykvarn och Ingrid Hult (SD), Södertälje.

De som röstade för en höjning av SL-kortet var:

Anne-Marie Larsson (M), Södertälje, Delmon Haffo (M), Salem, Ninos Maraha (FP), Södertälje, Ingrid Ahlman (KD), Södertälje samt undertecknad.

Kollektivtrafiken är bland det bästa vi har, en av de viktigaste tillgångarna som gör ett modernt samhälle hållbart. Gör man anspråk på att vara en välfärdspolitiker får man inte svika när det gäller finansieringen av SL-trafiken.

Intressant?

Direktbussarna blir kvar

 

SONY DSC

När S, MP, V tillsammans med Sverigedemokraterna röstade ned höjningen av SL-kortet öppnades ett hål i Trafiknämndens budget på minst 500 miljoner kronor. Nu tvingas Alliansen städa upp och göra effektiviseringar. Tjänstemännen på Trafikförvaltningen föreslog igår principer för besparingar i busstrafiken. Trafiknämnden godkände dessa och nu kommer konkreta förslag: linje för linje.

En av principerna som varit aktuell var att  lägga ned de busslinjer som går parallellt med pendeltåg eller tunnelbanelinjer, d v s direktbussarna. Det skulle för sydväst-sektorn till exempel kunnat innebära att buss 726 (Skäcklinge/Tumba-Fridhemsplan) och 745 (Mosshagen i Salem-Fridhemsplan) samt 151 (Norsborg-Fridhemsplan) hotats av nedläggning. I Södertälje kan nämnas busslinjerna 748 och 749. Hypotesen var att resenärerna kunde ta pendeln eller tunnelbanan istället.

Jag har som kommunalråd från Salem och sydvästsektorn varit mycket tydlig med att direktbussarna måste finns kvar. De är mycket populära, de avlastar pendeltågen, avlastar tunnelbanan och gör att trafikanter från sydvästra länet åker kollektivt istället för att ta bilen. För Salemborna är det avgörande att buss 745 finns för att våra innevånare ska kunna ta sig till t ex Hornstull eller Fridhemsplan och vidare i tunnelbanan.

I Trafikförvaltningens förslag till nämnden har förvaltningen undantagit principen om att lägga ned direktbussarna. Det tycker jag är självklart och ett bra övervägande. Förvaltningen kommer att göra nya analyser på sikt, bl a beroende på att Citybanan öppnas om två år. Trafiknämnden beslöt enligt förvaltningens förslag. Men det skedde med röstsiffrorna 10-10 och ordförandens utslagsröst. S, MP, V och SD yrkade avslag. De partier som orsakade behovet av besparingar påstår nu att de inte behövs. Samma partier undandrar sig ansvaret för att se till att kollektivtrafikens ekonomi går ihop. Men principen borde vara ganska enkel: om de inte vill höja SL-kortet får de föreslå besparingar. Istället sticker de huvudet i sanden.

Trafikförvaltningen föreslår nu lägre turtäthet på ett antal busslinjer. Vi får återkomma till de förslagen.

Intressant?

Läs mer här!

 

Omtumlande med 1352 kryss i landstingsvalet

(www.sl.se)
Pendeltågen, en livsnerv för Sydväst. (www.sl.se)

För oss politiker finns det valrörelse, valdagen, eftervalsdebatt kombinerad med återhämtning/förkylning, men också Länsstyrelsens räkning av personkryssen. Den räkningen är spännande. Riksdagsvalet räknades klart för en vecka sedan. Därefter räknades kommunfullmäktigevalet klart och många av oss har gett uttryck för stor tacksamhet över de personkryss vi fått.

Alltnog, nu är personrösterna räknade för valkrets sydväst i landstingsvalet. Jag har haft förmånen att toppa valsedeln men är, icke desto mindre, överväldigad för att 1352 väljare från våra fyra kommuner i sydvästra länet personkryssat mig. Det motsvarar 5,72 % av de moderata valsedlarna och innebär att jag blivit personvald. Detta är faktiskt lite omtumlande. Naturligtvis har de i första hand valt den moderata valsedeln. Totalt fick vi moderater 21,6% (-6,6%) i sydväst, jämfört med 28,2% (-8,9%) i hela länet (Se val.se). Moderaternas stöd i landstinget har minskat, den borgerliga majoriteten är inte längre absolut utan relativ, då Alliansen är största blocket jämför med De rödgröna, men SD är ju vågmästare. Det blir spännande i landstingspolitiken framöver. Jag är glad över att få vara en del av den moderata besättningen även fortsättningsvis. Ett stort och varmt tack till alla väljare i Botkyrka, Salem, Södertälje och Nykvarn som gett sitt stöd! Detta var verkligen inspirerande.

Läs mer här!

Intressant?

Landvinningar på Södertörn

SONY DSC

Det kan vara på sin plats med ett ”periodbokslut” över infrastrukturresultaten efter sju år med Alliansen i majoritet i landstinget och riksdagen. Det är en period då vi sett att Stockholmsområdet börjar få en större del av de skattemedel länets invånare betalar in till staten.

Särskilt intressant är att titta på utfallet för Södertörns del. Vi är vana vid ett ”underifrånperspektiv” söderifrån, ofta introducerat av våra politiska motståndare. Personligen anser jag att vi moderater på Södertörn tuffat till oss och märks mer i debatten. Vi är fyra moderata KSO (kommunstyrelseordförande) på Södertörn. Vi är fler M-politiker från södra länsdelen på framskjutna positioner i landstinget. Nog har vi varit med om att skapa resultat för våra invånare. Här är några exempel:

  • Tätare pendeltågsavgångar, det är numera kvartstrafik längst ut, ännu tätare närmare Sta´n.
  • Pendeltåg till Arlanda. (Det är numera möjligt att åka Tumba-Gran Canaria med endast ett byte.)
  • Spårväg Syd är ett steg närmare förverkligande.
  • Dubbelspåret färdigbyggt mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum, snart är även den allra sista biten klar.
  • Regeringen har uttalat sig för att Ostlänken (Järna-Linköping) ska byggas.
  • Förbifart Stockholm väntar på definitivt klartecken för byggstart.

På minussidan får man räkna Trafikverkets problem med överprövningarna och nya belsut angående Södertörnsleden. Till denna sida kan vi också räkna förhandlingsförslaget att lägga trängselskatter på Saltsjö-Mälarsnittet vid Slussen och Västerbron. Här har dock vi moderater på Södertörn tydligt signalerat motstånd.

Exemplen ovan är självfallet resultatet från olika aktörers beslut, såväl SL, Trafikverket, regeringen m fl. Det behövs ännu fler moderater för att fortsätta jobbet!

Intressant?

Gnestapendeln: Självklart måste arbetspendlingen fungera

(Bild från sl.se)
(Bild från sl.se)

I våras gick Trafikverket ut med en tågplan där Gnestapendeln äventyrades. Anledningen var att fler tåglägen behövdes på sträckan Stockholm-Göteborg, beroende på mer konkurrens. Politiker från sydvästra Stockholms län samt inte minst från Gnesta kommun protesterade.

Finanslandstingsrådet Christer G Wennerholm (M) meddelar nu på sin blogg att Gnestapendeln blir kvar. SL har sökt om 22 tåglägen och alla godkändes. Tidtabellen blir något förändrad.

Det är bra att protesterna hjälpte och att Trafikverket ordnade upp situationen. Arbetspendlingen måste självklart fungera.

Intressant?

Pendeln ska gå till Gnesta!

(www.sl.se)
(www.sl.se)

Trafikverket funderar på ett förslag att prioritera bort pendeltågen till förmån för utökad trafik på sträckan Stockholm – Göteborg. Detta får inte ske! Gnestapendeln är avgörande för många arbetsresor till och från Södertälje och vidare. Jag instämmer helt i synpunkterna från trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm. Trafikverket kan inte hantera arbetsresandet i huvudstadsregionen på detta sätt. Jag är säker på att vi är många politiker från olika partier som kommer att hjälpas åt för att rädda pendeln till Gnesta.

Intressant?                            LT

Tråkigheter på nyåret

three titmouse birds in winter

Snart är helgerna slut, dags att ta itu med det nya året. God fortsättning tillönskas samtliga läsare, även om inledningen bjudit på tråkigheter.

Anders Carlberg har gått bort. Anders var ledare för kårhusockupationen 1968 men framför allt skaparen av Fryshuset, ”Lugna gatan” m m. Jag fick förmånen att delta i Polisstyrelsen när Anders representerade Socialdemokraterna i samma styrelse. Anders deltog också på ett seminarium härute i Salem, som arrangerades med anledning av våra tråkigheter med demonstrationerna, för ett antal år sedan. Anders imponerade och inspirerade genom att vara sig själv; öppenhjärtig, uppriktig, rak och medkännande. Därmed avvek han från det gängse politikermönstret, vilket var befriande. Han stödde oss när det gällde att få Polisen att säga nej till demonstrationerna. Anders Carlberg lämnar såväl storverk som saknad efter sig.

I fredags var det helikopter och polisspärr i Salem. Orsaken var det otäcka rånet mitt på dagen i affärsrusningen i Södertälje. Jag beklagar verkligen Södertälje för att de blir utsatta för denna hänsynslösa brottslighet. Polisen har dock agerat resolut. Brott får inte löna sig.

Under mellandagarna sändes dokumentären om Olof Palme. Allt det jag skrev efter att ha läst Henrik Berggrens bok för ett par år sedan kan upprepas och understrykas. Om man behövde bli påmind om varför man blev politiskt aktiv, så blev man det ånyo. Tack för utmaningen!

Intressant?