Etikett: jobb

Tre nya företagstomter säljs

Skärmklipp 2015-05-24 14.14.21
(Klipp från Eniro.se)

 

Nu säljer kommunen tre av företagstomterna vid Söderby gårds väg. När fullmäktige i juni tagit beslutet välkomnar vi Zanello & Co AB från Tyresö och Stockholm som ägare till Högvreten Norra 1. Zanello verkar inom skönhetsindustrin via försäljning till frisörsalonger och TV-produktioner. Välkommen så småningom också till Johansson Wretvall Rörservice AB som ägare till Högvreten Södra 1. Företaget blev ”Årets företagare” i Salem 2011 och har ökat fördubblat antalet anställda från 7 till 14 under förra året. Slutligen är vi också glada över att välkomna Nätverksinstallatörerna i Årsta AB som ägare till Högvreten Södra 2. Företaget arbetar med elinstallationer, tele och data och har idag säte i Stockholm.

Omkring 70% av Salems kommuns är reservvattentäkt med kringliggande nederbördsområde och ägs av Stockholm Vatten AB. Området sträcker sig en bit söder om E4 / E20 och gör att det inte finns mycket mark att använda till bostäder eller arbetsplatser. De sex tomterna längs Söderby gårds väg, norrut från rondellen mot gamla begravningsplatsen, är de enda markbitarna för arbetsplatser som just nu är möjliga att använda. Därför är den här möjligheten att kunna erbjuda företag som vill expandera och skapa arbetstillfällen viktig för oss. Extra kul är det att två Salemsföretag nu hittat vägar att expandera.

Intressant?

Det är det här det handlar om, Stefan Löfven!

TreHundraTusenJobbvar

Tidigare har vi pekat på att antalet jobb har ökat med 250 000 från Alliansens tillträdde regeringen 2006. Nu – med SCB:s senaste statistik – kan siffran justeras och det uppåt: jobben har ökat med 300 000.

Vi talar alltså om antalet sysselsatta. Men – säger S – har inte befolkningen ökat också? Jo, antalet personer i åldern 15-74 år har ökat med 456 000 personer. Men, i många av våra grannländer har antalet sysselsatta stått still eller t o m minskat sedan den ekonomiska krisen. Så skedde under 90-talskrisen. Men nu har vi sluppit den trista utvecklingen. I den mest yrkesverksamma åldersgruppen (20-64 år) är det ännu tydligare att sysselsättningen ökat. (Källa: SCB: arbetskraftsundersöknng, kvartal 2 2014).

Alliansens allra bästa gren är att ha bemästrat den svåraste depressionen sedan andra världskriget och samtidigt utvecklat sysselsättningen. Dagens besked är en bra bekräftelse. När du funderar över riksdagsvalet tycker jag du ska väga in detta.

Här kan du läsa mer om hur Alliansen vill skapa ännu fler jobb:             300-000-nya-jobb

 

Intressant?

 

”Att jobba hela dagen och få lön för mödan i plånboken”

Reflexvästarna väntar.
Reflexvästarna väntar.

Det blir fler sommarjobb inom kommunens förvaltningar i år. Kommunen lägger nu ytterligare 260 000 kr till totalt 630 000 kr för 77 platser. Utökningen används till att anställa en handledare inom Miljö- och Samhällsbyggnad som följer med ungdomarna på olika projekt i parker, längs vägar, vid planteringar etc.

Det behövs handledare för att ungdomarna ska få vettiga arbetsuppgifter. Det är ett viktigt steg på vägen över till vuxenlivet att man som ung känner att man verkligen gör en insats. Vi kan nog alla känna igen känslan att för första gången använda några veckor av sommarlovet och ligga i hela dagen för att sedan få lön för mödan i plånboken. Ungdomarna jobbar i treveckorsperioder vid ”Utemiljögruppen”, på förskolor, i biblioteket, i kulturskolan och inom äldreomsorgen, m a o, i stort sett överallt.

Intressant?

Glad att finansministern heter Anders Borg

Vårpropositionen har lanserats och den politiska kampen blir tuffare. Jobben är i fokus, vilket är bra. I skrivande stund meddelas att (S) röstar emot regeringens förslag att ytterligare underlätta för anställning av ungdomar.

Jag vill gärna dela med mig av en del bra diagram och bilder om dagspolitiken som vi nu går ut med.

DisponibelinkomstiEU-2

ArbetskrafteniEU-2

Några bilder som väcker frågan om hur ”de rödgröna” ska kunna bilda regering.

S-ledd_jobben

 

S-ledd_regeringsfragan

Tilläggas ska bl a att Socialdemokraternas finanspolitiska talesperson Magdalena Andersson igår gick ut med att (S) var beredda att höja skatterna rejält. De skattesänkningar Magdalena Andersson kritiserade Alliansregeringen för är jobbskatteavdragen som bidragit till att förbättra den disponibla inkomsten och därmed hålla konsumtionen uppe under dessa år av lågkonjunktur, bättre i Sverige än i övriga Europa. Klassisk stabiliseringspolitik alltså: i lågkonjunktur – stimulera efterfrågan. Jag är glad att Sveriges finansminister heter Anders Borg.

Intressant?

Rätt mått på ungdomsarbetslösheten

(Från www.politikfakta.se)
(Från http://www.politikfakta.se)

Ungdomar som inte kan få jobb är en laddad fråga. Att fastna i utanförskap efter 12-årigt gymnasium, eller ännu längre utbildning, är minst sagt deprimerande. Politiker kan inte skapa jobb, men politiska ställningstaganden ska skapa bästa möjliga tillväxtklimat för nya jobb. Debatten om hur det ska ske måste baseras på korrekt statistik.

”Politikfakta” har presenterat sin analys som i sin tur grundar sig på SCB:s material. Ett rättvisande mått på ungdomsarbetslöshet bör inte baseras på om studerande kan få sommarjobb eller inte. Tar man hänsyn till hur många unga som står till arbetsmarknadens förfogande på heltid, är Sveriges facit bättre än EU:s genomsnittliga. Det måste understrykas nu när valet närmar sig och temperaturen höjs. Det måste likaledes understrykas att vi politiker inte ska nöja oss med att ligga bättre till än EU, utan fortsätta ansträngningarna för ett bättre tillväxtklimat. Att bibehålla, inte höja arbetsgivaravgifterna för ungdomar borde därför vara självklart, till att börja med.

Intressant?

Det krävs mer än tur, Stefan Löfven!

(Bild: www.fotolia.com)
(Bild: http://www.fotolia.com)

Stefan Löfven öppnade S-kongressen med att lova halverad arbetslöshet till 2020. Vem imponeras av det? Att utge sig för att ”binda sig vid masten” för ett mål som ligger två år efter nästa mandatperiod, sex år senare än den tidpunkt då man söker folkets förtroende, det är knappast någon djärv och dådkraftig politisk prestation.

Vår partisekreterare Kent Persson kallade detta för ”ett luftmål” i en förnämlig kommentar igår. Det är bara att instämma.

Arbetslösheten förtjänar en djupare behandling än så, inte som politiskt slagfält utan mer som samhällsproblem. Många av oss är uppväxta i den keynesianska andan att arbetslöshet kan lösas genom större statliga utgifter. Det är länge sedan det var så enkelt, om det någonsin inträffat. ”Till att börja med måste man ha tur”, säger Anders Forslund på IFAU i DN idag. Med ”tur” avser Anders Forslund bl a lyckan att slippa finans- och eurokriser. Den europeiska konjunkturen påverkar vårt exportberoende fosterland, men Anders Borgs insatser som finansminister visar att det inte bara var tur när Sverige klarade konjunkturfallet.

Stefan Löfven behöver redovisa konkret politik om hans ”luftmål” ska kunna granskas närmare i sömmarna. Hur har (S) tänkt sig lösa ”missmatchen” på arbetsmarknaden där de arbetssökande är många samtidigt som efterfrågan på arbetskraft är hög inom vissa yrken? Kan Stefan Löfven öka efterfrågan på svenska exportprodukter med högre skatter?

Jobbfrågan blir sannolikt en valvinnare 2014, för någondera sidan. Då räcker det inte med tur.

Intressant?