Tagg: bostad

Alliansens budgetförslag 2018-2020 – En​ ​budget​ ​för​ ​fler​ ​bostäder​ och​ ​växande​ ​sinnen

Ett framtida Salems centrum? Bilden visar övergångsstället vid Säbytorgsvägen.

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Salem har presenterat sitt budgetförslag för 2018-2020. Budgeten tas upp i kommunstyrelsen den 30 oktober och i kommunfullmäktige 23 november.

Läs hela förslaget här.

Läs om idrottshallen här.

Läs investeringsbudgeten här.

Här följer en sammanfattning av förslaget:

  • Ytterligare tre år med oförändrad kommunalskatt
  • Nya förslag på miljöområdet, gång- och cykelvägar samt IT-satsningar inom utbildningssektorn.
  • De mindre besparingar som aviserades i juni behöver inte genomföras. Resultatet ligger i nivå med kommunens finansiella mål på 1% av omsättningen 2018-2019 och strax under 2020.
  • Alliansen är överens om att anlägga en idrottshall i Fågelsången med samma planyta som Skogsängshallen och Säby sim- och sporthall.
  • Att under 2018 göra en förstudie av en gång- och cykelväg längs Salemsvägen från Tvärvägen till ”Välkomstmonumentet” nere vid motorvägen.
  • Barn- och utbildningsnämnden får 1 miljon kronor per år till IT-satsningar i skolorna.
  • VA-taxan höjs de kommande åren.

– Tack vare en stabil ekonomi kan vi leverera oförändrad skatt och utvecklad kvalité, samtidigt som de tidigare tänkta besparingarna inom Barn- och Utbildning (1%) inte ska genomföras. Vi gläder oss särskilt åt den nya skolan i Fågelsången med en tillhörande idrottshall med samma planyta som för Skogsängshallen och Säby Sim- och Sporthall.

Lennart Kalderén, M, kommunstyrelsens ordförande

– Salems ekonomi är stark och kommer enligt prognoserna att stärkas ytterligare kommande år. Från och med nästa år får alla barn i grundskolan tillgång till en egen dator, även i förskolan ökar vi tillgången till digitala verktyg. Vi drar nu tillbaka de besparingar som tidigare lades ut på skolan för 2019 och 2020.

Petter Liljeblad, L

– Vi glädjer oss åt en stabil ekonomi och att många befarade besparingar inte längre behövs.
På miljösidan planeras en utredning om hur vi kan förbättra vattenkvaliteten i Dånviken, kommunen kommer övergå till elbilar, Ersbodadeponin övertäcks och inte minst 4H-gården vid Ersboda färdigställs.

Ankie Bosander, C

– Vi är glada över att så många av kommunens mål är gröna och att vi hittills lyckats ta hand om våra tilldelade flyktingar på ett tillfredsställande sätt.

Håkan Paulson, KD

Norra Vitsippan: upp till 90 hyreslägenheter i Salem

(Bild: Salems kommun)

Kommunstyrelsen har nu godkänt ett planeringsavtal mellan kommunen och BoKlok AB om att bygga upp till 90 hyreslägenheter på Norra Vitsippan i Salem. Norra Vitsippan ligger vid Prästbodavägen mellan Linnéastigen och Lingonstigen. En detaljplan ska upprättas där det blir möjligheter till samråd.

Norra Vitsippan är ett ypperligt exempel på att Salems kommun genomför aktiv bostadspolitik då vi väljer att sälja marken i Norra Vitsippan till ett lägre pris för att just här få fram hyresrätter istället för bostadsrätter. Nu blir det 60-90 fina hyreslägenheter byggda som ungdomar i Salem kan efterfråga och därmed bo kvar i kommunen. Norra Vitsippan är ett av de första projekten som visar hur vi bygger ”Salem 3.0”, genom en naturlig förtätning samtidigt som den gröna boendemiljön bevaras.

Alla partier i kommunstyrelsen var positiva till projektet, förutom Rönningepartiet som lämnade in en reservation.

Intressant?

Rekordstor värdetillväxt för hus i Salems kommun

Man får mycket bra bostad för pengarna i Salem. Våra villa- och småhuspriser har ökat rekordmycket. Det visar färsk statistik från Svensk Fastighetsförmedling. Att investera i en villa eller ett radhus i vår kommun är attraktivt då vi som kranskommun har haft ett lägre utgångsläge än kommuner närmare innerstaden.
Många lockas att flytta till Salem tack vare goda kommunikationer, bra skolor och en härlig boendemiljö med många grönområden in på knuten. Undersökningen är en god bekräftelse på att vi som kommun lyckats bra med varumärke och service.
För de som köpt hus här måste det kännas positivt att husköpet – som är den största investeringen många gör under hela sitt liv – växer i värde.

”Oerhört spännande med Södra Hallsta”

(Idéskiss på del av Södra Hallsta.)

Kommunstyrelsen har godkänt ett prospekt för Södra Hallsta och Rönninge Port 2. Nu ligger bollen hos de byggbolag som vi hoppas är intresserade av att bebygga detta högintressanta område nära Rönninge centrum och stationen. Salem köpte marken av Stockholm för några år sedan. Antalet bostäder kan bli upp till 200 i småhus och flerbostadshus. Läs kommunens info här.

Kommunen har gjort en god affär när vi köpte in markområdet. Nu blir det nya bostäder och en tvärled från Rönningevägen till Salemsvägen, som vi planerat för i över 30 år. Salemungdomar kan här få sin första bostad. Äldre kommuninvånare kan sälja villan eller småhuset och komma närmare Rönninge station. Det blir oerhört spännande att se vilka förslag som kommer in.

Läs mer:               Mitt i            SVT Södertälje

Intressant?

Byggstart i Rönninge centrum

(SMÅA:s Jan Apelskog till höger. Tack för bilden Elisabeth Ståhl!)

I förra veckan fick jag klippa band och tygla en grävskopa till ett första spadtag för SMÅA-bygget kvarteret Trädgårdslunden i Rönninge centrum. Det blir 37 bostadsrätter för rönningebor och andra. Därmed har bostadsbyggnationerna i Rönninge centrum kommit igång. I dagarna har vi också fått bekräftat att SMÅA börjar bygga Torghuset i augusti/september. Där blir det minst 26 hyreslägenheter varav 1/3 blir smålägenheter.

Till en värmande gulashsoppa kunde jag påpeka att det är handfasta invigningar som denna som är ett av glädjeämnena i jobbet som kommunalråd. Att se resultaten av de beslut man varit med och fattat växa fram på nära håll.

Intressant?                                          SMÅA:s presentation av projektet

”Vi köper bostadsrätter för att följa lagen om nyanlända”

(Klipp från SvD)

”Kommunen tvångsköper bostadsrätt i seniorboende”, skriver SvD idag. Bakgrunden är att Salems kommun köpt en bostadsrätt på Rönningeborg för andrahandsuthyrning. Kommunen kommer att hyra ut i andra hand till en person som uppfyller Rönningeborgs stadgar, för att kunna göra en ”rockad” bland våra andra lägenheter för att ge plats åt nyanlända. Kommunen har köpt bostadsrätten av en privatperson i en vanlig köpprocess, utan tvång. I bakgrunden finns dock en lagstiftning som säger att en bostadsrättsförening inte kan neka kommunen att köpa bostadsrätten. Salems kommun har köpt bostadsrätter tidigare, framför allt ämnade att vara ”servicelägenheter” åt äldre eller  lägenheter med sociala kontrakt.

Anledningen till att kommunen köpt några fler bostadsrätter på sistone är lagstiftningen om att erbjuda bostäder till nyanlända. Vi har ingen allmännytta. Dock har vi ett samarbete med Akelius, som hyr ut ett stort antal lägenheter i Salem (tidigare ”allmännytta” då Svenska Bostäder ägde fastigheterna), om att få hyra ett visst antal lägenheter, men dessa räcker inte till när flyktingmottagandet ökat. Vi har då köpt ett mindre antal bostadsrätter samt fått bygglov för några boendepaviljonger för att klara dessa åtaganden.

Det är självklart ingen bra lösning med en tvångslagstiftning i bakgrunden. Alternativet för vår kommun skulle vara att starta ett nytt allmännyttigt bostadsbolag och bygga ett antal lägenheter i flerbostadshus. Problemet är bara att det är ont om mark samt att vi vill undvika kategoriboenden för sociala ändamål. Sådana hus måste detaljplaneras och kan inte bara byggas på några månader. För oss känns det bättre att integrera denna typ av boenden i det ordinarie beståndet.

Sammanfattningsvis vill jag säga att det uppstår en del situationer då man som kommunalråd tvingas till olika praktiska lösningar för att följa lagar och bestämmelser. Detta är ett sådant tillfälle.

Intressant?