Etikett: buller

Mer väsen om buller!

Stadt 1

Martin Arkad, VD för Järntorget, går ut i ByggBiz med en drive för att skapa fler smålägenheter. Martin Arkad menar att det finns två hinder: bullerreglerna och parkeringsnormerna.

Ljudfilter och ljudfällor i form av skärmar, burspråk och inglasade balkonger, mindre fönster, en fasad som blockerar ljud, ett annat tänkande för ventilationssystemet är några av Martin Arkads idéer.  ”Jag tänker driva den här frågan så länge jag är i branschen. Det är helt avgörande för Stockholms framtid”, säger Arkad.

Regeringen har tillsatt en utredning för att underlätta byggande i bullerutsatta miljöer som ska redovisa sitt uppdrag i höst. Det finns en del att fundera över. Att en mängd regler står i vägen för byggande som verkligen efterfrågas känns bisarrt. I den fråga är det värt att väsnas.

Intressant?