Politikerna i TU eniga i kritiken mot tidigare ledning av MSB: “Vi måste ta ansvar för skattepengarna”

(www.fotolia.com)
”Mitt i” har i veckans nummer en kritisk artikel om Salems kommun och undertecknad. Artikeln bygger på en rapport, i övrigt enbart på anonyma påståenden. Allra först vill jag understryka att artikeln bygger på händelser för 1,5-3 år sedan. Idag har Salems kommun en helt ny förvaltningsledning på MSB och ett mycket smidigt samarbete mellan politiker och tjänstemän.
Artikeln innehåller dock rena felaktigheter och tidningens försök att dramatisera skeendet i egna vinklingar.  Mitt i väljer att inte skriva om bakgrunden till problem4m och att vi politiker varit eniga om kritiken. Mer om det nedan.

Även SVT Södertälje har skrivit om frågan.

Kommentar på Salems kommuns hemsida.

Tf chefen för Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) Sune Eriksson fick dåvarande kommundirektören Jan Heimdahls uppdrag att ”genomlysa MSB:s sätt att arbeta”. Sune Eriksson valde att genomföra uppdraget i en helt annan riktning. Han har därefter vägrat att tala med oss politiker om sin rapport.

Rapporten har kommenterats av kommunstyrelsens tekniska utskott (TU), av kommunstyrelsens arbetsutskott och behandlats i kommunstyrelsen.

Detta är fel i artikeln:

  1. Mitt i påstår att rapporten är hemlig. Det är fel, den har varit allmänt tillgänglig i kommunens diarium från första början.
  2. Mitt i påstår vidare att det på MSB saknas ”kompetent folk som kan driva stora byggprojekt”. Sedan ett år tillbaks har vi en ny förvaltningsledning som arbetar mycket smidigt med TU och övriga aktörer. Det saknas inte personal för att handlägga den nya skolan vid Fågelsången eller Salems centrum.
  3. ”Byggprojekt försenas kraftigt eller fryser inne”, påstår Mitt i. Det är heller inte sant. En förstudie av Säbyskolans kök gjordes 2006 som en del i ett långsiktigt program, inget byggbeslut som Mitt i påstår. Ombyggnationen beslutades i budgeten för 2016. När förvaltningen höjde projektkalkylen från 13 miljoner till 22 miljoner i början av 2016, sköt TU på projektet för förnyad granskning. Projektet genomförs i år.
  4. Det finns inga andra ombyggnadsprojekt som försenats kraftigt eller ställts in.
  5. Mitt i påstår att det är oklart var ansvaret ligger för olika byggprojekt, ett påstående som är svårt att förstå. När byggprojekt är beslutade politiskt är det MSB:s uppdrag att verkställa dem.
  6. I artikeln anförs vidare att ”man gör slut på personalen och människor sjukskriver sig”. Kommunens statistik visar att MSB inte har högre sjukskrivningar än kommunen i genomsnitt.

Mitt i bortser från bakgrunden

Bakgrunden är att Kommunstyrelsens tekniska utskott (TU) varit kritiska mot tidigare förvaltningsledningen på MSB när det gäller ett antal frågor. M, L, C, S och MP har varit eniga i sin kritik. I sammanfattning handlar kritiken om att MSB brustit i information till TU. MSB har gått över budget utan avstämning med TU, projektkostnader har ökat kraftigt utan förvarning (se ovan om Säbyskolans kök), MSB har inte tagit upp ärenden till TU i ett par viktiga fall. TU har formulerat sin kritik i ett antal beslut. Allt detta material har ”Mitt i” fått tillgång till, men väljer att undanhålla det från läsarnas bedömning.

Att granska oss politiker är helt OK, men att utelämna orsakerna till kritiken är märkligt.

Du som läsare kan se materialet här:       1702Justerat KSTU protokoll 2017-02-24

Översynsrapporten finns här:                    1701Översynsuppdrag Salem

”Politiker lägger sig i enskilda ärenden”

Vi förtroendevalda har det yttersta ansvaret, inte minst för att skattepengarna används rationellt. När vi i TU sett att projektkostnader drog iväg, att tidplaner riskerade att förskjutas, att det behövdes bättre och tidigare information till kommuninvånarna, då har vi självfallet framfört synpunkter om detta.

Chefssituationen i Salems kommun

Det är riktigt att kommunen haft hög omsättning på chefer det senaste året. Beträffande den tidigare kommundirektören och MSB-chefen träffades uppgörelser som ledde till att de sade upp sin anställning. Övriga har valt att gå vidare till andra uppdrag. Det händer oss ganska ofta eftersom Salem är en kommun där man ofta börjar sin karriär för att sedan gå vidare.

Finns det anledning till självkritik?

Man tvingades vara väldigt tydlig i dialogen. När det blev extra tålamodsprövande blev det kanske en del ord som kunde formulerats annorlunda.  Samarbetet med nuvarande förvaltningsledning visar hur det bör fungera.

Mitt i återger en del personlig kritik av undertecknad. Dessa yttranden är anonyma och bör inte kommenteras i detalj. Jag kan dock säga att förvaltandet av skattepengar är ett stort förtroende.  Vi politiker ställer höga krav på oss själva. Vi har också höga förväntningar på kommunorganisationen.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s