Extra fullmäktige om multimotioner

(www.fotolia.com)

I torsdags var det dags för ett extra fullmäktigemöte för första gången på många år. Anledningen var att alla motioner och interpellationer inte hann behandlas på februarisammanträdet. Det var Rönningepartiet som stod för totalt åtta motioner och interpellationer som debatterades under ca två timmar.

Insatser för nyanlända

Vi startade med en motion om att kommunen borde samordna sina egna och frivilliga insatser för att stötta nyanlända som kommer till Salem. Svaret var att detta görs sedan länge genom en informatör/projektledare på Socialförvaltningen. Det handlar bl a om informationsträffar, soppluncher, ett avtal med ”Kompis Sverige” som matchar befintliga boende med nyanlända m m. Motionen ansågs därmed besvarad.

Multianläggning i Salems centrum

Därefter diskuterades Röp:s motion om en multianläggning i Salems centrum. Partiet vill att en multianläggning ska ersätta sim- och sporthallen, biblioteket och Murgrönan och att denna anläggning ska finnas med i detaljplanen för nya Salems centrum. Svaret och min kommentar till motionen är att vi först och främst måste få till stånd ett vettigt avtal för att kunna anlägga nya centrum. Då är det primärt nya bostäder och affärslokaler som ska tas fram. Därefter måste kommunen tänka på att få med de lokaler vi idag disponerar i f d Skyttorpsskolan, för hemtjänsten m m. Slutligen ska vi naturligtvis utreda möjligheter för kultur och fritid, men det vore helt fel att göra en stor multianläggning till en planeringsförutsättning för nya centrum. Jag vill gärna tillägga att vi inom Alliansen inte gärna kan önsketänka om nya centrum som Röp gör. Motionen avslogs av fullmäktige med röstetalen 27 mot 3, 1 ledamot avstod.

I en annan motion hade Röp föreslagit en samarbetsgrupp mellan Socialförvaltningen och Barn- och Utbildningsförvaltningen. Svaret blev att sådant samarbete redan finns och fungerar dessutom väl, så motionen avslogs. Därefter behandlades en motion om att alla Salemselever på Rönninge gymnasium skulle få SL-kort utan kostnad. Efter förslag från undertecknad återremitterades motionen för ytterligare utredning. Partiet hade också föreslagit att möjligheter för pedagoger att studera på arbetstid. Partiets förslag gick dock inte ihop med skollagstiftningen om anställningsformer och avslogs därför. Skolorna har idag andra former för vidareutbildning av obehöriga lärare.

VA i Rönninge centrum

Röp:s Anders Klerkefors hade ställt en interpellation om kostnaderna för VA-projektet i Rönninge centrum. Förra året besvarade undertecknad en identisk interpellation med svaret att kostnaderna kunde uppgå till 15 miljoner kronor, vilket är kraftigt över budget. Läget i år är oförändrat förutom att kommunen kan räkna med upp till 6 miljoner i statsbidrag för busstorget m m, vilket är en mycket positiv nyhet. Röp var kritiska mot att budgeten överskridits. I Tekniska utskottet har vi dock godkänt detta i efterhand, beroende på alla tekniska svårigheter med projektet. Vi visste att från början att detta var ett komplicerat projekt. Projektet är inte bara en komponent i centrumbygget, utan en viktigt modernisering för hela Rönninges VA-nät. Kommunen hade hoppats slippa bygga en ny pumpstation, vilket visade sig inte gick att undvika. Jag vet inte om dessa svar tillfredsställer kritikerna men jag tror att tusentals, men däremot är jag övertygad om att tusentals rönningebor kommer att ha nytta av ett VA-nät med bättre kapacitet och flöde.

Bygg- och Miljönämndens ordförande Björn Kvist besvarade en interpellation från Röp som ifrågasatte nämndens mål om rättssäkra beslut.

Slutligen besvarades en interpellation från Röp om när det kan bli hästar på den kommande 4H-gården på Ersboda i nordvästra Rönninge. Den planering som så småningom ska bli verklighet bygger på samarbete med 4 H-rörelsen, där någon form av hästar, getter, kaniner och höns kan ingå. Vi är dock ännu inte framme vid ett beslut.

Intressant?

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s