Etikett: riksdagen

Högantorpsvägen debatterades i Riksdagen: ”Tvång ej önskvärt”

(www.riksdagen.se)

 

 

Salems kommun och undertecknad har tidigare kritiserat Trafikverket som med en rättslig process vill övervältra ansvaret för Högantorpgsvägen, väg 579, på 60 fast boende utmed vägen.

I måndags fick jag möjlighet att träffa ca 50 boende som samlats till ett möte på Salems Golfklubb. Eftersom vägen är gemensam för två kommuner fanns såväl boende från Södertälje som från Salem på plats. Reaktionerna emot Trafikverkets påbud var mycket tydliga. Det blev en bra diskussion. Jag framförde Salems kommuns uppfattning och gav en del tips. De boende kommer att yttra sig, tydligt och det är utmärkt.

Riksdagsmannen Erik Ottoson (M) från Huddinge ställde en interpellation till infrastrukturministern Thomas Eneroth (S) som debatterades igår.

Kortfattat om debatten:

  • Infrastrukturministern uttalade mycket tydligt att det inte var önskvärt att Trafikverket med tvång förde över väghållaransvaret för vägen. Tvärtom förutsatte Thomas Eneroth att Trafikverket drev en bra dialog. Ministert tänkte inte ingripa mot Trafikverket.
  • Thomas Eneroth ville därutöver inte uttala sig i detta fall eftersom det kan komma att överklagas till Regeringen.
  • Erik Ottoson tackade för svaret men invände att det verkade finnas ett ledningsproblem gentemot Trafikverket eftersom verket nöjer sig med att skicka rekommenderat brev till de boende, utan någon dialog. Därför menade Erik Ottoson att statsrådet förutsatte att Trafikverket gör rätt när det är uppenbart att de gör fel.

Salems kommun arbetar vidare med denna fråga. Närmast ska Länsstyrelsen uppvaktas i morgon, eftersom de har en viktig roll att yttra sig över frågan. Ansträngningarna för att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska säga ifrån i frågan fortsätter. Trafikverket ska besöka SKL 14 december, då även undertecknad deltar.

Intressant?

Talmannen gör rätt!

(www.fotolia.com)
(www.fotolia.com)

Talmannen Per Westerberg vägrar ställa proposition på utskottsinitiativet om att riva upp en enskild punkt i det tagna budgetbeslutet. Han gör det utifrån en rekommendation i den rättsutredning som gjorts. Riksdagsordningens regler om budgeten är till för att förhindra att det fattas enskilda tilläggsbeslut som strider mot den antagna budgeten. Ett separat tilläggsbeslut ska inte förrycka en helhetsbudget. Det är en viktig regel, förankrad i lag.

Per Westerberg gör alldeles rätt. En korrekt mötesordförande ska vägra ställa proposition på ett förslag som strider mot stadgarna, eller lagstiftningen. Det är bl a därför han/hon fått uppdraget att leda sammanträdet, i detta fall riksdagsarbetet. Någon måste stå ovanför partipolitiken. Talmannen har den rollen. Det finns regler för hur beslut ska fattas, hur propositioner ska ställas, hur omröstningar ska gå till, oavsett vilken partikombination som besitter majoriteten. Politiker ur alla läger ska alltid kunna lita på att denna samling av lagar, regler, praxis och tradition följs av en oväldig ordförande.

I detta fall väljer de rödgröna att bryta mot denna kodex. Inte nog med det, de gör det med ett röstunderlag som bl a består av ett parti med tvivelaktiga syften. Det finns de som jämför detta lumpna beteende med delar av den amerikanska kongressens metoder med ”the financial cliff”. De rödgröna är nog inte riktigt där, men den väg de slår in på nu leder in på okänt territorium. Att se hur ”ändamålen helgar medlen” kan ibland vara ganska avslöjande.

Intressant?