Förslag: Minskade flyktingtal leder till färre platser för paviljonger

Länsstyrelsen har minskat kommuntalet för nyanlända med uppehållstillstånd för 2017, från 63 till 48. Minskningen beror på att det kommer färre asylsökande till Sverige, men fortfarande finns många asylsökande på Migrationsverkets förläggningar. Antalet ensamkommande flyktingbarn har också minskat. Därmed behöver inte kommunplatserna för ensamkommande öka som tidigare prognoser visade. Inför det ökade flyktingmottagandet fr o […]

Minskat kommuntal för flyktingmottagning?

Länsstyrelsen i Stockholms län har nu gått ut till kommunerna och frågat om de vill behålla de tidigare kommuntalet eller om de vill ha ett justerat kommuntal (antal flyktingar som ska anvisas till kommunen) för 2017. Salem har svarat att vi vill ha ett justerat kommuntal, d v s en sänkning. Vi prövar många olika […]

Bromsa utslussningen av nyanlända

Idag har 23 Moderata kommunalråd från Stockholms län skickat brev till regeringen och landshövdingen där de varnar att mottagandet enligt den nya tvångslagen inte kommer att gå att genomföra. Främst är det den akuta bristen på bostäder i Stockholms län som gör det omöjligt att genomföra lagens intentioner. Detta tas inte hänsyn till av regeringen […]

Två världar i sommarfullmäktige

På fullmäktige besvarades fyra medborgarfrågor varav tre kom från SD med främlingsfientligt tema. Budgetramar för 2017 beslutades, Alliansen prioriterade, delar av oppositionen skrev önskelistor. Fullmäktige anslog 20 miljoner som ram för inköp av bostäder till nyanlända. Interpellation om värmeöverföring från ishall till simhall besvarades. Vårens sista fullmäktige förflöt under ett par timmar på torsdagskvällen. Kvällen […]

”Det känns bra att vi kan ge dem tak över huvudet”

Salemborna bjuder ofta på trevliga möten. Idag har jag – i alla fall – varit med om ett sådant möte. Jag fick besöka evakueringsboendet i Salem. Redan i morse fick vi informationer om att skolelever välkomnat våra tillfälliga flyktingar med sång och teckningar när de anlände i tisdags. Ett 50-tal flyktingar som varit med om […]

Tobias Billström i Salem

Fr v: undertecknad, kommundir. Mats Carlsson, Tobias Billstöm, Lars Pilsetnek (socnämndsordf, M), Susan Troberg (AME), Gunilla Carlsson (AME) och Arne Närström (oppositionsråd, S). (Foto: Elisabeth Ståhl) Arbetsmarknads- och migrationsminister Tobias Billström (M) kom på besök igår. Anledningen var att Salem under tre år rankats bland topp 10 av samtliga Sveriges kommuner när det gäller integration av […]

Salem 3:a på Sverigetoppen

AME:s nya lokaler vid kungaparets besök, juni 2009. Tidningen Fokus rankar Salems kommun på tredjeplats i landet när det gäller integration av flyktingar. Detta är jättekul! Under en serie av år har vi graderats högt på Fokus’ lista. Vår moderate ordförande i Socialnämnden instämmer: – Det är mycket glädjande att vi i Salem än en […]