Etikett: RSF

Asfalt och gode män

Heavy Vibration roller compactor at asphalt pavement works for road and highway construction
(www.fotolia.com)

Jag blir glad av att läsa om samarbetet mellan Rönninge Salem Fotboll (RSF) och pensionärsorganisationen PRO. De samarbetar om RSF:s klubblokal vid Berga bollplan. Helt utan inblandning från kommunen. Upplyftande!

Salems kommuns överförmyndarnämnd har god ordning på verksamheten och är glada för den stora skara gode män och förvaltare. Ordföranden Gunny Jörlén (C) uttalar sig här. 

SMÅA har nu lämnat in bygglovsansökan för Torghuset i Rönninge centrum. Torghuset ska innehålla 32-33 hyreslägenheter. Det blir en pergola och utskjutande sedumtak ovanför bottenplanet, 27 garageplatser och affärer mot Rönninge Torg. Byggstart planeras till november, 2016.

KSTU har beslutat om gatuunderhåll. Tekniska utskottet har godkänt Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på hur pengarna för gatuunderhållet ska användas i år. Det handlar totalt om 1,1 miljon kronor  som används här:

  • Garnuddsvägen mellan  Centralvägen och Hagavägen
  • Salemsvägen mellan Säbytorgsvägen och Skogsrovägen
  • Uttringe gårds väg mellan Toredalsvägen och Sandbäcksvägen
  • Skyttorpsvägen mellan Mplarstigen och infarten till Mosshagestigen.
  • Dånviksvägen mellan Fruängsvägen och Dånviksvägen 63
  • Tvärvägen
  • GC-vägen förbi Skogsängsskolan
  • Fredriksbergsvägen, vid kurvan
  • Solbovägen, del av
  • Linjemålningar, övergångsställen m m.

Mer information finns fr o m sid 24 här.

 

 

Intressant?

 

 

Vad är det bästa för ungdomsfotbollen?

1601BildKonstgräsArgument
Rönninge Salem Fotboll har under ett par år föreslagit att den lilla 7-mannaplanen vid Salemsvallen skulle få konstgräs. Inför 2016 var det dags för politiskt beslut. Då har Socialdemokraterna, Liberalerna och Centern istället föreslagit att konstgräset ska läggas på Orrens bollplan uppe i Salem. Motivet tycks vara något slags ”rättvisetänkande” – eftersom Rönninge har konstgräs på Berga och naturgräs på Salemsvallen (båda 11-mannaplaner), ska nu kommundelen Salem kompenseras. Vi moderater tycker inte att det är rätt sätt att angripa frågan.
Men, borde vi inte lägga planen i kommundelen Salem så att spontanfotbollen uppmuntras? Konstgräsplanen ska i första hand användas av omkring 400 ungdomar i Rönninge Salems Fotbolls ungdomsverksamhet. Det innebär träningar och matcher på i stort sett all tillgänglig tid. Kommunen ska hjälpa RSF med att göra det bästa möjliga av resurserna, inte splittra dem.
Spontanfotbollen är långtifrån mindre förekommande än för 20-30 år sedan. Idag spelas den mest på våra ”Kulan-anläggningar” (minifotbollsplaner med konstgräs) och de finns gott om dem i Salem. Om det skulle finnas ett stort intresse för spontanfotboll i kommundelen Salem, där man vill spela på andra planer än ”Kulan-anläggningarna”, då finns naturgräsplanen på Prästbodaängen. Naturligtvis kan vi diskutera konstgräs på större planer i Salem, men då ska det ske efter en vederhäftig utredning, inte som något slags politiskt projekt. En konstgräsplan på Orren skulle knappast vara tillgänglig för den dagliga idrottsundervisningen. Det handlar om drygt 10 minuters gångväg från Skogsängsskolan och Säbyskolan, fram och sedan lika lång tid tillbaka.
Kommunfullmäktige bör placera konstgräsplanen där den gör mest nytta. Vid Salemsvallen finns omklädningsrum, toaletter, parkering och buss. Vid Orren finns inget av detta. Det gör beslutet självklart, tycker vi moderater. Kommunfullmäktige avgör frågan på torsdag 18 februari. Debatten webbsänds på www.salem.se .
Artikel i Dagens Salem                                         Fullmäktiges handlingar

Grattis till klubbstugan, RSF!

En glad Ulrika Henningsson från RSF förklarar klubbstugan invigd. (Tack Mikaela Åberg för fotot!)
En glad Ulrika Henningsson från RSF förklarar klubbstugan invigd. (Tack Mikaela Åberg för fotot!)

Efter sex års jobb invigde RSF:s Ulrika Henningsson den nya klubbstugan vid Berga bollplan. Det regnade, det doftade hamburgare, det spelades fotboll, det snackades AIK och Djurgården (m m), det var kolossalt mycket folk.

– Vi har jobbat med klubbstugan sedan 2008, då Berga bollplan fick konstgräs. Det behövdes en ny detaljplan, sedan jobbade vi i föreningen med att samla ihop pengar och projektera den nya klubbstugan. Vi ska vara mycket glada över att vi orkade stå på oss under hela processen. Men nu är den klar, sade en glad Ulrika Henningsson, som lett arbetet.

Lennart Kalderén gratulerade från kommunen:

–  Det här är ni väl värda. RSF har visat enorm ideell kraft och energi när man fullföljt projektet. Det som tog extra lång tid var överklagandet av detaljplanen, ända upp till regeringen. Det känns bra att kommunen kunnat hjälpa till med bl a vatten- och avloppsledningarna. Alla medlemmar i RSF ska också veta att ni har en pådrivande styrelse som kommer med många olika förslag på hur Berga bollplan kan förbättras.

Klubbstugan innehåller ett stort kombinerat rum för servering som också kan användas för möteslokal. RSF har sedan många år också lokaler i Föreningsgården, invid Salemsvallen. På Berga bollplan finns sedan tidigare en fullstor fotbollsplan som används flexibelt. Här finns omklädningsrummen i Bergahallen. Ett nytt förråd för traktorer m m är också byggt.

Ulrika Henningsson berättade att RSF numera har över 900 medlemmar. Mycket imponerande, vilket också märktes denna regniga lördagsförmiddag då hela Berga var fullt av dribblande ungdomar, deras föräldrar, kompisar och andra anhöriga.

Intressant?

Vårvintertur bland konstgräs och tjälskador

DSC_0192

Häromdagen blev det halvannan timme över för ”närkontakt av den kommunala graden”, d v s en tripp längs gator och gång- och cykelvägar för att kolla läget. Tack vare kommundelningen för 30 år sedan har vi en kommun där det är möjligt att få den överblicken. Ett stort tack till Mats Klasson på Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen för förevisningen. Bilden ovan visar den nya träningsplanen på Prästbodaängen, som ännu inte kunnat tas i bruk p g a dräneringsproblem. Men i år ska det ske!

DSC_0193

Kommunen har redan kört en del vändor med sopmaskinen för att samla in allt grus på gång- och cykelvägarna. Kommunens gång- och cykelväg är den till vänster (studera ”grusgränsen på bilden!”).

1304GCvägBänk

Bostadsrättsföreningen Salemstadens utomordentliga fastighetsskötare har stött på en parkbänk som fått sig en törn.

DSC_0200

Vattenfalls etreprenad gräver ned elkablar genom hela Salem.

DSC_0203

Ny cykelparkering vid Rönninge station, tråkigt klotter på järnvägsbyggnaden.

DSC_0206

Det är gott om massiva snöupplag över kommunen, här ett vid Rönningevägens slut.

DSC_0210

Tjälskador på Sandbäcksvägen, lär behöva åtgärdas.

DSC_0216

Kulan i luften på Berga bollplan, sträckt vrist också. Förr i tiden fick RSF:s medlemmar vänta betydligt längre på spelbara vårplaner.

DSC_0222

RSF:s mannar har gjort ett bra jobb med att frakta bort snön från Berga bollplan så att ungdomslagen kan uppleva vårkänslan av öppet konstgräs.

Intressant?

Borgen till RSF för klubbstuga

Rönninge-Salem Fotboll (RSF) kommer att anlägga en klubbstuga på Berga bollplan. De tidigare överklagandena är avvisade av regeringen. För att klara hela investeringen samt den omläggning av VA-ledningen som behövs totalt ca 1,5 milj. Större delen satsar föreningen själv. RSF har önskat kommunal borgen för ett lån på 400 000 kr. Kommunen har ju tidigare medverkat med borgen för Rönninge Tennisklubb. Kommunstyrelsen föreslår nu fullmäktige att bevilja RSF denna borgen.

– Det är glädjande att kommunen kan stödja Rönninge Salem Fotboll i deras strävan att förbättra barn- och ungdomsverksamheten. Klubbens insatser med insamlingar och att skaffa bidrag till klubbhuset på Berga är beundransvärda. Det är också ytterligare ett exempel på hur kommunen kan stötta föreningslivet, säger Anders Forsberg (M), ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden.

Intressant?

Fotbollssuccé kräver mer parkering

(Den kommande parkeringen skissad med rött. Klicka gärna för förstoring.)

Konstgräsplanen vid Berga i Rönninge invigdes i augusti 2008. Bollplanen är mycket uppskattad, men det har länge varit problem med parkerade bilar längs Tallsätravägen, mitt emot planens norra kortsida. Tidvis har det varit svårt att ta sig fram med felparkerade fordon som endast lämnar en trång passage för annan trafik. Det finns p-platser vid Rönninge gymnasium och i centrum. Kommunen har också utfärdat parkeringsförbud och genomfört p-övervakning. Men problemen har bestått, de är som störst vid matcher med gästande lag.

Det är bara att inse att problemet måste lösas genom större parkeringsutrymme. Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) har tillsammans med mig studerat olika lösningar. Det har diskuterats om det går att utöka parkeringen och flytta den längre bort på Tallsätravägen, men det kommer sannolikt inte att lösa frågan. Kommunstyrelsens tekniska utskott har därför beslutat att det ska anläggas en ny parkeringsplats mellan sporthallen och Sandbäcksvägen (se bilden). Investeringen handlar om ca 1,2 miljoner. Jobbet görs under hösten.