Fullmäktige 29 september

Accounting Magnifier Indicating Accounts Balance 3d Rendering
(www.fotolia.com)

Salems kommunfullmäktige samlades igen efter ett tremånaders uppehåll. Barnombudsmannen och myndigheten som handhar ungdoms- och civilsamhällsfrågor fick inleda kvällen med en 45-minuters föreläsning. En medborgarfråga om konståkningsklubben KKIS’ kostnader för träningstider i Salems Ishall besvarades förträffligt av Kultur- och Fritidsnämndens ordförande Kristina Bjureklev-Netzell (L).

Därefter behandlades delårsbokslutet per 31 juli. Bokslutet är bra, ett resultat på +14,4 mnkr för helåret förutses, väsentligt bättre än budget. Den största debatten gällde revisorernas utlåtande där man anmärkte på att kommunens redovisning inte uppfyllde kraven på god ekonomisk hushållning (GEH). Förra hösten framkom kritiken första gången p g a att fler av kommunens mål – inte bara de ekonomiska – skulle följas upp i delårsrapporten. Detta är svårt eftersom de flesta mål och indikatorer endast kan mätas för hela året.

Dock kom kommunens ekonomienhet överens med konsultrevisorerna från KPMG om att två av de övriga målen skulle ”märkas” och utvärderas för GEH. Detta beslutades av fullmäktige nu i april. Nu liggande delårsrapport har följt upp de nya målen. Under våren har det skett revisorsbyte inom KPMG som nu granskat delårsrapporten. Då verkar revisorerna helt ha glömt samförståndet från i vintras och riktar istället kritik mot kommunen för att inte ha följt upp tillräckligt många mål för GEH.

Kommunen har gjort precis det som revisorerna ville och som vi kom överens om. Trots det kritiserar revisorerna kommunens redovisning. Det är inte OK. Därför antog kommunstyrelsen ett uttalande (se längst ned) där vi riktade revisorernas uppmärksamhet på denna brist. Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet att instämma i KS-uttalandet. Det innebär att fullmäktige talat om för revisorerna att kommunen har uppfyllt kraven på GEH. (Vänsterpartiet och Rönningepartiet yrkade avslag.) Revisorernas ordförande bjöd in till samtal, vilket accepterades.

Därefter besvarades ett antal motioner från Rönningepartiet. En motion om åtgärder för att underlätta spontanbad avslogs då det tyvärr kan leda till att kommunen är tvungen att anlägga badplatser på ställen vi inte alls tänkt oss (domstolsutslag på detta finns). Annars sker spontanbad på många håll i Rönninge, vilket vi inte har något emot. En annan motion från Anders Klerkefors (Röp) om att kommunen ska få SL att bygga om Rönninge station ansågs besvarad. Kommunen har sedan länge pågående diskussioner med SL om åtgärder för att underlätta av- och påstigning, men det är stora avstånd mellan tåg och plattform eftersom stationen ligger i en kurva. Detta är inte lätt att lösa. En ytterligare motion från Anders Klerkefors om parkeringsräkning vid Rönninge station ansågs besvarad då dess redan görs sedan en tid tillbaks. En sådan räkning pågår just nu.

En ny renhållningstaxa för SRV Återvinning antogs, med blygsamma höjningar. Två interpellationer lämnades in. Två frågor besvarades, en om att webbsändningarna från fullmäktigemötena förväntades återupptas i november. En annan fråga om att kommunens anslag till brottsoffer- och kvinnojouren inte blivit utbetalade besvarades med att rutinerna fr o m nu måste fungera. Därefter gick vi hem.

Uttalande – delårsrapport

Intressant?

2 thoughts on “Fullmäktige 29 september”

  1. Tack Lennart, en fin redovisning från ert KF 😇 och så SRV-taxan förståss 😎 Hälsningar Yngve RK

    Skickat från min iPhone

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s