Etikett: bostadsrätter

”Vi köper bostadsrätter för att följa lagen om nyanlända”

(Klipp från SvD)

”Kommunen tvångsköper bostadsrätt i seniorboende”, skriver SvD idag. Bakgrunden är att Salems kommun köpt en bostadsrätt på Rönningeborg för andrahandsuthyrning. Kommunen kommer att hyra ut i andra hand till en person som uppfyller Rönningeborgs stadgar, för att kunna göra en ”rockad” bland våra andra lägenheter för att ge plats åt nyanlända. Kommunen har köpt bostadsrätten av en privatperson i en vanlig köpprocess, utan tvång. I bakgrunden finns dock en lagstiftning som säger att en bostadsrättsförening inte kan neka kommunen att köpa bostadsrätten. Salems kommun har köpt bostadsrätter tidigare, framför allt ämnade att vara ”servicelägenheter” åt äldre eller  lägenheter med sociala kontrakt.

Anledningen till att kommunen köpt några fler bostadsrätter på sistone är lagstiftningen om att erbjuda bostäder till nyanlända. Vi har ingen allmännytta. Dock har vi ett samarbete med Akelius, som hyr ut ett stort antal lägenheter i Salem (tidigare ”allmännytta” då Svenska Bostäder ägde fastigheterna), om att få hyra ett visst antal lägenheter, men dessa räcker inte till när flyktingmottagandet ökat. Vi har då köpt ett mindre antal bostadsrätter samt fått bygglov för några boendepaviljonger för att klara dessa åtaganden.

Det är självklart ingen bra lösning med en tvångslagstiftning i bakgrunden. Alternativet för vår kommun skulle vara att starta ett nytt allmännyttigt bostadsbolag och bygga ett antal lägenheter i flerbostadshus. Problemet är bara att det är ont om mark samt att vi vill undvika kategoriboenden för sociala ändamål. Sådana hus måste detaljplaneras och kan inte bara byggas på några månader. För oss känns det bättre att integrera denna typ av boenden i det ordinarie beståndet.

Sammanfattningsvis vill jag säga att det uppstår en del situationer då man som kommunalråd tvingas till olika praktiska lösningar för att följa lagar och bestämmelser. Detta är ett sådant tillfälle.

Intressant?