Tagg: cykel

Alliansens budgetförslag 2018-2020: Nya gång- och cykelvägar

Tre nya gång- och cykelvägar (GC) och en förstudie ingår i Alliansens budgetförslag för de kommande tre åren. En del ingår i de områden i västra Rönninge där gator och vägar ska byggas ut.

Alliansen föreslår nya utbyggnader av kommunens gång- och cykelvägsnät (GC). Realiserandet av kommunens gång- och cykelplan drivs vidare. Gång- och cykelvägen genom Karlskronaviken (1), näset över Dånviken mot Östertälje inleds före årsskiftet. Förnyade insatser sker för att uppdatera genomförandeavtalet och utföra fler undersökningar för att kunna bygga en bro med god stabilitet. GC-väg byggs också genom Solliden mot Toredal (2). Den sista delen av GC-bana/GC-väg från Rönningevägen mot Salemsvägen (3) ska planeras och genomföras i samband med Södra Hallsta-projektet. Här finns ett vägval: antingen fortsätta på Rönningevägen mot Rönninge centrum eller också gå genom Södra Hallsta mot Salemsvägen.

I investeringsbudgeten finns årliga anslag på 2 mnkr för ytterligare GC-vägar. Alliansens förslag är att under 2018 göra en förstudie av en GC-väg längs Salemsvägen från Tvärvägen till “Välkomstmonumentet” (4) nere vid motorvägen. Salems kommun har också förhoppningar om att Trafikverket ska påbörja planera för en GC-väg från Fiskarhagen i Botkyrka, via Bergaholmsvägen (“Gamla Riksettan”) mot Södertälje.

 

Vision om cykelvägar, gångbanor och buss

Den borgerliga majoriteten har beslutat lägga fram ett förslag om framtida gång- och cykelvägar över hela kommunen. Dels handlar det om gång- och cykelvägar som ingår i pågående detaljplaner i Rönninge, dels handlar det om uppdrag på lite längre sikt.

Gång- och cykelväg till Tumba är redan klar till kommungränsen. Vi har föreslagit Botkyrkas kommunledning att fortsätta på sin sida. I framtiden ska det gå att cykla genom Rönninge till Södertälje via näset vid Dånviken. En gång- och cykelväg anläggs genom Ekdalen och Karlskronaviksområdet. Gång- och cykelstråk föreslås längs Flatenvägen och Uttringevägen. Kommunen bör planera för en breddad gång- och cykelbana längs Rönningevägen. Kommunen bör starta en planering för att fortsätta gång- och cykelbanan längs Salemsvägen fram till motorvägen.

Under nästa mandatperiod planeras för en normalstor SL-busslinje i södra Rönninge, på sträckan Rönninge station-Dånviksvägen-Uttringevägen-Uttringe gårds väg (ej via Ekdalen)-Sandbäck. Det behövs dock en del anpassningar längs sträckan. Kommunen startar tillsammans med SL en utredning om anropsstyrd färdtjänsbuss kan bli möjlig i delar av kommunen, d v s att kunna ringa och bli hämtad av ”vinkbussen” vid sin bostad.

Intressant?