Etikett: småa

Byggstart i Rönninge centrum

(SMÅA:s Jan Apelskog till höger. Tack för bilden Elisabeth Ståhl!)

I förra veckan fick jag klippa band och tygla en grävskopa till ett första spadtag för SMÅA-bygget kvarteret Trädgårdslunden i Rönninge centrum. Det blir 37 bostadsrätter för rönningebor och andra. Därmed har bostadsbyggnationerna i Rönninge centrum kommit igång. I dagarna har vi också fått bekräftat att SMÅA börjar bygga Torghuset i augusti/september. Där blir det minst 26 hyreslägenheter varav 1/3 blir smålägenheter.

Till en värmande gulashsoppa kunde jag påpeka att det är handfasta invigningar som denna som är ett av glädjeämnena i jobbet som kommunalråd. Att se resultaten av de beslut man varit med och fattat växa fram på nära håll.

Intressant?                                          SMÅA:s presentation av projektet

Asfalt och gode män

Heavy Vibration roller compactor at asphalt pavement works for road and highway construction
(www.fotolia.com)

Jag blir glad av att läsa om samarbetet mellan Rönninge Salem Fotboll (RSF) och pensionärsorganisationen PRO. De samarbetar om RSF:s klubblokal vid Berga bollplan. Helt utan inblandning från kommunen. Upplyftande!

Salems kommuns överförmyndarnämnd har god ordning på verksamheten och är glada för den stora skara gode män och förvaltare. Ordföranden Gunny Jörlén (C) uttalar sig här. 

SMÅA har nu lämnat in bygglovsansökan för Torghuset i Rönninge centrum. Torghuset ska innehålla 32-33 hyreslägenheter. Det blir en pergola och utskjutande sedumtak ovanför bottenplanet, 27 garageplatser och affärer mot Rönninge Torg. Byggstart planeras till november, 2016.

KSTU har beslutat om gatuunderhåll. Tekniska utskottet har godkänt Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på hur pengarna för gatuunderhållet ska användas i år. Det handlar totalt om 1,1 miljon kronor  som används här:

  • Garnuddsvägen mellan  Centralvägen och Hagavägen
  • Salemsvägen mellan Säbytorgsvägen och Skogsrovägen
  • Uttringe gårds väg mellan Toredalsvägen och Sandbäcksvägen
  • Skyttorpsvägen mellan Mplarstigen och infarten till Mosshagestigen.
  • Dånviksvägen mellan Fruängsvägen och Dånviksvägen 63
  • Tvärvägen
  • GC-vägen förbi Skogsängsskolan
  • Fredriksbergsvägen, vid kurvan
  • Solbovägen, del av
  • Linjemålningar, övergångsställen m m.

Mer information finns fr o m sid 24 här.

 

 

Intressant?

 

 

Bra engelskaresultat av Salemselever

(www.fotolia.com)
(www.fotolia.com)

Salems elever presterar bland de bästa i landet i engelska. På de nationella proven i engelska under förra läsåret nådde Salemseleverna en niondeplats i landet. Ett stort grattis till alla elever, lärare och övrig skolpersonal!

Provstatistik

SMÅA AB har gjort en sevärd film om byggprojektet Rönninge centrum. Det är snygga bilder från Rönninge, en del rörliga flygbilder tagna med drönare. Vad är statusen för Rönninge centrum-projektet i dagsläget? Fullmäktige antog planen och godkände avtalen i februari. Därefter har en del privatpersoner – många medlemmar i Rönningepartiet – överklagat beslutet. Överklagningarna kan sorteras i två ”spår”. ”PBL-spåret” (”överensstämmer beslutet med Plan- och Bygglagen?”) har nått vägs ände. Länsstyrelsen avslog överklagandena, varken Kammarrätten eller Högsta Förvaltningsrätten gav prövningstillstånd. Den andra överklagandekedjan, ”Förvaltningsrättsspåret” (”har beslutet gått lagligt till?”), har ännu inte prövats i första instans. Vi hoppas på att överklagandena ska vara avslutade före midsommar nästa år.

SMÅA om Rönninge centrum

John Berglund, som driver Villa Talliden, har gått in i ett intressant samarbetsprojekt med Magelungen utveckling AB, en skola och behandlingshem. Tidningen ”Driva-eget” skriver bra om projektet där ett antal elever ska bo och praktisera på Talliden. De eleverna tror jag har dragit var sin vinstlott. Villa Talliden är sinnebilden av ett litet familjeföretag som serverar härliga måltider, där den personliga servicen och omtanken är allestädes närvarande.

Artikel om Talliden

Intressant?

 

Rönninge centrum är värt en resa

Tack Conny Olsson för bilderna!

I torsdags var en skara politiker, tjänstemän, konsulter och värden SMÅA på studieresa för att inspireras inför planeringen av framtidens Rönninge centrum. Efter färjning angjordes först Ekerö centrum, som utmärkts av ett gigantiskt sjömärke. Flerbostadshusen kring handelsplatserna är ritade av Ralph Erskine, vilket märktes.

Räfflad betong som liknade träfasader, oregelbundna huskroppar liknande Myrstuguberget i Masmo och gott om bilfria ytor. En mycket trevlig bebyggelse invid vattnet vid kanalen.

Därefter bussades vi vidare över till Västerortssidan till det lilla Nockeby torg, där spårvagnen glider igenom ett diminutivt centra som vars småskalighet Rönninge redan växt ifrån. Väldigt trivsamt var det dock, med ett slags ”slow-village”-känsla bland stenhusen och de fåtaliga bilarna.

Blackebergs centrum var nästa stopp, där höghusets proportioner var större och mer bastanta än vårt planerade torn, men ändå gav värdefulla intryck om höjdkänslan m m. Det avskräckte inte. Det som kommer att skilja Rönninge från Blackebergs centrum är också att parkeringen inte kommer att dominera stadsbilden, utan skjutas åt sidan.

Vällingby centrum besöktes främst för att det byggdes stort och stilbildande på 1950-talet när tunnelbanan drogs fram. Som barn besökte jag ofta Farsta centrum, som kom några år efter. Gemensamt för Vällingby och Farsta är också det som avskräcker; vilka blåshål! Asfalts- och kullerstensytorna är enorma och intimiteten är lika tilltalande som på Arlandas långtidsparkering.

En snabb rundvandring på Riksbyhöjden påminde mycket om våra egna områden på Söderby gärde och i Söderby park. Vi hann också med att titta på det myllrande Alviks torg och ett Stuvsta centrum i tidig eftermiddagssol.

Studieresan var nyttig. Det gäller att skaffa sig referensintryck som vidgar vyerna när man sedan ska ned på kvadratmeternivå och skuggstudier i Rönninge centrum. Närmast är det dags för beslut om programmet för Rönninge centrum, som därefter ska ut på remiss.

Valrörelsen i Salem bestod nästan enbart i ett flashande av banderoller nere på Rönninge torg från Rönningepartiet och oss moderater. Allt har sin tid, låt oss nu börja diskutera på allvar.

Tack SMÅA m fl för alla arrangemang och en trevlig rundtur!