Etikett: infrastruktur

3 miljarder , men länet behöver 300

traffic on elevated expressway
(www.fotolia.com)

På onsdagen var det hearing på Länsstyrelsen om den kommande länsplanen för infrastrukturinvesteringar. Där fick alla länskommuner presentera sina förslag och prioriteringar. Landshövdingen Chris Heister sade att hon tillsammans med sina tjänstemän gjort en översiktlig summering av kommunernas förslag. Den slutade i mycket runda tal på mellan 200 och 300 miljarder. Samtidigt Länsstyrelsen med att det i länsplanen kommer att finnas 3 (tre) miljarder!

Därvidlag kan man dra några slutsatser. Det är naturligtvis en orimlighet att förespegla kommunerna att det kommer att bli en tilldelning till hela länet. Istället borde tiden ägnas åt att gå igenom stockholmarnas möjligheter att få pengar ur den nationella planen. Men den strukturella slutsatsen får ändå bli att dagens övning visar på orimligheten i att det är staten som styr hur skattepengarna från vår region ska användas till infrastrukturinvesteringar. Här växer befolkningen mest, vi har bland de högsta tillväxttakterna i Europa. Men stora delar av stockholmarnas skattepengar går till andra delar av landet. Det blir till ett politiskt maktspel där vår region får vänta på utdelning.

Det var dock inspirerande att se de olika kommunernas alla investeringsförslag. Det var en rik flora av nya järnvägsspår, överdäckade motorvägar, tunnlar och utbyggnader av perronger. Glädjande också att Södertörnskommunerna kan hålla en gemensam presentation över våra gemensamma prioriteringar, när många andra länskommuner. Det är också tacknämligt att Länsstyrelsen ger möjlighet för alla kommuner att tala för sin sak. Men med tanke på att det finns 3 miljarder tillgängliga medel för behov närmare 300, hade övningen drag av politisk illusion, eller kanske snarare en hägring.

Intressant?

”Södertäljebron är ju Trafikverkets. Svårare än så är det inte.”

ska%cc%88rmklipp-2016-12-22-18-12-28
(Klipp från SVT 2016-12-22)

Trafikverket talar om ”självkritik” i SVT:s nyhetsinslag om olyckan på Södertäljebron i midsomras. Köerna blev massiva och det tog flera timmar att ta sig igenom Södertälje under en av årets mest trafikintensiva dagar. Reparationerna drog ut på tiden, bl a sedan Trafikverket gjort fel i en upphandling. Läs mer här om Södertörnskommunernas brev till Regeringen.

Det är angeläget att Trafikverket idkar självkritik, men den verkar mest gå ut på att ropa på ”samverkan” med andra myndigheter, t o m att någon annan myndighet ska ta huvudansvaret. Det är en självkritik som klingar falskt. I midsommar kunde de som satt timtals i köerna och vände sig till Trafikverket få höra en telefonsvarare som meddelade de inte tog emot samtal, men däremot önskade ”glad midsommar”.

Trafikverket måste kunna aktivera en beredskapsinsats när olyckor som dessa inträffar. Länsstyrelsen har också en roll, men låt oss slippa dessa tråkiga försök att skjuta över ansvaret på andra. Bron är ju Trafikverkets. Svårare än så är det inte.

Intressant?

Glädje och förskräckelse i Stockholm

(Foto: Melker Dahlstrand)
(Foto: Melker Dahlstrand)

Det här är glädjande. En majoritet i riksdagens trafikutskott är för att snabbehandla en motion om att återstarta bygget av Förbifarten. S/MP-regeringens frysning till maj beräknas kosta 700 miljoner. Om Riksdagen i december röstar igenom detta utskottsinitiativ är regeringen mer eller mindre tvungen att avbryta frysningen och starta bygget. Detta skulle ge S råg i ryggen för att köra över MP och V. Kanske. Stockholmsregionen behöver Förbifarten. Oerhört mycket.

Den mest uppmuntrande skolnyheten på länge: grundskolor i Stockholms stad minskar skolket genom snabba SMS-meddelanden till föräldrarna. När skolan nu utnyttjat modern datateknik för att låta föräldrarna ta ett större ansvar, då försöker sig S i Stadshuset på att rensa bort noteringarna om skolk i betygen. Varför? Nu visar det sig emellertid inte möjligt att radera ut denna viktiga information till föräldrarna. Hut går hem.

Detta är rätt förskräckligt.  Av ideologiska skäl ska den röd-grön-rosa majoriteten i Stockholms stad byta entreprenör på ett antal äldreboenden i bl a Högdalen, skriver Dagens Samhälle. Den privata entreprenören Vardaga kastas ut och kommunen ska ta över. Resultaten från Vardagas tid vid äldreboendet är mycket bra. Det spelar mindre roll. ”Experimentet med ideologiskt drivna privatiseringar och vinstjakt upphör. Tvånget att konkurrensutsätta äldreboenden tas bort”, skriver S/MP/V/Fi-majoriteten. Stadsdelsförvaltningen markerar tydligt att driften lett till kvalitetsförbättringar. Vardagas personal vädjar: ”Om man verkligen värnar de boendes bästa vore det bra med en dialog”, säger verksamhetschefen Linda Wetterberg. V:s äldreborgarråd benämner företaget ”Vård-aga”. Så ser ideologisk besatthet ut i verkligheten.

Intressant?

Förstärk kollektivtrafiken på Södertörn!

kollektivtrafik södertörn

Moderaterna i Salem och i Botkyrka gör en gemensam programförklaring i tio punkter för förbättrad kollektivtrafik på Södertörn, särskilt inriktad på Botkyrka och Salem.

 1. Bygg Förbifart Stockholm
 2. Starta bygget av Spårväg Syd
 3. Förläng tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö
 4. Ny pendeltågsstation vid Vega
 5. Stombuss Tyresö-Skärholmen-Förbifarten-Täby
 6. Ny busslinje Nynäshamn-Södertälje-Nykvarn
 7. Ny direktbuss Nykvarn-Liljeholmen
 8. Ny uppgång i Tullinge
 9. Helt rent och snyggt i tunnelbana och på pendeltåg
 10. Fler infartsparkeringar

Läs mer här:            Kollektivtrafik på Södertörn

Intressant?

Dagen T som i Tunnelbana

bild-2

Nu har det tagits beslut i landstinget om tunnelbanepaketet, vår generations stora kollektivtrafiksatsning i Stockholms län. Nio nya stationer, tunnelbana till Nacka, Barkarby samt Nya Karolinska och Arenastaden i Solna. Totalt ska 25 miljarder kronor fram, en del från vardera staten, landstinget och viss kommunal medfinansiering.

Debatten i landstingsfullmäktige var något märklig. Oppositionen, som spelar andrafiolen, var förstås tvungna att försöka göra paketet till sitt. Naturligtvis var man pressad att gå med på T-banepaketet, men det skulle naturligtvis lämnas protester. Det var för lite, för sent, det var fel kommuner som fick T-bana, det skulle inte bara vara T-bana, det skulle vara spårväg också. T-banepaketet skulle naturligtvis kopplas ihop med ett nej till Förbifarten, när Miljöpartiet besatte talarstolen. Vår moderate ledamot Kristoffer Tamsons gjorde därför ett vältajmat inlägg där han förklarade att han skulle begära votering för att se om oppositionen röstade för eller emot förslaget, eller om det fanns några formella tilläggsförslag som var giltiga. Det inspelet gick hem, alla röstade för.

1402TbanaStörre

Men oppositionens splittrade kakafoni visar också att det enda som förenar dem är motviljan mot Alliansen. Alliansen däremot, är sammansvetsad på riksplanet och i länet, besjälade av att genomföra Tunnelbanepaketet och Förbifarten. Vi har visat att vi kan lägga upp en gångbar strategi, ny tunnelbana där det kan bli nya bostäder. Inga överbud med T-banelinjer utan samhällsekonomisk bärkraft. Det historiska T-banepaketet är nu på väg.

Läs mer

Intressant?

Landvinningar på Södertörn

SONY DSC

Det kan vara på sin plats med ett ”periodbokslut” över infrastrukturresultaten efter sju år med Alliansen i majoritet i landstinget och riksdagen. Det är en period då vi sett att Stockholmsområdet börjar få en större del av de skattemedel länets invånare betalar in till staten.

Särskilt intressant är att titta på utfallet för Södertörns del. Vi är vana vid ett ”underifrånperspektiv” söderifrån, ofta introducerat av våra politiska motståndare. Personligen anser jag att vi moderater på Södertörn tuffat till oss och märks mer i debatten. Vi är fyra moderata KSO (kommunstyrelseordförande) på Södertörn. Vi är fler M-politiker från södra länsdelen på framskjutna positioner i landstinget. Nog har vi varit med om att skapa resultat för våra invånare. Här är några exempel:

 • Tätare pendeltågsavgångar, det är numera kvartstrafik längst ut, ännu tätare närmare Sta´n.
 • Pendeltåg till Arlanda. (Det är numera möjligt att åka Tumba-Gran Canaria med endast ett byte.)
 • Spårväg Syd är ett steg närmare förverkligande.
 • Dubbelspåret färdigbyggt mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum, snart är även den allra sista biten klar.
 • Regeringen har uttalat sig för att Ostlänken (Järna-Linköping) ska byggas.
 • Förbifart Stockholm väntar på definitivt klartecken för byggstart.

På minussidan får man räkna Trafikverkets problem med överprövningarna och nya belsut angående Södertörnsleden. Till denna sida kan vi också räkna förhandlingsförslaget att lägga trängselskatter på Saltsjö-Mälarsnittet vid Slussen och Västerbron. Här har dock vi moderater på Södertörn tydligt signalerat motstånd.

Exemplen ovan är självfallet resultatet från olika aktörers beslut, såväl SL, Trafikverket, regeringen m fl. Det behövs ännu fler moderater för att fortsätta jobbet!

Intressant?

Salems lokaltidning – nu i en brevlåda nära dig

Jag kandiderar till landstinget och kommunfullmäktige 2014.

Läs mer här!

.

Skärmavbild 2013-10-24 kl. 17.16.16

Höstnumret av ”Dagens Salem” delas ut i dagarna till alla hushåll i kommunen. Denna gång skriver vi om planerna på att förbättra gång- och cykelvägarna i Salem och Rönninge. Där finns också en artikel om att Salem når målet om en hög andel förskollärare i förskolan. Och lite till.

Läs mer här:                Dagens Salem nr 3 / 2013

Roslagsbanan – hela länet ska kunna komma fram

(Bild från www.sl.se)
(Bild från http://www.sl.se)

Igår fattade Trafiknämnden genomförandebeslut om Roslagsbanan. Landstingsfullmäktige tar slutligt beslut senare. Vårt trafiklandstingsråd Christer G Wennerholm har kommenterat beslutet här.

Socialdemokraterna yrkade återremiss, förebärande de ökade kostnaderna som skäl. Visst är det kostnadsökningar, men det handlar om att se till att nordostsektorn över huvud taget har spårbunden kollektivtrafik med den stora expansion de står inför. Trafikförvaltningen förutspår att resandet ska öka med 80%. Då måste det finnas spårkapacitet. Målet med beslutet är att det ska bli 10-minuterstrafik på banan 2018.

Erika Ullberg (S) vill med sin återremiss skapa intrycket av att en tunnelbana kan lösa trafikbehoven. En tunnelbana tar sannolikt uppåt 15 år att få på plats! Bedöm själv, är det ett alternativ när resenärerna finns redan nu och framför allt strömmar till de kommande åren? Följden av S-opppositionens försök att förhala Roslagsbanans utbyggnad blir att spårkapaciteten kommer att saknas. Då måste transportbehovet lösas med fler bussar, samt – inte minst – fler kommer att välja bilen.  Som min kommunalrådskollega Leif Gripestam (M) skrev i SvD igår, satsningar på Roslagsbanan är inget hinder för en framtida tunnelbana.

S-oppositionen argumenterade på Trafiknämndens möte för att södra länsdelen får Södertörnsleden uppskjuten och att Spårväg Syd inte är klar än. Detta skulle vara ett skäl till att (S) ville återremittera Roslagsbanan och avvakta. Vi som har nöjet att sitta i Trafiknämnden i Stockholms län landsting, har fått det uppdraget för att se till hela länet. Jag reagerar starkt på det retoriska tricket att ställa länsdelarna mot varandra i avsikt att förhindra spårutbyggnad. Att vara förtroendevald i landstinget handlar om att planera för den växande Stockholmsregionens trafikbehov, hela regionen och allas behov.

Intressant?

Stockholms län finns nu på kartan

Klicka på bilden!

”De e mycke’ nu!”, skulle man kunna säga. Bilden visar de flesta av de stora projekt SL och trafiknämnden är inblandade i just nu. Det kan vara idéskisser, förstudier, projektering och framför allt genomförande.

Projekten är lagd på en karta över Stockholms län. Men viktigast är trots allt det element som inte syns på kartan: staten. Den statliga finansieringen är ett villkor för att dessa projekt ska genomföras. För tio år sedan skulle denna bild enbart bygga på förhoppningar. Staten visade då ingen större vilja att ge Stockholms län de infrastrukturmiljarder som länet tillkommer, inte minst om man ser till de skattemiljarder 08:orna betalar in.

Det är annorlunda nu. Infrastruktursatsningar i utbyte mot bostadsbyggande – det är tidens tecken. Stockholm finns numera på kartan. Om drygt fem år är rullar pendeltågen i Citytunneln.

Intressant?

Alliansen levererar på Södertörn

Landstingets trafiknämnd fattade i tisdags beslut om Spårväg Syd. Kommentarerna i media blev ymniga. En särskild ”point” är värd sin alldeles speciella uppmärksamhet.

Troligtvis är det enighet över partigränserna om Spårväg Syd. Socialdemokraterna ville visserligen utreda ytterligare, men jag ser det yrkandet som situationsanpassat, man förmår inte tillstyrka ett alliansförslag om att bygga ny spårväg. Bloggkollegan Peter Anderssons inlägg är ett bra exempel på kluvenheten.

Spårvägen har sedan länge blivit ett slags ”lackmustest” på viljan att lyfta Södertörns möjligheter. Utbyggd infrastruktur på tvären mellan de regionala kärnorna i Flemingsberg och Kungens Kurva/Skärholmen skapar bostäder, arbetstillfällen, attraktivitet och framåtanda.

Vänstersidan har länge antytt att Alliansens företrädare på inte kan sätta handling bakom orden om Södertörn. På något sätt har försöket till underliggande budskap varit att endast socialdemokrater kan tala för den södra länsdelen. Jag har själv deltagit i en del sådana debatter, särskilt i landstinget, där det talades om att Alliansen skulle ”vika ner sig” förekom. Samtidigt ville man själv ge intrycket av att det bara var att lägga ut spåren, arbetsplaner, detaljplaner m m förekom inte i diskussionen. Ibland talar man om ”rallarswingar” men här blev vissa landstingspolitiker rallare så till den milda grad att PBL åkte in på ett stickspår.

Därför känns det bra att konstatera faktum nu när beslutet är fattat. Mycket arbete återstår med förhandlingar, ”lobbying” och planering. Frågan är bara om och när Erika Ullberg och (S)-gruppen åter vill ansluta sig till de politiker från M, C, Kd, Fp och Mp som klart uttalade sig för att bygga Spårväg Syd? För Södertörns och hela länets skull.

Intressant?                                      Beslutet                     Tidigare inlägg