Etikett: kärnkraften

Riket i andlös väntan när regeringsbildning pågår

Five years old little cute boy hiding behind a table
(www.fotolia.com)

Det pågår regeringsbildning i Riksdagen. I ett något mindre format har samma process påbörjats här i Salem. Det är ännu inte dags att kalla hit riksmedia för presskonferens, men vi tuffar på. Många tror att aktiviteten hos oss politiker sjunker ihop efter valdagen. Jag håller med om att det kan kännas så. Men den nya mandatperioden pockar på uppmärksamhet samtidigt som den utgående mandatperioden ska avslutas snyggt. Därför har bloggen hamnat lite på undantag. Desto större anledning till några reflektioner om rikspolitiken.

Jag sällar mig till dem som kritiserar S+MP för att de vill göra gymnasiet obligatoriskt. Har någon av dessa rikspolitiker som gör anspråk på att skapa ”en jämlik skola” – som Gustaf Fridolin nu förkunnade – någon gång pratat med skoltrötta 15-åringar? Är det en vetenskapligt baserad politik att alla ungdomar ska genomgå treåriga gymnasieutbildningar som kvalificerar till högskolan, eller är det ett utslag av en jämlikhetsideologi som sett sina bästa dagar?

Det har aldrig varit så lätt för en blivande regering att få ut sitt budskap utan granskning, eftersom ingen finansiering har presenterats. Uttalandena om mindre klasser och högre lärarlöner i skolan är ännu så långe bara ”plakatpolitik” med en skuldsedel. När sedan S+MP lämnar ett hål på skattesidan på 5 mdr eftersom krogmomsen ska ligga kvar, stiger kraven på besked om hur allt det fina ska betalas.

Det ”besked” som förbryllat mest hittills är uppgörelsen om Förbifart Stockholm. Beskedet i måndags vara att projektet fryses ett antal månader för att ge utrymme åt Stockholms stad och landstinget att göra omprioriteringar i avtalet med staten. exempelvis att mer av trängselskatten ska gå till kollektivtrafik. Om parterna vill det ska ska staten ställa upp. Antingen kan det bli en ny uppgörelse, blir det inte det så löper bygget på, enligt Stefan Löfven i ABC.

Uttalandena före valet var glasklara. Å ena sidan (MP) som skulle stoppa Förbifarten. På den diametralt motsatta sidan , (S), som pekade på att Förbifarten var beslutad, spaden var satt i marken, bygget skulle fullföljas. Det var uttalanden som gjordes under press. Misstanken om att S skulle förhandla bort Förbifarten låg på bordet. Men Förbifarten var lackmusprovet för S trovärdighet inför väljarna i Stockholmsregionen: var (S) pålitliga som en av regionens tillväxtpartier? (S) framhärdade i att de skulle bygga Förbifarten.

Den uppenbara tolkningen nu efter uppgörelsen är att Staten är beredd att skjuta till mer pengar om det skulle behövas. Men här lurar ett antal frågetecken som kan användas för yttrerligare ”långbänkar” och kanske t o m totalstopp för projektet. När politiska storprojekt ska genomföras kan ibland de mest underliga svepskäl användas för att sätta käppar i hjulet för tidigare överenskommelser. Antingen är det nu mer statliga pengar som ska fram för att delar av trängselskatten ska användas till kollektivtrafik, eller också är det preludierna till det ultimata sveket av Stockholmarna vi nu ser spelas upp.

Turerna kring den blivande regeringens energibesked var intressanta. (MP) ansåg att överenskommelsen innebar att ett antal kärnkraftverk skulle stängas under mandatperioden, en tolkning som inte alls delades av S. På denna stabila bas bjuder den blivande regeringen in Alliansen till överläggningar om en långsiktig energipolitik. Jag rekommenderar starkt en läsning av Johannes Åhmans kolumn i DN om att Åsa Romson (MP) inte klarade politikens marschmallow-test.

Idag röstar Riksdagen om Stefan Löfven som statsminister. Men med stigande ålder har jag konstaterat att fyra år går ganska fort, trots allt. Dock är vi några stycken som framfört att de käcka tillropen om att ”Nu börjar valrörelsen 2018!” bör anstå ett tag. Som någon sade: ”Vi kan väl i alla fall få fira jul först!”

Intressant?