Etikett: förbifart stockholm

Om tio år kommer det att rulla tusentals elbilar på Förbifarten

(Illustration: Trafikverket/Thomas Öhrling)
(Illustration: Trafikverket/Thomas Öhrling)
Långbänken om Sveriges viktigaste infrastrukturprojekt är nu slut. Den tillväxtfientliga låsning som Socialdemokraternas beroende av vänsterpartierna skapat håller inte. Frågan är om någon politisk eftergift har varit dyrare, omkring 4 miljoner per dag för skattebetalarna?
Det är tacknämligt att byggandet av detta historiskt viktiga tillväxtprojekt nu fullföljs. Södertörn är den stora vinnaren på Förbifarten. Arbetspendlaren till Sollentuna, hantverkaren som ska söka nya marknader på norra sidan sta’n, flygresenären som ska resa från Arlanda i morgonrusningen, alla kommer att tjäna mycket tid på att ta Förbifarten.
Nu måste det också understrykas att frågan om att genomföra Förbifarten hela tiden varit Alliansens tydliga handlingslinje. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har prioriterat Stockholmsregionens utveckling och aldrig tillåtit att Förbifarten blivit en bricka i ett förhandlingsspel.

Glädje och förskräckelse i Stockholm

(Foto: Melker Dahlstrand)
(Foto: Melker Dahlstrand)

Det här är glädjande. En majoritet i riksdagens trafikutskott är för att snabbehandla en motion om att återstarta bygget av Förbifarten. S/MP-regeringens frysning till maj beräknas kosta 700 miljoner. Om Riksdagen i december röstar igenom detta utskottsinitiativ är regeringen mer eller mindre tvungen att avbryta frysningen och starta bygget. Detta skulle ge S råg i ryggen för att köra över MP och V. Kanske. Stockholmsregionen behöver Förbifarten. Oerhört mycket.

Den mest uppmuntrande skolnyheten på länge: grundskolor i Stockholms stad minskar skolket genom snabba SMS-meddelanden till föräldrarna. När skolan nu utnyttjat modern datateknik för att låta föräldrarna ta ett större ansvar, då försöker sig S i Stadshuset på att rensa bort noteringarna om skolk i betygen. Varför? Nu visar det sig emellertid inte möjligt att radera ut denna viktiga information till föräldrarna. Hut går hem.

Detta är rätt förskräckligt.  Av ideologiska skäl ska den röd-grön-rosa majoriteten i Stockholms stad byta entreprenör på ett antal äldreboenden i bl a Högdalen, skriver Dagens Samhälle. Den privata entreprenören Vardaga kastas ut och kommunen ska ta över. Resultaten från Vardagas tid vid äldreboendet är mycket bra. Det spelar mindre roll. ”Experimentet med ideologiskt drivna privatiseringar och vinstjakt upphör. Tvånget att konkurrensutsätta äldreboenden tas bort”, skriver S/MP/V/Fi-majoriteten. Stadsdelsförvaltningen markerar tydligt att driften lett till kvalitetsförbättringar. Vardagas personal vädjar: ”Om man verkligen värnar de boendes bästa vore det bra med en dialog”, säger verksamhetschefen Linda Wetterberg. V:s äldreborgarråd benämner företaget ”Vård-aga”. Så ser ideologisk besatthet ut i verkligheten.

Intressant?

Har S tänkt sig ”ståplats i Nybroviken” för Förbifart Stockholm?

(Illustration: Tomas Öhrling, Trafikverket)
(Illustration: Tomas Öhrling, Trafikverket)

Det var en varm och fin augustidag i Häggvik. Ett antal förtjusta moderater med infrastrukturministern,  vår egen ”Cattis”, Stockholms stads Sten Nordin m fl, tog ett någorlunda koordinerat första spadtag för Förbifart Stockholm. Vi andra, vars kommuner inte skulle genomkorsas av tunnelleden såg leende på. Jag tror jag såg en, säger en, socialdemokratisk politiker, finansborgarrådskandidaten Karin Wanngård från Stockholm. Karin Wanngård smålog. Jag minns att jag funderade över vilka tankar som renderade detta småleende. Såväl på riksplanet, från landstinget som i staden hade vallöftet varit entydigt: förbifarten skulle  byggas! Samtidigt skulle Wanngård tillsammans med Stefan Löven och Jonas Sjösten bilda förbund för att sopa bort Alliansen från alla tänkbara bara maktpositioner. Och MP tillsammans med V tolererar inga nya trafikleder i mångmiljardklassen, tvärtom.

Så vad betydde Karin Wanngårds Mona-Lisaleende där intill Statoil-macken i Sollentuna kommun?  ”Vänta ni bara, moderater, snart gör vi i Stockholms Arbetarekommun precis som med Dennisöverenskommelsen, det blir en ståplats i Nybroviken för de projekthandlingarna för nu ska vi ta över och det rejält!”. Eller tänkte hon: ”Det blir bra det där upplägget att vår regering efter valet omprövar finansieringen så får vi vår salomoniska frysning av projektet, sedan får vi se vad framtiden kan utvisa. Vägprojekt kommer och vägprojekt går, men vår arbetarekommun består.” Eller kan det möjligtvis vara så att hon tänkte: ”Ska vi nu verkligen behöva stoppa detta stora tillväxtprojekt för att bilda majoritet efter valet? Trots allt är det ju en överväldigande majoritet som är för!”

Ja, man kan sannerligen undra hur ledande socialdemokrater nu tänker. Själv är jag nyfiken hur pass stor toleransen är hos Socialdemokraterna i ”lenet”? Vad säger kollegorna Boel Godner i Södertälje, Katarina Berggren i Botkyrka,  Anna Ljungdell i Nynäshamn och inte minst Lars Bryntesson i Sigtuna? Har Miljöpartiet,   Vänsterpartiet och Stockholms Arbetarekommun helt fria tyglar? Hur mycket får makt kosta? Är projektet att binda ihop norra och södra länshalvan lagt på is? Vad säger ni till de bilburna som ska ta sig från Huddinge till säg Upplands Visby,  eller till hantverkaren från Sollentuna som hoppats på nya kunder på Södertörn? ”Den som väntar på något gott väntar inte för länge?”

Förr i tiden hette det att Socialdemokraterna var det samhällsbärande partiet. Men det var ett antal år sedan. Klarar S att ställa sig på Stockholmarnas sida i maj då det påstås att prövningen av Förbifarten ska föras ut ur ”The twilight zone”? Ni har ögonen på er,.

Riket i andlös väntan när regeringsbildning pågår

Five years old little cute boy hiding behind a table
(www.fotolia.com)

Det pågår regeringsbildning i Riksdagen. I ett något mindre format har samma process påbörjats här i Salem. Det är ännu inte dags att kalla hit riksmedia för presskonferens, men vi tuffar på. Många tror att aktiviteten hos oss politiker sjunker ihop efter valdagen. Jag håller med om att det kan kännas så. Men den nya mandatperioden pockar på uppmärksamhet samtidigt som den utgående mandatperioden ska avslutas snyggt. Därför har bloggen hamnat lite på undantag. Desto större anledning till några reflektioner om rikspolitiken.

Jag sällar mig till dem som kritiserar S+MP för att de vill göra gymnasiet obligatoriskt. Har någon av dessa rikspolitiker som gör anspråk på att skapa ”en jämlik skola” – som Gustaf Fridolin nu förkunnade – någon gång pratat med skoltrötta 15-åringar? Är det en vetenskapligt baserad politik att alla ungdomar ska genomgå treåriga gymnasieutbildningar som kvalificerar till högskolan, eller är det ett utslag av en jämlikhetsideologi som sett sina bästa dagar?

Det har aldrig varit så lätt för en blivande regering att få ut sitt budskap utan granskning, eftersom ingen finansiering har presenterats. Uttalandena om mindre klasser och högre lärarlöner i skolan är ännu så långe bara ”plakatpolitik” med en skuldsedel. När sedan S+MP lämnar ett hål på skattesidan på 5 mdr eftersom krogmomsen ska ligga kvar, stiger kraven på besked om hur allt det fina ska betalas.

Det ”besked” som förbryllat mest hittills är uppgörelsen om Förbifart Stockholm. Beskedet i måndags vara att projektet fryses ett antal månader för att ge utrymme åt Stockholms stad och landstinget att göra omprioriteringar i avtalet med staten. exempelvis att mer av trängselskatten ska gå till kollektivtrafik. Om parterna vill det ska ska staten ställa upp. Antingen kan det bli en ny uppgörelse, blir det inte det så löper bygget på, enligt Stefan Löfven i ABC.

Uttalandena före valet var glasklara. Å ena sidan (MP) som skulle stoppa Förbifarten. På den diametralt motsatta sidan , (S), som pekade på att Förbifarten var beslutad, spaden var satt i marken, bygget skulle fullföljas. Det var uttalanden som gjordes under press. Misstanken om att S skulle förhandla bort Förbifarten låg på bordet. Men Förbifarten var lackmusprovet för S trovärdighet inför väljarna i Stockholmsregionen: var (S) pålitliga som en av regionens tillväxtpartier? (S) framhärdade i att de skulle bygga Förbifarten.

Den uppenbara tolkningen nu efter uppgörelsen är att Staten är beredd att skjuta till mer pengar om det skulle behövas. Men här lurar ett antal frågetecken som kan användas för yttrerligare ”långbänkar” och kanske t o m totalstopp för projektet. När politiska storprojekt ska genomföras kan ibland de mest underliga svepskäl användas för att sätta käppar i hjulet för tidigare överenskommelser. Antingen är det nu mer statliga pengar som ska fram för att delar av trängselskatten ska användas till kollektivtrafik, eller också är det preludierna till det ultimata sveket av Stockholmarna vi nu ser spelas upp.

Turerna kring den blivande regeringens energibesked var intressanta. (MP) ansåg att överenskommelsen innebar att ett antal kärnkraftverk skulle stängas under mandatperioden, en tolkning som inte alls delades av S. På denna stabila bas bjuder den blivande regeringen in Alliansen till överläggningar om en långsiktig energipolitik. Jag rekommenderar starkt en läsning av Johannes Åhmans kolumn i DN om att Åsa Romson (MP) inte klarade politikens marschmallow-test.

Idag röstar Riksdagen om Stefan Löfven som statsminister. Men med stigande ålder har jag konstaterat att fyra år går ganska fort, trots allt. Dock är vi några stycken som framfört att de käcka tillropen om att ”Nu börjar valrörelsen 2018!” bör anstå ett tag. Som någon sade: ”Vi kan väl i alla fall få fira jul först!”

Intressant?

Det kanske börjar röra på sig!

(Titta på fler fina bilder på www.trafikverket.se.)
(Titta på fler fina bilder på http://www.trafikverket.se.)

Trafikverket gick veckan ut med nyheten att det kan bli byggstart för Förbifart Stockholm till sommaren. De nödvändiga besluten om arbetsplaner är tagna. Om det senaste beslutet inte överklagas bedömer Trafikverket att det går att ta det första spadtaget om sex-sju månader.

Ett mycket välkommet besked! Den senaste prövningen har tagit ett år i anspråk. Vår svenska lagstiftning måste slå alla rekord i krav på beslut angående planer för kommunikationsleder.

Alla som någon gång kör bil genom Stockholm inser behovet av denna kringfartsled. Alla som ibland talar om regional obalans mellan norra och södra länsdelarna borde glädjas åt Förbifarten som – inte bara väg – utan även motor och dynamo för större rörlighet och därmed möjligheten till fler jobb på södra sidan. Alla vänner av kollektivtrafik bör kolla in SL:s planer på busslinjer mellan knutpunkter och regionala kärnor i norr och söder. Alla flygresenärer från Södertörn måste uppskatta att det nu blir möjligt att planera dagen utan att ta till en timmes extra säkerhetsmarginal för köerna genom Sta´n.

Vi väntar med spänning på fler goda nyheter i ledens riktning. Läs också min moderatkollega Ulla Hamiltons blogg om detta.

Till sist, en ”födelsedagsnotis”. Trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm skriver om femårsdagen för appen ”Res i STHLM”. Denna reseplanerare är verkligen ett litet underverk. Skriv in vart du ska resa, så blir du serverad ett antal effektiva reseförslag med SL-trafiken. Du får information i realtid om när nästa buss går. Även negativa nyheter kan ha sitt positiva värde när information om resestörningar dyker upp. Grattis ”appen”!

Intressant?

Landvinningar på Södertörn

SONY DSC

Det kan vara på sin plats med ett ”periodbokslut” över infrastrukturresultaten efter sju år med Alliansen i majoritet i landstinget och riksdagen. Det är en period då vi sett att Stockholmsområdet börjar få en större del av de skattemedel länets invånare betalar in till staten.

Särskilt intressant är att titta på utfallet för Södertörns del. Vi är vana vid ett ”underifrånperspektiv” söderifrån, ofta introducerat av våra politiska motståndare. Personligen anser jag att vi moderater på Södertörn tuffat till oss och märks mer i debatten. Vi är fyra moderata KSO (kommunstyrelseordförande) på Södertörn. Vi är fler M-politiker från södra länsdelen på framskjutna positioner i landstinget. Nog har vi varit med om att skapa resultat för våra invånare. Här är några exempel:

  • Tätare pendeltågsavgångar, det är numera kvartstrafik längst ut, ännu tätare närmare Sta´n.
  • Pendeltåg till Arlanda. (Det är numera möjligt att åka Tumba-Gran Canaria med endast ett byte.)
  • Spårväg Syd är ett steg närmare förverkligande.
  • Dubbelspåret färdigbyggt mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum, snart är även den allra sista biten klar.
  • Regeringen har uttalat sig för att Ostlänken (Järna-Linköping) ska byggas.
  • Förbifart Stockholm väntar på definitivt klartecken för byggstart.

På minussidan får man räkna Trafikverkets problem med överprövningarna och nya belsut angående Södertörnsleden. Till denna sida kan vi också räkna förhandlingsförslaget att lägga trängselskatter på Saltsjö-Mälarsnittet vid Slussen och Västerbron. Här har dock vi moderater på Södertörn tydligt signalerat motstånd.

Exemplen ovan är självfallet resultatet från olika aktörers beslut, såväl SL, Trafikverket, regeringen m fl. Det behövs ännu fler moderater för att fortsätta jobbet!

Intressant?

Landstinget 150 år

IMG_1041

Idag har det firats på Hantverkargatan! Landstinget fyller 150 år. Idag är det sjukvården och kollektivtrafiken som är landstingets huvuduppgifter. Ursprungligen,. på 1800-talet, var det även andra frågor som landstingen fick ta hand om. I Stockholms län bildades nuvarande ”Storlandstinget” 1971 då även Stockholms stad integrerades till fullo.

Parken vid Landstingshuset var full av olika aktörer inom landstingets ram. Bland dem fanns de politiska partierna som bjöd på ballonger, kaffe och budskap. Läs gärna mer om landstingets historia här.

Intressant?

Ett nytt politiskt landskap för Stockholmare

(Ur www.dn.se)
(Ur http://www.dn.se)

Igår intervjuades den statlige förhandlingsmannen H G Wessberg i DN. H G Wessbergs svar är värda att uppmärksamma, de bekräftar att regeringen verkligen vill understödja Stockholmsregionens roll som tillväxtmotor. Nu underlättas investeringar i infrastruktur, tidigare var det ett helt annat klimat.

Omvändningen har inletts sedan länge. Det började med uppgörelserna om Citybanan och Förbifart Stockholm. Det fortsatte med att sätta en tunnelbana till Nacka på kartan. Nu är staten även intresserad av att diskutera T-bana till Orminge, samt Barkarby och statligt stöd till kollektivtrafik till Karolinska m m. Inte minst är tankarna på att koppla samman blå och grön linje till Gullmarsplan eller Skärmarbrink intressanta.

– Att statsministen och rege­ringen går in i det här betyder att detta är viktigt för hela Sverige. Stockholm är vår tillväxtmotor. Den största bristvaran i Stockholm är bostäder och om det ska gå att bygga tiotusentals bostäder måste det finnas bra kollektivtrafik, säger HG Wessberg i DN.

Värdet av att regeringen och Stockholmsregionen går – inte bara i takt utan kanske t o m hand i hand – ska verkligen inte underskattas. På oppositionssidan är bilden betydligt mer splittrad. Socialdemokraterna har inget glasklart ”track record” av att stödja uppgörelser om trafiken i Stockholmsregionen. I senaste valet var de beredda att folkomrösta om Förbifarten. MP stödjer naturligtvis inte den senare. V vill ha trådbussar. Spåren mot framtiden stakas ut av Alliansen.

Intressant?

Ja till Spårväg Syd

Trafiknämnden har idag fattat beslut om Spårväg Syd. Beslutet kan du läsa här (OBS! Bakom beslutet står M, C och KD ej Folkpartiet.):

1210SpvSyd.

I dryga tio år har Spårväg Syd varit prioriterat topp-tre på min Södertörns-agenda. Det känns väldigt bra att vi nu är på väg. Spårvägen kommer att betyda väldigt mycket för Södertörns och södra Stockholms utveckling, inte minst i stråket mellan de regionala kärnorna Flemingsberg-Kungens Kurva.

Socialdemokraterna yrkade återremiss för utredning, Folkpartiet hade ett eget yrkande i huvudfrågan, vilket även MP och V hade.

Intressant?