Kategori: Allmänt

Nynäshamn laddar för Norvik, men Södertörn behöver bättre infrastruktur

(Klipp från svt.se)

Norviks hamn är en stor framgång för Nynäshamns kommun som arbetat länge för att förverkliga detta nya sjöfartsprojekt för Stockholmsregionen och Sverige. Med Norvik kommer fraktfartygen att kunna angöra hamnen snudd på direkt, utan komplicerad navigation genom trånga skärgårdsleder. Norvik är också ett tillväxtprojekt för hela Södertörn med nya jobb och ökade möjligheter till ”business-to-business”.

Men det finns en annan sida av myntet: infrastrukturen på väg och järnväg är inte tillräcklig.

Ska vägtrafiken från Norvik flyta störningsfritt måste åkerierna använda väg 73 in till Essingeleden för att ta sig vidare mot Södertälje. Södertörnsleden, eller Tvärförbindelse Södertörn (Masmo-Huddinge-Haninge), har planerats i nära 20 år. Leden var nära ett genomförande för 7-8 år sedan, då regeringen och Trafikverket bestämde sig för att hela planprocessen måste starta om från ruta ett. Projektet hade nämligen miljöprövats i sina olika delsträckor, inte i sin helhet. Med den miljöbalk riksdagen beslutat skulle detta ha lett till att Södertörnsleden inte skulle klara överklagandeprocessen. Trafikverket är sedan ett antal år upptagna med att långsamt tröska igenom projektet på nytt, steg för steg.

Järnvägen är ett annat problem. Det kommer att bli en anslutning till Nynäsbanan men för att frakta järnvägslast söder- och västerut måste den in till Västbergaterminalen och vända. En ny järnvägsled tvärs över Södertörn måste utredas. Diskussioner om detta pågår, men på ett mycket tidigt stadium.

Jag hoppas infrastrukturprojekten kan skyndas på för att såväl Nynäshamn som övriga Södertörnskommuner ska kunna utnyttja det stora Norviksprojektets verkliga potential. Det är nästan osannolikt att se hur vi valt att lägga krokben för våra egna utvecklingsmöjligheter.

Intressant?

 

Rekordstor värdetillväxt för hus i Salems kommun

Man får mycket bra bostad för pengarna i Salem. Våra villa- och småhuspriser har ökat rekordmycket. Det visar färsk statistik från Svensk Fastighetsförmedling. Att investera i en villa eller ett radhus i vår kommun är attraktivt då vi som kranskommun har haft ett lägre utgångsläge än kommuner närmare innerstaden.
Många lockas att flytta till Salem tack vare goda kommunikationer, bra skolor och en härlig boendemiljö med många grönområden in på knuten. Undersökningen är en god bekräftelse på att vi som kommun lyckats bra med varumärke och service.
För de som köpt hus här måste det kännas positivt att husköpet – som är den största investeringen många gör under hela sitt liv – växer i värde.

Trafikverket blåser Stockholmarna på pendelkapaciteten genom Citybanan

(Foto: Trafikverket)

Citybanan genom Stockholm invigs med pukor och trumpeter 10 juli. Men trots 17 miljarder i investeringar i nya stationer, tunnlar och spår aviserar nu statliga Trafikverket att pendeltågskapaciteten bara blir i stort sett oförändrad, inte utökad som utlovat. Kristoffer Tamsons artikel i SvD beskriver detta väl.

Det är svårt att kalla detta annat än en rejäl blåsning för landstinget, Stockholms stad och de kommuner runt om i Mälardalen (och mer därtill) som medfinansierat Citybanan. Det blottar också det orimliga styr- och finansieringssystemet med Trafikverket i i centralposition i ställverket. Alltsedan pendeltågstrafiken kring Stockholm startade kring 1970 har först SJ, sedan Banverket och slutligen Trafikverket haft prioriteringsproblem mellan affärsresenärer och pendlare. På 1980-talet kom ”Strängöverenskommelsen” (med legendariske finansministern Gunnar Sträng, S, vid klubban) fram till att pendeltågen skulle prioriteras vid rusningstid. Så har knappast blivit fallet. Istället kännetecknas det statliga Trafikverkets hantering av att ”de statliga” affärsresenärerna (läs SJ) har ett förstahandsläge framför pendlarna, inte minst då pendeltågen stannar vid alla stationer.

Samtidigt är järnvägsnätet ägt och underhållet av staten, men att detta skulle leda till en andrahandsposition för lokaltrafiken finns ingenstans angivet. Stockholms läns landsting och SL betalar för att att använda järnvägsnätet, men Trafikverket kan hänvisa till att dessa avgifter är låga och därmed avvisa vanliga avtalsrättsliga principer för beställning/köp – finansiering – leverans. Trafikverket håller sig helt enkelt till en sublim myndighetsposition när tåglägen ska fördelas. Därför kan Trafikverket nu konstatera att visst har landstinget m fl stått för hälften av Citybanans investering, men nu har verkligheten visat sig vara en annan, fjärran från högstämda tal och rejäla handslag.

Detta nedbrytande status quo-läge kan naturligtvis inte få bestå.  I Sverige har vi en tradition av självständiga myndigheter, ministerstyre är inte vår väg. Frågan är dock om det inbyggda dilemmat i vår åldriga svenska ämbetstradition kan visas mer problematiskt än i fallet Citybanan. Det är orimligt om regeringen försöker hålla detta problem ifrån sig genom att hänvisa till järnvägstjänstemän utan politiskt ansvar. Eftersom så pass mycket skattepengar är satsade är en sådan hållning ohållbar. För att inte tala om alla pendlare som idag men framför allt i framtiden ska kunna ta sig från hela länet in till och genom City utan eviga förseningar. Begreppet ”staten” symboliseras av det finns en politisk makt och vilja, ett ansvarstagande. Så har det varit sedan civilisationernas uppkomst, även om historien inte alltid gått som på räls.

Intressant?

Sverigeförhandlingen klar – Spårväg Syd, ny t-banelinje till Älvsjö och mycket mer

Den stora Sverigeförhandlingen är nu klar. Politiker från landstinget, Stockholm, Huddinge, Täby m fl närmast berörda kommuner har förhandlat med regeringen och nu gått i mål. Resultat:

  • Spårväg Syd byggs mellan Flemingsberg-Kungens Kurva-Älvsjö.
  • T-banelinje från Älvsjö till Fridhemsplan, sex stationer på vägen.
  • Roslagsbanan får tunel till Odenplan och T-centralen.
  • Ny T-banestation vid Hagalund i Solna.
  • Totalt ska det byggasöver 100 000 nya bostäder fram till 2035.
  • Dessa objekt ”projektstartas” senast år 2026.

Detta är väldigt goda nyhet för alla ”08:or”, inte minst för oss i södra länsdelen. Personligen har jag varit med och drivit Spårväg Syd som en viktig tvärförbindelse på Södertörn i över tio år. När spårvägen är byggd kommer studenter och arbetspendlare att kunna åka spårvagn, snabbt och smidigt, från Flemingsberg regionala kärna med bostäder, arbetsplatser, sjukhus och Södertörns Högskola, via Glömstadalen i Huddinge (som då bebyggs med bostäder och trafikförsörjs genom nya Tvärförbindelse Södertörn), till shoppingcentrat i Kungens Kurva, vidare till bostadsområden i Fruängen och Älvsjö.

Lär mer här.              Se Södra Sidans ypperliga kartor här.

Intressant? 

Salems centrum – ”Högtidligt att få lägga grunden för framtida generationer”

ska%cc%88rmavbild-2017-02-14-kl-20-32-24
(Från SVT Södertäljes hemsida)

Kommunstyrelsen beslutade igår föreslå fullmäktige att förhandlingar ska inledas om ett nytt Salems centrum enligt alternativ Beta (nytt centrum på Säby bollplan, omkring 600 nya bostäder totalt). Läs bl a SVT Södertälje.

Vi som är förtroendevalda nu, 2017, måste se långt framåt till de stora möjligheterna som finns att bygga ett nytt Salems centrum anpassat till drygt 20 000 invånare och den service de kan efterfråga om 20-30 år. Det känns nästan lite högtidligt att få lägga grunden för framtida generationer på det sättet.

Det är viktigt att detta beslut är ett val av utvecklingsalternativ som vi ska förhandla om och sedan återkomma till fullmäktige. Något beslut om att flytta Salems centrum är alltså ännu inte taget. Jag är också glad över att alla partier i kommunstyrelsen var eniga om detta ställningstagande.

Intressant?                                Södra Sidan                    Salems kommun

Kommunstyrelsen föreslår Fågelsången

The Blue Tit (Cyanistes caeruleus) on a bird table.
(www.fotolia.com)

Kommunstyrelsen i Salem behandlade idag förslaget att lägga den nya grundskolan vid Fågelsången. Förslaget vann bifall och ligger nu som KS’ förslag till fullmäktige 23/2. Röstsiffrorna blev 9-2. M, S, C och MP var för, L och Röp röstade för Södra Hallsta. KS biföll också förslagen om att utreda två vägdragningsalternativ varav alternativ 2 (alternativet norr om Rönningeborg) är huvudförslag, KS beslöt också att Skogsängsskolan blir platsen för temporära skollokaler.

I det sistnämnda ärendet gjordes ett tillägg om att Barn- och Utbildningsnämnden ska behandla en konsekvensbeskrivning om det beslut som nu fattats, vilket är naturligt.

Vår uppfattning är att Fågelsången ger flest framtida elever den närmaste och bästa platsen för sin skola.

Intressant?

En bra smäll i solen

1701buenavista
Buenavista del Norte, Teneriffa

Solen gassar på klubbhusets restaurang. Ölen är kall och god – ”worth waiting for” (jämför ”En iskall i Alexandria”) – efter varierande golf. Detta på en härlig bana som knappast är särskilt förlåtande för golfare som syndar med slarvig uppställning. I bästa fall flyger dock driven på 10:an halvvägs till Atlantens vågor som skummande kastar sig mot de stelnande lavaklipporna nedanför green. Färgsymfonin är hänförande med de djupblå dyningarna – som skimrar över i turkos på mindre djup – de svarta stenstoderna, den smaragdgröna greenen och golfbollarna som gnistrar i lysande vitt.

På signaturhålen ned mot havet kommer paret nästan naturligt. Bollen flyger längre, kroppen är smidigare i värmen (nåja), det är en särskild form av lycka när bollen flyger iväg 200 m ned mot de vita bränningarna. Det är bra rull. Tillropen från kompisarna – ”Bra smäll!” – ökar på endorfinerna och semesterkänslan är närapå fullkomlig. 

Vid den gemensamma middagen ”tjatas” det på välljudande göteborska, mixat med skånskt gemyt och 08:or som försöker hålla fanan högt med varierande framgång. . Vi jobbar hårt med vår kära golf, från 8-tiden på morgonen in på eftermiddagen, och vi är väl värda en god middagsbuffé i glada vänners lag. Därhemma lär det vara en del snö som väntar, men det är i en annan del av världen. 

Intressant?

Stig Beckman har avlidit

1612stigbeckman

Nyligen avled Stig efter en längre tids sjukdom i kretsen av sin familj. Våra tankar går till hustrun Irene, barn och barnbarn. 

Stig var en välkänd salemsbo, en centralgestalt i en stor bekantskapskrets och tongivande inom vår partiförening. Iréne, Stig och familjen bosatte sig tidigt i Rönninge och sedan uppe i Salem, där de bodde under många år. Stig var småföretagare, innehade bl a ”Sportis” i Salems centrum samt ett reseföretag med samma namn. Stig antog ofta småföretagarens perspektiv, inte minst i kommunens samarbetsorgan med näringslivet. En speciell hjärtefråga var ett ökat samarbete mellan skola och lokalt näringsliv. 

Genom åren representerade Stig Moderaterna bl a i kommunfullmäktige och i Kultur- och Fritidsnämnden. Särskilt ska nämnas Stigs mångåriga engagemang för Salems kommun i det gemensamma vatten- och avloppsbolaget SYVAB. 

Stig märktes överallt, med sitt goda humör och genomtänkta kommentarer. Han hade förmågan att snabbt analysera och hitta svaga och starka punkter i diskussionen. Stig trivdes särskilt på våra kampanjaktiviteter med morgonutdelningar vid Rönninge station, livligt hälsande på många bekanta. Han var den kompletta sällskapsmänniskan, vare sig man träffade honom på ICA, på föreningens tillställningar eller, som det berättats, på måndagsbridgen på ”Eternellen”.

Personligen kan jag, utöver ovanstående, säga att jag verkligen uppskattade Stigs stöd i många interna diskussioner och hans förståelse för vad ledarskap kunde kräva i en organisation där målen inte alltid är klara och tydliga.

Stig var en sällsynt person, en genuint glad och positiv människa som – alltid – gav energi till oss som hade förmånen att få träffa honom. Vila i frid Stig. Vi saknar dig.