Etikett: färdtjänst

Kammarrättens dom om färdtjänstupphandlingen

Kammarrättens dom kom i fredags (se fyra inlägg ned ”Färdtjänstkunderna förtjänar valfrihet”). Jag har nu fått tillgång till den och lägger ut den för studium.

10308Dom KR Sthlm 2011-03-02 mal 5418-10

  • Kammarrätten ogiltigförklarar upphandlingen när det gäller kundvalet, då rätten finner att det inte stämmer med tillämpningen av ramavtal eller tjänstekoncession.
  • Kammarrätten finner däremot att kravet på beställningscentral inte strider mot Lagen om offentlig upphandling eller EU-rätten.

Christer G Wennerholm, trafiklandstingsråd, M, säger i ett pressmeddelande:

– När alliansen beslutade att återinföra Rullstolstaxi, dvs kundval inom Färdtjänsten för rullstolsburna, fick vi många positiva reaktioner. Nu vill pröva om vi kan utveckla det konceptet med större flexibilitet och ökad kundservice för alla färdtjänstkunder.

 – Om vi läst Kammarrättens beslut rätt så ska inte kundval gälla alla, detta är oacceptabelt. Vi anser att resenärerna istället ska få mer att säga till om. När resenärerna får mer att säga till om så flyttas makten från taxibolagen och landstinget. Ökad konsumentmakt betyder oftast bättre service och högre kvalitet.

Därutöver vill jag personligen framföra:

–  Kammarrätten har konstaterat att kravet på beställningscentral inte strider mot lagen om offentlig upphandling. Därmed bekräftar rätten den uppfattning jag framfört. Däremot måste SL överklaga för att komma tillrätta med upphandlingsformalia om kundval. I likhet med Christer G Wennerholm anser jag att även färdtjänstresenärer måste få valfrihet genom att välja mellan olika beställningscentraler. Då måste man som transportentreprenör starta en beställningscentral så att man kan ta emot kundkontakter och ordna trafikledning.

Intressant?

Färdtjänstkunderna förtjänar valfrihet

I veckans Mitt-i Botkyrka /Salem menar Nils Larsson, City-Trafik, att SL gör fel som upphandlar färdtjänsttransporter med specialfordon genom beställningscentraler. Nils Larsson säger att han tänker lägga ned sitt företag om så sker. Förvaltningsrätten (första instans) har förvånande nog underkänt SL:s upphandling. SL har dock överklagat till Kammarrätten.

Det framgår rätt utförligt i artikeln att det är färdtjänstkundernas valfrihet och konkurrenshänsyn som gjort att SL valt att upphandla via beställningscentraler. Det stödjer jag helt och fullt. Det är viktigt att det finns flexibilitet i marknaden och alternativ för färdtjänstkunderna. Hellre flera mindre beställningscentraler hos privata entreprenörer, än en mastodont i landstingets eller SL:s egenregi.

Nils Larsson och jag har haft diskussioner om detta sedan sommarsemestern 2009. Nils Larsson vill inte starta någon beställningscentral. Han anser heller inte att samarbete med någon annan beställningscentral är något alternativ. City Trafik har istället valt att agera den juridiska vägen.

Jag blev mycket förvånad över Förvaltningsrättens dom. De anförde att SL använt de juridiska alternativen i Lagen om upphandling (LOU) på ett felaktigt sätt.

Som upphandlande enhet, d v s kund måste det vara upp till SL att välja vilken marknad man vill vända sig till. Skulle det annars vara förbjudet för kommuner att köpa transporttjänster från lastbilscentraler? Skulle Waxholmsbolaget hindras att köpa sjötransporter från rederier?

Nils Larsson anför att jag ”inte vet vad jag pratar om” beträffande beställningscentraler. Jag har varit informationschef och VD i Svenska Taxiförbundet i ca nio år. Då fick man en grundlig kännedom om hur beställningscentraler kan se ut. Det kan handla alltifrån Taxi Stockholm med över 1000 bilar, ned till ”kökstelefoner” och 1-2 fordon. Min bedömning är att majoriteten av landets taxi- och specialfordon hör hemma i beställningscentraler som är mindre än City Taxis 44 fordon.

Jag förutsätter att Kammarrätten ger SL rätt att handla upp från beställningscentralerna. Då hoppas jag också att City-Trafik väljer att anpassa sig till kundernas önskemål, inte minst för att det ligger i de anställdas intresse.

Intressant?