Etikett: SL

Kära pendlare, det blir bra det här!

Mycket bra rulltrappa upp till Centralen!

Idag har Citybanan invigts. Statsministern, trafiklandstingsråd, borgarråd och en mängd intresserade stockholmare var på plats vid ”Stockholm-Odenplan” som en av de två nya stationerna heter. Det skrivs spaltmeter om den ökade tågkapaciteten när Citybanan kan användas för fullt. Vi är inte där än, men redan till årsskiftet kommer antalet avgångar att öka avsevärt. Pendlarna får kortare restider. De kan välja att åka till ”Stockholm-Odenplan” för att lättare nå arbetsplatser på Norrmalm, Kungsholmen och Solna”, trycket på Centralen minskar. Genom att pendeltågen får egna spår ska de bli mindre sårbara för störningar.

Den nya stationen ”Stockholm-Odenplan”.

Hur är då de nya stationerna ”Stockholm-Odenplan” och ”Stockholm-City”? De är stora, säkra och sevärda. Det är ljusa färger, luftigt, gott om rulltrappor samt en hel del konstverk att vila ögonen på. De största farhågorna i förväg har varit att stationerna ligger djupt, ”Stockholm-City” ligger på dryga 40 m djup under Blå Linjen t o m. Känslan vid Odenplan var att det var en bit att ta sig ned från ytläget, men att det finns en smidig genväg till tunnelbanan som förkortar omstigningen avsevärt. Vid ”Stockholm-City” går det snabbare och smidigare än väntat att ta sig upp, framför allt till övrig tunnelbana men också till Continental-ingången och fjärrtågen. Detta tack vare en monumental rulltrappa värdig en av de regioner i Europa som växer snabbast.

 

Så, alla pendlare från Salem, Rönninge, Tumba, Södertörn och hela länet: det blir nog bra det här! Vi väntar nu på att Trafikverket ska släppa på ”tåglägen” (passager på banan genom Stockholm) så att löftena om fördubblad kapacitet kan infrias.

”Alla var där”: Statsministern flankerad av Kristoffer Tamsons (trafiklandsingsråd, M) och Karin Wanngård (finansborgarråd, S).

Det är många politiker, tjänstemän och inte minst byggare som har varit delaktiga i detta väldiga projekt. För alla oss var detta en glädjens dag då man får se resultatet av decennier av slit komma upp till ytan.

Läs om SL:s önskemål om fler tågavgångar.

Intressant?

Pendeltågstrafiken förändras när Citybanan öppnas

 

(Bild från sl.se)
(Bild från sl.se)

Trafiknämnden i landstinget har beslutat om hur pendeltågstrafiken ska planeras inför Citybanans öppnande. Citybanan ökar kapaciteten väsentligt genom Stockholm. Ursprungligen var det tänkt att det skulle bli 10-minuterstrafik på alla linjer. Sedan något år har landstinget också utrett ”snabbpendel”  i högtrafik från Södertälje, Nynäshamn m fl. Snabbpendeltågen kommer inte att stanna vid samtliga stationer (bl a Rönninge), vilket förkortar restiden.

Landstinget har nu valt inriktningen med snabbpendeltåg. Det innebär att Södertälje får fler avgångar i högtrafik, varav vissa kommer att vara snabbpendeltåg som inte stannar i Rönninge, Tullinge och Stuvsta. Tumba får fler förbindelser till nytta för många av våra kommuninvånare. Rönninge – däremot – går från sex avgångar i rusningstid till fyra. Dock kommer pendlarna från Rönninge att få betydligt bättre plats många resenärer från Södertälje kommer att använda snabbpendeltågen.

När Citybanan öppnas har Trafikverket aviserat att stora underhållsprojekt ska genomföras på den idag ordinarie järnvägen genom Stockholm som kommer att ta flera år. Detta påverkar fjärrtågen, men inte pendeltågen som ju ska gå genom Citytunneln.

Läs Mitt i:s artikel om antal pendeltåg, station för station.

Intressant?

Talade ni inte med varandra?

Amazed gray-haired senior.
(www.fotolia.com)

Ett antal av mina kollegor på S-sidan (kommunstyrelseordföranden) på Södertörn har skrivit ett öppet brev till Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd (M). De kritiserar besparingarna i busstrafiken och frågar bl a vad Kristoffer ska säga till ”alla de som tack vare dina förslag får ett betydligt krångligare livspussel”? 

Socialdemokraterna tillsammans med MP, V och Sverigedemokraterna röstade i landstinget nej till Alliansens förslag att höja priset på SL-kortet. Det kostade SL minst 500 miljoner kronor. Efter den (S)egern tvingas Alliansen nu spara för att budgeten ska gå ihop. 

Jag har stor respekt för mina S-kollegor för deras insatser i sina respektive kommuner och inte minst för Södertörn. De är mycket kompetenta och trevliga personer, vi bedriver ett konstruktivt samarbete på Södertörn. Vi är kommunalråd i majoritet, luttrade över att stundtals bistra ekonomiska realiteter går före glädjekalkyler. Därför har jag nu några frågor:

– Talade ni inte med varandra, landstingssossar och S-kommunalråd emellan, innan partiet bestämde sig för att rösta nej till höjningen av SL-kortet?

– Om ni talade med varandra, var ni inte medvetna om att en utebliven höjning skulle medföra en brist på minst 500 miljoner kronor i SL:s budget?

– Hur kunde ni undgå insikten att 500 miljoner mindre skulle kräva besparingar i trafiken i just era kommuner?

En luttrad kollega på annan del av skalan undrar.

Intressant?

Varför blir det bussbesparingar i Södertälje, Botkyrka, Nykvarn och Salem?

SONY DSC
”Gör man anspråk på att vara en välfärdspolitiker får man inte svika när det gäller finansieringen av SL-trafiken.”

Det verkar inte existera någon orsak. När SL ska spara på busstrafiken frågar sig media inte ”varför?”

Men kommuninvånarna i Södertälje, Botkyrka, Salem och Nykvarn har rätt att få veta varför. När S, MP, V och Sverigedemokraterna så sent som 16 juni röstade ned höjningen av SL-kortet minskade de SL:s intäkter med minst 500 miljoner kronor, per år. Inget beslut under min tid i landstinget har skadat kollektivtrafiken mer än detta.

Det här är inget vanligt ”blame-game”, när politiker grälar och skyller på varandra. Någon gång måste ansvaret lyftas fram. Politik är på riktigt. Bestämmer man sig för att stoppa höjningen av Sveriges näst billigaste månadskort, då får det konsekvenser. Budgeten måste gå ihop. Ingen politiker kan snacka bort det. Försvinner minst 500 miljoner i intäkter, ja då finns det 500 miljoner mindre att köpa trafik för. Därför försämras nu turtätheten för ett tjugotal busslinjer i sydväst. Därför var det nära att direktbussarna från Södertälje (749, ev 748), Salem (745) och Botkyrka (151, 726, 743) lades ned, men efter intensivt lobbyarbete blev de kvar.

När bilpendlandet nu riskerar öka, när det blir trängre på Essingeleden, då blir det svårare att ta sig till jobbet, ”plugget” eller affärscentra, då riskerar utsläppen av växthusgaser att öka, då tar miljön stryk. Alltså är det särskilt viktigt och tänka på orsak och verkan.

De politiker från sydväst som röstade nej till att höja SL-kortet är följande:

Adnan Can (S), Södertälje, Jens Sjöström (S), Botkyrka, Linda Älegård (S),  Södertälje, Elof Hansjons (S), Södertälje, Isabell Flygare (V), Södertälje, Pia Ortiz Venegas (V), Salem, Märtha Dahlberg (S), Nykvarn och Ingrid Hult (SD), Södertälje.

De som röstade för en höjning av SL-kortet var:

Anne-Marie Larsson (M), Södertälje, Delmon Haffo (M), Salem, Ninos Maraha (FP), Södertälje, Ingrid Ahlman (KD), Södertälje samt undertecknad.

Kollektivtrafiken är bland det bästa vi har, en av de viktigaste tillgångarna som gör ett modernt samhälle hållbart. Gör man anspråk på att vara en välfärdspolitiker får man inte svika när det gäller finansieringen av SL-trafiken.

Intressant?

Direktbussarna blir kvar

 

SONY DSC

När S, MP, V tillsammans med Sverigedemokraterna röstade ned höjningen av SL-kortet öppnades ett hål i Trafiknämndens budget på minst 500 miljoner kronor. Nu tvingas Alliansen städa upp och göra effektiviseringar. Tjänstemännen på Trafikförvaltningen föreslog igår principer för besparingar i busstrafiken. Trafiknämnden godkände dessa och nu kommer konkreta förslag: linje för linje.

En av principerna som varit aktuell var att  lägga ned de busslinjer som går parallellt med pendeltåg eller tunnelbanelinjer, d v s direktbussarna. Det skulle för sydväst-sektorn till exempel kunnat innebära att buss 726 (Skäcklinge/Tumba-Fridhemsplan) och 745 (Mosshagen i Salem-Fridhemsplan) samt 151 (Norsborg-Fridhemsplan) hotats av nedläggning. I Södertälje kan nämnas busslinjerna 748 och 749. Hypotesen var att resenärerna kunde ta pendeln eller tunnelbanan istället.

Jag har som kommunalråd från Salem och sydvästsektorn varit mycket tydlig med att direktbussarna måste finns kvar. De är mycket populära, de avlastar pendeltågen, avlastar tunnelbanan och gör att trafikanter från sydvästra länet åker kollektivt istället för att ta bilen. För Salemborna är det avgörande att buss 745 finns för att våra innevånare ska kunna ta sig till t ex Hornstull eller Fridhemsplan och vidare i tunnelbanan.

I Trafikförvaltningens förslag till nämnden har förvaltningen undantagit principen om att lägga ned direktbussarna. Det tycker jag är självklart och ett bra övervägande. Förvaltningen kommer att göra nya analyser på sikt, bl a beroende på att Citybanan öppnas om två år. Trafiknämnden beslöt enligt förvaltningens förslag. Men det skedde med röstsiffrorna 10-10 och ordförandens utslagsröst. S, MP, V och SD yrkade avslag. De partier som orsakade behovet av besparingar påstår nu att de inte behövs. Samma partier undandrar sig ansvaret för att se till att kollektivtrafikens ekonomi går ihop. Men principen borde vara ganska enkel: om de inte vill höja SL-kortet får de föreslå besparingar. Istället sticker de huvudet i sanden.

Trafikförvaltningen föreslår nu lägre turtäthet på ett antal busslinjer. Vi får återkomma till de förslagen.

Intressant?

Läs mer här!

 

S och SD ser till att det blir nedskärningar i SL-trafiken

(Foto: Linn Berglund)
(Foto: Linn Berglund)

SL-kortet är det näst billigaste i landet. Så skulle det förbli även efter en höjning till 890 kr/månad. I Skåna kostar motsvarande kort 1150 kr, i Göteborg 1595 kr. Alliansen i landstinget: M, FP, C och KD ville höja till 890 kr/månad. En förstärkt opposition bestående av Sverigedemokrater, S, MP och V röstade ned förslaget.

Priset för SL-kortet behöver höjas eftersom landstinget byggt ut och förbättrat kollektivtrafiken något med höga ambitioner. Kostnadsökningstakten är högre än intäktsökningen. Principen är att landstinget betalar hälften av SL:s kostnader med landstingsskatten, hälften betalas av resenärerna. För att upprätthålla denna fördelning krävdes en höjning av SL-kortet.

Att inte höja SL-kortet har också sitt pris. Debatten i landstinget handlar en del om villospår som att minskade konsultkostnader ska betala de 700 miljoner som behövs i ökade intäkter. Men detta är rent nys. När SD och S m fl röstar ned höjningen öppnas ett budgethål. Nu blir det nedskärningar eller också blir det växande underskott. Det kommer att drabba bussar, pendeltåg och tunnelbana men också sjukvården. Det kanske inte blir 10-minuterstrafik när Citybanan är klar 2017. En busslinje nära dig får glesare trafik, kanske t o m måste läggas ned.

För stunden går det kanske för vissa att önska sig bort från att alla beslut har sina konsekvenser. Men det går inte att betala kollektivtrafik på sådana tillfälliga förvillelser. Det du eller andra kan ”vinna” på att slippa höjningen av SL-kortet, kan suddas bort rekordsnabbt när nästa tidtabell ska beslutas.

V och MP hade förslag på skattehöjningar för att betala för budgethålet som nu uppstått. Men hos Socialdemokraterna finns nu många års samlad erfarenhet hos de förtroendevalda som bygger luftslott, mot bättre vetande.  Det är inte snyggt. Jag hoppas media genomlyser detta.

Intressant?

Nej, den som plankar är inte solidarisk!

(www.fotolia.com)
(www.fotolia.com)

SL ska satsa hårdare på biljettkontroller inom kollektivtrafiken. I SVT:s debatt i fredags fick planka.nu möjlighet att sprida sina uppfattningar om detta, åberopandes någon slags moralisk grund, enligt deras företrädare Christian Tengblad (”Vi har en annan moral”). Vår M-ledamot i Trafiknämnden, Arin Karapet, stod dock framgångsrikt upp för välfärdssamhället genom att peka på vikten av att betala för sina resor. (I SL:s fall att resenärerna står för 50% och skattebetalarna bidrar med resterande 50%, mest i Sverige.)

Det var en kort debatt, men man kan dock inte undgå att förvånas över planka.nu: s logik och ännu mer över de historiska referenser de förknippar sig med. De anser att det är dags att säga ifrån mot biljettkontroller och dristar sig till att jämföra sina aktioner med fackföreningsrörelsens uppkomst på slutet av 1800-talet. De individer som hänger bakom dig som en ryggsäck för att planka genom spärren och åka gratis på din bekostnad skulle alltså uppvisa samma typ av mod och samhällsanda som fackföreningspionjärerna vid förra sekelskiftet?

Priset togs dock ändå när Christian Tengblad menade att det var viktigt att alla var med och solidariskt betalade skatt så att ingen skulle behöva betala för sig i kollektivtrafiken. Vad kallar man detta? Förslag välkomnas! Egentligen skulle man inte lägga någon energi på att fördöma denna samhällssyn. Men vissa blir tyvärr inspirerade eftersom fusket i SL-trafiken beräknas uppgå till 200 miljoner per år, vilket är väldigt mycket pengar.

Arin Karapet påpekade tydligt det uppenbara, att det knappast går att bygga fler T-banestationer, nya spår och busslinjer om biljettintäkterna ska minska. Mer än så behöver egentligen inte sägas. Tack för det!

Debatten finns att se här, ca 17 minuter in i programmet.

Intressant?

SL:s ekonomi: Stockholmarna inser att debet och kredit måste gå ihop

(www.sl.se)
(www.sl.se)

Nya trafiklandstingsrådet Kristofer Tamsons (M) har varslat om kärvare tider för kollektivtrafiken framöver. En höjning av SL-kortet är att vänta, trafikutbudet måste ses över och prövas på nytt. Det handlar om kollektivtrafikens långsiktiga ekonomi, där framför allt den inköpta trafiken blivit dyrare. Alliansen har under ett antal år genomfört många ambitiösa satsningar, stora investeringar är på G.

Oppositionen, framför allt S-landstingsråden Erika Ullberg och Nanna Wikholm har tagit chansen och målar upp en bild av att om bara SL-resandet ökar behöver man inte åtgärda ekonomin i övrigt. Andra vänsterdebattörer påstår att SL-kortet är dyrt och att Landstingets skattesubventioner på 50% borde vara högre.

  • SL-resandet ökar mer än befolkningen ökar. Ökningen 2010-2013 var 8,9% (antal påstigande).
  • SL-kortet, som idag kostar 790 kr per 30-dagarsperiod, är det näst billigaste i Sverige efter Gotland.  Som jämförelse kan nämnas Västra Götaland där ett månadskort kostar 1595 kronor och biljettpriset har höjts med över 400 kronor sedan 2006. Motsvarande höjningar i Stockholms län har varit 190 kronor.
  • SL-resenärerna betalar i genomsnitt hälften av reskostnaden själv, den resterande hälften står landstinget för genom skattepengar. Det är högst rimligt att resenärerna står för åtminstone halva kostnaden. Annars måste skatten höjas eller resurser tas från sjukvården.

SL producerar kollektivtrafik för omkring 19 miljarder kronor per år. Alla politiker tävlar om att erbjuda utökningar och nya investeringar i SL-trafiken. Men alla våra önskedrömmar får inte hindra oss från att se de ekonomiska realiteterna. Det är en självklarhet att Landstinget måste se till att det finns intäkter på såväl kort som lång sikt, samt att kostnadsutvecklingen hålls inom vettiga ramar. Att ta ansvar för SL:s ekonomi i Trafiknämnden handlar inte bara om att twittra ut de enkla budskapen. Att sitta i opposition till vänster innebär inte att vara befriad från kravet att få debet och kredit att gå ihop.

Intressant?

 

 

Spännande appar för kollektivtrafiken på G

Utsikt från Victoria Tower i Kista.
Utsikt från Victoria Tower i Kista.

Idag har jag representerat Landstinget och Trafiknämnden och tillsammans med bl a Ulla Hamilton deltagit i ett pressevent för att visa upp tre ”appar” för kollektivtrafiken som är under utveckling. Genom en innovationsupphandling – bland de första i Sverige i sin sort – har SL/Trafiknämnden, Stockholm stad, Vinnova och Trafikverket samverkat i en tävling där företag fått ersättning för att utveckla appar för reseplanering, GPS-bestämning m m.

Med ett Stockholms län som växer så det frestar ordentligt på transportsystemet, med Tunnelbanans utbyggnad (”T-banan 3.0”) till Nacka, Arenastaden och inte minst Barkarby, med tvärförbindelser som ska avlasta systemet, då behövs smarta och enkla reseplanerare. SL:s nuvarande, ”Res i Sthlm”, är ypperlig med det går att ta nya utvecklingssteg och nå nya nivåer. Själv använde jag appen och kom då på att det var enklast och snabbast att ta pendeln till Helenelund eftersom stationen låg närmare Kista än jag trodde.

Vi fick se demonstrationer av  ”Nova” som bygger på talinstruktioner, ”Pendler” med grafiska presentationer av resalternativ med CO2-effekter samt Mårten Wimans app med imponerande namnigenkänning vid hastig inmatning på minimala tangentbord. Mycket spännande! Företagen, som nu fått sina startpengar, får nu slutföra utvecklingen och presentera sina produkter på AppStore eller Google Play och allt vad det heter. Allt till nytta för närmare 800 000 SL-resenärer varje dag.

Intressant?

Det osanna raset

(www.sl.se)
(www.sl.se)

Ibland är de politiska insatserna korta. Igår på landstingsfullmäktige reagerade jag på Socialdemokraternas tonläge och språkbruk beträffande SL:s biljettintäkter. Dessa blev lägre 2013 än året före bl a beroende på ändrade bokföringsprinciper.

Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd för (S), har vid upprepade tillfällen kallat detta för ett ”ras”. Nu är det så att biljettintäkterna skulle ha ökat 2013 med ca 120 miljoner om bokföringsprinciperna varit oförändrade. Beroende på en ny praxis för Reskassan, då resorna betalats men ännu inte utförts, anses intäkterna ”ligga i molnet”, intäktsbokföringen har därför skett senare.

Är det rimligt att – som – Erika Ullberg gör – tala om ett ”ras”? Är det sant? Har biljettintäkterna minskat? Bokföringsmässigt: ja, men reellt? Knappast! Pengarna finns ju. Möjligen skulle Londontabloiden ”News of the World” komma undan med att kalla detta för ett ”ras”, men knappast någon sanningsälskare. Att kalla detta för ”ras” är en osanning, inte minst eftersom den baseras på tolkningar som gemene man knappast kan förväntas vara insatt i.

Trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm, M, konstaterar i sitt svar på interpellationen att påstående om ”ras” är ohederligt. I landstingsfullmäktige konstaterade jag att det var ett välfärtjänt omdöme. Erika Ullberg kommenterade med ”det är bättre om vi lägger alla exakta siffror åt sidan” och nämnde inte ordet ”ras” ytterligare. Det var bra att hon backade.

Intressant?