Etikett: läkemedel

Ett nanogram skadar livet i havet

(www.pexels.com)

I landstingets miljöberedning får vi en hel del förkovran om det framgångsrika miljöarbetet i SLL, men också om utmaningarna. Idag beskrevs den stora utmaningen med läkemedelsrester från våra kroppar som passerar reningsverken och påverkar vattenlevande organismer i haven. Här kommer ett enstaka och verkligt exempel som visar hur allvarliga utmaningarna kan vara.

Det räcker med 1 nanogram per liter (10 upphöjt till -9) av rester från läkemedel med könshormoner för att göra en mörthane steril. Vad göra åt detta? Här finns inga enkla svar, men vetskap om problemet är en början.

Det finns positiva signaler. En sådan är att Danderyds sjukhus minskat sin användning av Diclofenak (smärtstillande) med 68% mellan 2013 och 2015.

Intressant?

Astra Zeneca – ”life science” borde vara en nyckelmarknad

(Foto: Mikael Kristensson)

Under dagen inkom nyheten om Astra Zeneca som lägger ned forskningen i Södertälje. Omkring 1200 anställda berörs, de flesta friställs. Nyheten lägger ”lass på börda” för grannkommunen Södertälje, som inte saknar utmaningar. Men även Salems kommun påverkas, då många anställda på Astra Zeneca bor här.

En ingrediens i informationen är särskilt intressant. Nedläggningen av forskningsdelen är uppenbarligen ingen centralisering eller omorganisation. Snarare handlar det om att minska de egna forskningsinsatserna och satsa mer på samarbete med externa forskningscentra, Karolinska Institutet namnges. Astra Zenecas Sverigechef Anders Ekblom säger enligt Radio Stockholm att det är svårt att nå stora framsteg inom neuroforskningen samtidigt som behovet är enormt med bl a Alzheimers sjukdom.

”Life science” är en nyckelbransch för Stockholmsregionen där våra svenska, komparativa fördelar ska ge oss en internationell tätplats, inte minst inom neurovetenskapen. Men på Astra Zenecas marknad är detta tydligen inte tillräckligt. Hårda bud. Regeringen har reagerat. ”Vi vill behålla de här personerna i Sverige”, säger Jan Björklund i SvD. Helt rätt.

Intressant?           DN           SvD