Kommunen åtgärdar förbjuden husvagnsparkering vid Möllebadet

(Bilden är inte från Möllebadet utan från bildbyrån www.fotolia.com.)

Igår, tisdag fick kommunen information om att ett antal husvagnar parkerat vid Mölle på ett otillåtet sätt. Eftersom många kommuninvånare sett detta eller nås av nyheten vill jag tala om vad kommunen nu gör. Husvagnarna står på Möllebadets parkeringsplats inom Garnuddens naturreservat. En sådan ”parkering” är förbjuden enligt reservatsföreskrifterna. Några kommuninvånare har framfört synpunkter på nedskräpning […]

Nytt övergångsställe vid Lustigknopp

1505LustigknoppUrklipp

  Samfällighetsföreningen Lustigknopp har haft en längre diskussion med kommunen om övergångsställe m m i korsningen Lustigknoppsvägen x Sandbäcksvägen. Idag finns inget övergångsställe på platsen, eftersom planerna varit att gående och cyklande ska använda sig av gång- och cykelvägen som passerar längre söderut, under Sandbäcksvägen eller mot Rönninge skola (se siffran 4 på bilden ovan). […]

Skärpt straffbeskattning av Stockholm går till Malmö och Göteborg

Port de Malm en Sude

    Torbjörn Rosdahl (finanslandstingsråd, M), undertecknad och 17 andra moderata gruppledare från Stockholmsregionen har skrivit en debattartikel där vi protesterar mot förändringarna i skatteutjämningssystemet. Visst behövs ett kompensationer över landet för att garantera en grundläggande standard i kommunernas service, men utjämningssystemet tvingar över stora resurser från vår region som skulle behövas för att ta […]

Fullmäktige 23 april – rekordbokslut, parkering och hundrastgård

(www.fotolia.com)

Före torsdagskvällens fullmäktigemöte besvarades två medborgarfrågor. John Johnny Johnsson frågade Rönningepartiet varför de år 2011 föreslagit att Skönviksgården skulle rivas. Anders Klerkefors från Rönningepartiet svarade att en av Rönningepartiets representanter i fullmäktige hade föreslagit detta, men att det inte var ett förslag från Rönningepartiet. Anders Grettve frågade kommunen om skolorna tog upp och diskuterade EU-migranternas situation. […]

SRV Återvinnings bolagsstämma – Botkyrka och Haninge väljer kritiserade styrelseledamöter till ordförande och vice ordförande

Skärmklipp 2015-04-16 15.51.29

Södertörns tingsrätt har i en nyligen avkunnad dom frikänt tidigare styrelseordföranden Sven Gustafsson och i samband med detta riktat tydlig kritik mot ett antal socialdemokratiska styrelseledamöter. Idag har SRV Återvinning AB haft bolagsstämma. Botkyrka och Haninge kommuner har då – trots våra invändningar – genomdrivit valet av två av dessa tidigare ledamöter till ordförande och […]

Dagens Salem ute

1504DS115Ettanbild

Vi har producerat ännu ett nummer av vår lokaltidning, som nu kommer att delas ut i brevlådorna. Vi skriver bl a om byggstarten för Rönninge centrum, några tankar inför idéförberedelserna för Salems centrum. Dessutom blir det en presentation av vår vice ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden, Erik Glimvik, samt en artikel om Salems pionjärarbete för […]

Rekordbokslut 2014, +39 miljoner!

(www.fotolia.com)

Vi har nu gått igenom hela bokslutet för 2014, den ekonomiska årsredovisningen och måluppföljningen. Det är ett rekordbokslut, + 39 miljoner kronor. Orsakerna är framför allt att färre barn och ungdomar behövt skolplatser eller vård inom socialtjänsten. De säkerhetsmarginaler vi lade med i budgeten blev för höga. Men i grunden beror överskottet på en solid […]

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 512 andra följare