Tagg: Söderby

Rekordstor värdetillväxt för hus i Salems kommun

Man får mycket bra bostad för pengarna i Salem. Våra villa- och småhuspriser har ökat rekordmycket. Det visar färsk statistik från Svensk Fastighetsförmedling. Att investera i en villa eller ett radhus i vår kommun är attraktivt då vi som kranskommun har haft ett lägre utgångsläge än kommuner närmare innerstaden.
Många lockas att flytta till Salem tack vare goda kommunikationer, bra skolor och en härlig boendemiljö med många grönområden in på knuten. Undersökningen är en god bekräftelse på att vi som kommun lyckats bra med varumärke och service.
För de som köpt hus här måste det kännas positivt att husköpet – som är den största investeringen många gör under hela sitt liv – växer i värde.

Fullmäktige: Äldreboendet till Söderby Park

Autentiska anteckningar under debatten om det särskilda boendet.

Salems kommunfullmäktige beslutade i torsdags att i första hand prioritera Söderby park som lokalisering av det nya särskilda boendet för äldre. I andra hand prioriteras kv Vitsippan. (Se tidigare inlägg.) Fullmäktige beslöt också att uppdra till kommunstyrelsen att förhandla om ett exploateringsavtal med SW Projektutveckling AB, som disponerar tomten i Söderby park, för slutligt godkännande i fullmäktige. Fullmäktiges beslut innebär också att det finns ett uppdrag att upprätta planändring. Allt detta enligt kommunstyrelsens förslag, som stöddes av M, de flesta S samt KD.

Mot KS-förslaget yrkade (Fp) och (C) att äldreboendet skulle förläggas till kv Vitsippan och byggas i egen regi, ett yrkande som stöddes av Rönningepartiet. KS-förslaget vann i omröstningen med 19 röster mot Fp/C/Röp-yrkandet som fick 7 röster, 4 ledamöter avstod, bl a (Mp). Ett tilläggsyrkande från Centern om att tillagningskök skulle ingå avslogs med 18 röster mot 7, 5 avstod.

(Ärendet rörde egentligen endast lokalisering, planuppdrag och uppdrag om exploateringsavtal, inte vem som ska bygga, standard, utseende, köksversion etc, framför allt inte driften. Dessa frågor aktualiseras i samband med exploateringsavtalet.)

Argumenten för Söderby park för oss moderater är främst att vi tycker boendet passar bäst där. Det innebär också att kv Vitsippan sparas för annan användning eller grönområde. Vi menar också att kommunen har en fördelaktig situation eftersom det är angeläget för markägaren NCC (vars uppdrag SW Projektutveckling har) att marken kommer till användning.

Debatten följde tongångarna från förra mötet, då frågan återremitterades. Rönningepartiets Mikael Israelsson väckte uppmärksamhet eftersom han ”googlat” på nätet och hittat ett byggföretag som trodde sig kunna bygga billigt på Vitsippan. Uppenbarligen var det tillräckligt underlag för partiet att gå emot det digra underlag som kom från kommunförvaltningen.

Därmed är beslutet fattat. Nu är det dags för omfattande förhandlingar om exploateringsavtalet.

Intressant?

Äldreboende vid Vitsippan eller Söderby park?

Vitsippan, norr om Skyttorpsvägen, ett av två alternativ för ett nytt särskilt boende för äldre.

Nästa vecka, onsdag 18 april 19.00 på Murgrönan, hålls ett samrådsmöte om var det framtida äldreboendet ska lokaliseras i kommundelen Salem. De två alternativen är Vitsippan norr om Skyttorpsvägen, samt norr om huvudbyggnaden i Söderby park. Information har gått ut i kommunens informationsblad samt på hemsidan.

Söderby Park, norr om huvudbyggnaden, det andra alternativet.

Vi moderater har skrivit om detta i senaste numret av Dagens Salem. Vi förordar Söderby park. Tanken med detta tidiga samråd är att kommuninvånarna ska få tidig information och kunna lämna egna synpunkter på var det särskilda boendet bör ligga. Synpunkterna lämnas t ex genom denna sidahttp://www.salem.se.

Intressant?

745:an bör gå via Söderby torg

Vi moderater har knackat dörr i Söderby park. Nyligen fick Söderby torg en busshållplats så att 725:an mellan Salem och Tumba kan angöra området. Nu har vi fått synpunkter på att även direktbussen till Fridhemsplan (linje 745) borde stanna vid torget.

I måndags beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott att bifalla vårt förslag, så nu skriver Salems kommun till SL i frågan.

Nu stannar bussen uppe vid Söderby torg!

725:an på plats vid Söderby torg. Fr v: Mikael Eriksson  (SL), Anna Pontusson (SL) och undertecknad. I bakgrunden, Arne Närström (S).  (Foto: Christer Carlsson)

Som ledande parti har vi moderater arbetat med utvecklingen av Söderby Park alltsedan Landstinget sålde området i slutet av 1980-talet. Kring 1990 blev de första exploateringsavtalen skrivna och detaljplaner beslutade. Sedan följde tio år av stopp på byggmarknaden. Kommunen har därefter förhandlat och ändrat ett otal gånger i planer och avtal för att projektet Söderby Park ska bli verklighet.

För oss moderater har utvecklingen av Söderby Park varit en hjärtefråga. Sedan några år har vi kunnat se resultat och när 725:an nu börjar gå genom området känns det som en milstolpe. Men in i det sista har kommunen fått trycka på för att busshållplatserna ska bli klara och Söderby gårds väg ombyggd. Nu återstår utvecklingen av de sista markomådena, norr om Sanatorievägen och i öster.

Det var trevligt att äntligen kunna tuffa uppför backen till Söderby idag på morgonen. Kaffe och invigning vidtog vid busshållplatsen. Vi fortsätter att ta ansvar för Söderby Park!

Nu går det att köra genom Söderby park

 90811SöderbyParksAllé

Kommunens största bostadsprojekt sedan 1970-talet fortskrider. NCC har nu byggt klart vägen genom Söderby park. Det går nu att köra från Söderby gårds väg (södra infarten) upp till torget och västerut ned mot rondellen. (Det går även att köra norrut till norra infarten.)

90810SöderbyTorg

Det är mycket välkommet att vägen är klar. Snart är det också dags för den första affärsinnehavaren att flytta in vid Söderby torg. Det blir en pizzeria, kombinerad med annan försäljning.

 90811Oxögat

Härnäst väntar vi på att kunna SL ska dra upp buss 725 genom området (och vidare ut genom västra infarten vid rondellen). Det kan ske så snart NCC bygger busshållplatsen invid kommungränsen (se bilden ovan), invid kommungränsen. Det räknar vi med ska ske 2010.

 

http://intressant.se/intressant

Unika husbyggen i Söderby och Piteå

Idag fick vi besöka de nya ”torghusen” i Söderby park, ett av de avslutande byggena när det gamla sjukhusområdet omvandlas till Salems modernaste bostadsområde. NCC uppför fem ”torghus” med ca 40 bostadsrätter. Tre av husen avgränsar ett torg. NCC håller just på att skriva avtal med en pizzeria/minilivs i bottenvåningen på ett av husen.
 
Upp till torget löper Söderby parks allé. Den löper också därifrån, men vägen är inte utformad som en genomfartssträcka. Däremot ska buss 725 gå upp till torget, svänga 90 grader vänster och gå ned för ”Västra infarten” ned till rondellen för vidare färd mot Salems centrum och Rönninge.  Först måste dock en busshållplats byggas nere vid kommungränsen mot Botkyrka på Söderby gårds väg, innan uppfarten till Söderby.


Del av det blivande Söderby torg.

För er som inte har ett lokalpatriotiskt intresse är själva bygget värt några rader. Husen byggs i volymer på fabrik hos Lindbäcks i Piteå. De berättade om ett intensivt skede när 60 volymer (= 1,5 hus) producerats på fyra dagar i Piteå. Därefter lastades de på båt en fredag. Fartyget anlöpte Södertälje hamn på söndagskvällen. Måndagen och tisdagen gick åt till lossning. På torsdagen var huset (n) resta i Söderby.

Imponerande! Det är prov på en rejäl produktutveckling som byggbranschen tvingats till när produktionskostnaderna rasat i höjden. Grattis till NCC, Lindbäcks och de kommande invånarna i Söderby park.