Etikett: pendeltåg

Pendeltågstrafiken förändras när Citybanan öppnas

 

(Bild från sl.se)
(Bild från sl.se)

Trafiknämnden i landstinget har beslutat om hur pendeltågstrafiken ska planeras inför Citybanans öppnande. Citybanan ökar kapaciteten väsentligt genom Stockholm. Ursprungligen var det tänkt att det skulle bli 10-minuterstrafik på alla linjer. Sedan något år har landstinget också utrett ”snabbpendel”  i högtrafik från Södertälje, Nynäshamn m fl. Snabbpendeltågen kommer inte att stanna vid samtliga stationer (bl a Rönninge), vilket förkortar restiden.

Landstinget har nu valt inriktningen med snabbpendeltåg. Det innebär att Södertälje får fler avgångar i högtrafik, varav vissa kommer att vara snabbpendeltåg som inte stannar i Rönninge, Tullinge och Stuvsta. Tumba får fler förbindelser till nytta för många av våra kommuninvånare. Rönninge – däremot – går från sex avgångar i rusningstid till fyra. Dock kommer pendlarna från Rönninge att få betydligt bättre plats många resenärer från Södertälje kommer att använda snabbpendeltågen.

När Citybanan öppnas har Trafikverket aviserat att stora underhållsprojekt ska genomföras på den idag ordinarie järnvägen genom Stockholm som kommer att ta flera år. Detta påverkar fjärrtågen, men inte pendeltågen som ju ska gå genom Citytunneln.

Läs Mitt i:s artikel om antal pendeltåg, station för station.

Intressant?

Det blir en ytterligare pendeltågsuppgång i Tullinge

1408TullingeBild3
Tullinge station från nordost.

Moderaterna i landstinget ger nu klartecken för en ytterligare pendeluppgång vid Tullinge station. (Läs här!) Planeringen kan starta direkt och bygget slutföras under nästa mandatperiod. Jag är noga med att bevaka Södertörns intressen i Trafiknämnden och landstinget i övrigt. Därför är det viktigt att kunna presentera en pendeltågsinvestering på Södertörn och i Tullinge. Tullinge/Huddinge sjukhus/Flemingsberg är ett tillväxtområde för både företag, högskoleutbildning och i Tullinges fall, bostäder.

Som ledamot i Trafiknämnden har jag samarbetat med landstingsrådet Christer G Wennerholm och moderate gruppledaren i Botkyrka Jimmy Baker, för att få fram detta skarpa vallöfte. Tullinge växer och det finns mycket goda utvecklingsmöjligheter när en ytterligare pendeluppgång kan byggas.

Med en ytterligare pendeltågsuppgång i nordöst får många pendlare i Römossen, Östra Tullingeberg, delar av Tullinge skog och kanske också det nybyggda Riksten m fl områden en enklare väg till pendeltåget. Det blir mindre trängsel i den befintliga sydvästra uppgången.

När byggen som dessa sker tar Landstinget kostnaderna för uppgången, gångbroar är kommunens ansvar. Vi föreslår därför en överenskommelse med Botkyrka kommun med denna innebörd.

Intressant?

 

”Vi ritar om kartan” (uppdaterad)

(www.sl.se)
(Bild http://www.sl.se)

Igår var det trafikdebatt i landstingsfullmäktige. Mitt bidrag var följande:

”Det tillkommer vår generation politiker att rita om Stockholmskartan. Baserat på en exceptionell befolkningstillväxt i Stockholms län som uppgår till fyra gånger Paris tillväxt (baserat på procenttal) är vi i färd med att rita och konstruera nya tunnelbanelösningar och spårvägar som få gånger tidigare. Det har i denna debatt efterfrågats en T-banestrategi. Jag tycker vi fått bra strategiska anvisningar från regeringen: bostadsbyggande och infrastruktur är sammankopplade och ska följas åt.

På denna nya karta vill jag göra några geografiska nedslag som är särskilt viktiga och glädjande. För att börja norr om Sta´n ser jag beslutet om Roslagsbanans upprustning som oerhört viktigt för nordostsektorn. Nordostsektorn har inga pendeltåg, men den har Roslagsbanan som en fungerande kapacitetsstark spårlösning som vi måste ta hand om och utveckla. Går vi sedan söderut har vi Spårväg Syd. Där är vi nu oroliga på Södertörn eftersom Länsstyrelsen anslagit endast 825 mnkr i länsplanen så sent som 2022. Det är för lite och för sent. Staten måste skjuta till mer pengar till länsplanen. Vi ska inte nöja oss med en BRT-lösning, Spårväg Syd ska vara just spårväg.

Tunnelbana till Nacka är väldigt spännande. En särskilt intressant koppling är en eventuell sammanbindning till Grön linje vid Gullmarsplan. Det har väckts ett spännande förslag att göra Hagsätragrenen till en del av Blå linje som definitivt är värt att undersöka.

Det är viktigt att Trafikverket slutför pendeltågsstationen Södertälje centrum. Vid utbyggnaden till dubbelspår lämnade Trafikverket ca 100 m, vilket fortfarande påverkar pendeltågstrafiken och Södertälje kommuns utbyggnadsplaner i området. Sist vill jag slå fast att pendeltåget till Gnesta måste finnas kvar. Arbetspendling måste vara prioriterat, lagt pendeltåg ligger!

Vet ni om att kollektivtrafikandelen faktiskt ökat de senaste åren? När alla talar om svårigheterna att förbättra denna andel framöver är det viktigt att påpeka att det faktiskt lyckats för närvarande. Och ska vi lyckas med det framöver kan vi inte kosta på oss några experiment med SL-taxan.”

Se inlägget här! (Sök på ”Talare A-Ö, ”L”)

Intressant?

Pendeln ska gå till Gnesta!

(www.sl.se)
(www.sl.se)

Trafikverket funderar på ett förslag att prioritera bort pendeltågen till förmån för utökad trafik på sträckan Stockholm – Göteborg. Detta får inte ske! Gnestapendeln är avgörande för många arbetsresor till och från Södertälje och vidare. Jag instämmer helt i synpunkterna från trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm. Trafikverket kan inte hantera arbetsresandet i huvudstadsregionen på detta sätt. Jag är säker på att vi är många politiker från olika partier som kommer att hjälpas åt för att rädda pendeln till Gnesta.

Intressant?                            LT

Uppdaterad: Pendel från Södertörn till Arlanda

Uppdatering: se nedan!

Det talas ofta om obalansen mellan norr och söder i Stockholms län. Den existerar förvisso, bl a när det gäller inkomster och utbildningsnivå. Därför är vi många Södertörnspolitiker av alla färger som tydligt slår vakt om södra länsdelens intressen och är särskilt angelägna om att infrastrukturen förbättras. Men om vi är tydliga i detta väktaruppdrag måste vi också bekräfta när statsmakter eller landsting ”levererar”.

Södertörn har kommit väl ut i många infrastruktursatsningar de allra senaste åren. Citybanan och Förbifart Stockholm är förvisso byggprojekt som underlättar både för norr och söder, men min upplevelse är att projekten är extra betydelsefulla för södra Stockholmsregionen. På Södertörn har Nynäsvägen blivit motorväg, Nynäsbanan blir dubbelspårig till Hemfosa, E4/E20 har fått sex körfält och Södertälje får dubbelspår mellan centrum och Södertälje hamn. Spårväg Syd-planeringen är nu ute på remiss, politiker från alla läger är beredda att kämpa för att det ska bli spårväg och inte bara några bussgator. På Södertörns Rådslag i tisdags uppdaterades läget för dessa projekt, intrycket måste bli att ”det är mycket på gång”.

Den mest glädjande nyheten för Södertörn kom annars från SL, nämligen att den nya pendeltågslinjen som startar till jul upp till Arlanda flygplats. Södertörnskommunernas Samarbetskommitté har länge stridit för att vår länsdel ska få en direktförbindelse till vår internationella nod i lufthavet. I rusningstid kommer den att gå ända från Tumba till Arlanda. Övrig tid utgår den från Älvsjö, dit det är lätt att ta sig med ordinarie pendel. Vi politiker från Nykvarn, Södertälje, Salem, Botkyrka, Huddinge, Tyresö, Haninge och Nynäshamn kan därmed ”bocka av” detta krav från vår agenda. Det finns många ytterligare att driva, men detta är en nyhet att glädjas över.

Intressant?                DN

Uppdatering:

Trafiknämnden fattade igår tisdag beslutet att gå vidare med denna pendeltågslinje. Nämnden tillfogade också ett utredningsuppdrag om att Tumba skulle trafikeras även utanför rusningstid. Efter nämndens eniga beslut har ett parti valt att uttrycka detsamma som Trafiknämnden och slå in öppna dörrar i SvD.se .  

Nere i Morias grottor skapas tillväxt

Foto: NCC/Micke Lundström

”Vi har sprängt utanför kajkanten”, säger en av projektledarna för Citytunneln när Trafiknämnden gjorde studiebesök i tisdags. Platsen i projektet var Norrströms-tunneln, delen från norra Riddarfjärden, ner under Centralen och några hundra meter norröver genom berget som bär upp vår huvudstad.

Det är en spännande upplevelse att få åka minibuss ca 40 m ner i mörkret och ”känna på miljön”. Likt ”titthålskirurgi” arbetar NCC genom en liten arbetstunnel som mynnar ut i  de väldiga bergrummen som ska rymma tre tunnelrör (två spår och en servicetunnel) och den nya pendeltågsstationen under Centralen. Det är mörkt, omkring 10 grader varmt, med bultar och siffermarkeringar i taket högt upp dit ficklampan knappt når. Det blir rymligt för de nya tågperrongerna.

Rymden och volymen är mäktig i det gamla stockholmsmassivet. Man känner sig nästan som en av de nio i Morias grottor i Sagan om Ringen. Lyssnar man noga kanske man kan höra svaga trumljud, tilltagande…

Naturligtvis måste ingenjörerna gå varligt fram och tänka i tre dimensioner när man ska planera arbetet i det urberg som numera har drag av schweizerost. Det går inte att bara borra, kan man konstatera, särskilt efter att ha läst om de som provborrade uppe på infarten till Södra Länken.

Citybanan kvalar nog in på topp tre-listan över stora projekt som undertecknad får förmånen att delta i som politiker. Med Citybanan ska tågkapaciteten genom sta´n fördubblas och pendeltågen få egna spår. Den nya stationen i City blir inte ensam, även Odenplan får pendeltåg.

Så skapas förutsättningar för tillväxt i vår plats på Jorden. Det är något att fundera över när vi lämnar 08-versionen av Morias grottor och söker oss upp mot januaridagern.

Futtig politik

nettoyage

Igår hade vi landstingsfullmäktige. Dessa sammanträden är ofta en uppvisning i mycket skarpa politiska motsättningar. Det finns tillfällen då man kan känna sig engagerad över vissa debattinlägg, men ända tvekar att gå upp och bemöta dem.

Den här gången fann jag mig lite handlingsförlamad inför den rödgröna oppositionens kritik mot städningen å Nynäspendeln. Med bilder och högt tonläge styrktes tesen att städningen var undermålig. Syftet var solklart; det var alliansens fel att städningen missköttes.

Vårt trafiklandstingsråd Christer G Wennerholm bemötte detta sakligt. SL-kundernas nöjdhet över städningen hade ökat, men själv var han inte nöjd utan skulle ta problembeskrivningen till sig för åtgärd. Ändå fortsatte oppositionen med sin retorik för att riktigt hamra ett försök till ”gulit by association”.

Politik kan ibland vara ganska futtigt. För vad finns egentligen mer att säga än att man ska åtgärda problemet?

Christer har på sin blogg beskrivit debatten samt en del andra aspekter på frågan om eventuell T-bana till Karolinska samt Slussens bedrövliga skick.

Intressant?