Etikett: Bornsjön

Blockera inte Bornsjöbygden!

1702avsbornsjonskarmklipp

Trafikverket har gjort en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) om Bornsjön. Verket vill förbättra miljöskyddet av Bornsjön, som är dricksvattenreserv för Stockholms län, genom ett antal åtgärder (läs mer här). Bl a vill verket införa partiellt genomfartsförbud för tung trafik på delar av ”Gamla Riksettan”, hastighetsbegränsning på samma väg på en kort sträcka nära Salems kyrka m m. Dessutom vill Trafikverket slippa ägarskapet av del av väg 580 (Lundby-Vällinge) och överföra detta till Stockholm Vatten AB. Verket är fullt medvetna om att Stockholm Vatten kommer att stänga av vägen för biltrafik. Därmed skulle tillgängligheten till Vällingeområdet blockeras västerifrån.

Trafikverket använder sina vägar i Salem som något slags pilotprojekt där man ska stänga av och försvåra biltrafik och slippa underhållsansvar. Detta sker genom att åberopa miljöintressen, trots att dagens situation har fungerat i många decennier utan problem.

Vi kommer att fortsätta strida för Salembornas och andras framkomlighet på gamla riksettan och rätten att få köra fram till Vellinge.

Intressant?                            Läs mer här.