Etikett: nyckeltal

Detta är att förbättra produktiviteten!

En bra signal om produktivitet. SMS med bild från tjänstemännen att gång- och cykelbron över Söderby gårds väg är på plats. Vägen behövde bara stängas av en dag. Tack Maria Kavcic för bilden!

Idag är det ”Nyckeltalsdagen” på Södertörn. I Nynähamns Folkets Hus har det samlats ett hundratal tjänstemän (flest) och politiker för att utöva benchmarking i praktiken. Nynäshamn, Botkyrka, Södertälje, Salem, Nykvarn, Huddinge, Tyresö och Haninge jämför nyckeltal för kostnader, kvalitet och resultat för alltifrån förskola till lokalkostnader.

Det krävs mycket arbete för att få fram grafer och powerpointbilder och forma detta stoff till en bra konferens. Nyckeltalsarbetet har väckt lite av en tävlingsinstinkt mellan kommunerna. Nu är det väldigt få chefer och politiker som kan nonchalera uppgifter om att de andra kommunerna har bättre resultat än den egna. Idag krävs istället att man gör en reflektion och kommer med förslag för att förbättra verksamheten.

Vi KS-ordförande på Södertörn har genom åren drivit på detta projekt kraftigt. Det är glädjande att se att det utvecklas. Det är kommunal produktivitetsökning mitt i verkligheten.

Intressant?

Det universella vapnet

Senior smiling holding cup of coffee

Nöjd person, höginkomsttagare?

Idag var jag på en konferens som jämförde nyckeltal från kommunal verksamhet. Kommunen X låg i topp på rätt många listor, ofta tillsammans med kommunen Y.

En tjänsteman från kommunen Z, som oftast befann sig längre ned på listorna, drog slutsatsen att detta berodde på att kommuninvånarna i de kommuner som toppade listorna var ”rikare” än i andra kommuner.

På något sätt är detta vänstersidans universella vapen. Det kan alltid  tas till för att förklara allt och alla. Andra som lyckats bättre är mer gynnade, det finns alltid pengar bakom skillnader. I det här fallet skulle det alltså vara högre medelinkomster som förklarade varför invånarna hade större förtroende för kommunens öppenhet, information och möjligheter till påverkan.

Tänk vad enkel och bekväm denna analys ändå är. Tag fram höginkomsttagarhypotesen och du slår an Jante-strängen hos många. Men ”analysen” är också fördomsfull, missunnsam och utvecklingsfientlig.

Och en erfarenhet kan jag berätta om: kommuninvånare med högre utbildningsbakgrund har sannerligen inte lägre krav på sin kommun än andra. Jag borde ha replikerat.

Intressant?