Fullmäktige 28 april – ja till bokslutet och nej till SD:s kampanj

valborgsmssoafton
(www.fotolia.com)

Preludierna var lite annorlunda inför torsdagskvällens fullmäktige. Inte mindre än åtta medborgarfrågor var ställda. Tyvärr var de allra flesta inspirerade av Sverigedemokraternas kampanj mot kommunens flyktingmottagande. Många av frågorna bestod enbart i en eller ett par meningar, tydligt polemiska, rentav provokativa. Formuleringarna var ungefärligen: Vill ni att alla som tjänar över 500 000 kronor ska flytta från kommunen? Vill ni inte ha barnfamiljer i kommunen? Kommer inte välfärden att minska med flyktingmottagningen? Regelverket medger att sådana frågor får ställas, men man kan ifrågasätta om man ska behöva ge politiska besked om att Salem välkomnar barnfamiljer. Sammanfattningsvis blev frågorna besvarade, men det var också viktigt att med skärpa ta avstånd från de fördomsfulla utgångspunkter om mottagningen av nyanlända som inspirerats av SD-kampanjen. Tack också till alla övriga fullmäktigepolitiker som hjälpte till. Alla frågor hann inte besvaras, en del flyttas över till fullmäktiges nästa möte, den 9:e juni.

En kommuninvånare frågade varför kommunen bestämt de fyra platserna för paviljonger och varför inte kommuninvånarna blivit tillfrågade. Vi är några som fått den frågan ganska ofta de senaste månaderna. Mitt svar blev att vi som förtroendevalda med samhällsuppdrag måste följa svensk lag och skaffa fram bostäder till de nyanlända som blir anvisade hit. De flesta, men inte alla som vi diskuterat med har förståelse för det. Vi strävar också efter att sprida platserna för paviljonger över alla tätortsdelar. Alla väljare vi haft dialog med har inte bejakat detta. Vi har också prioriterat platser som har tillgång till vatten och avlopp, har bilväg fram och ligger i eller i närheten av bostadsområden, för att nå bästa möjligheter till integration. Vi har inte nått full förståelse här heller. Sammanfattningen på svaret till den frågande var därför att vi levde efter principen om representativ demokrati och tog på oss att även fatta svåra beslut, eftersom det ligger i vårt uppdrag.

Efter en timme vidtog det ordinarie sammanträdet. Inledningsvis diskuteras revisionsberättelse och årsredovisning. Kommunen upplevde ännu ett bar år 2015, med gott resultat, vilket ledde till beröm från revisorerna. Vi var många som tackade personalen för att de gjort detta möjligt. Fullmäktige beslöt därefter att sätta etiketten ”verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning” på de övergripande målen om ”lärande miljö” och ”attraktiv arbetsgivare” (förutom de två finansiella målen som redan har den etiketten).

En återremitterad motion från Mats Nittve (MP) om att införa e-förslag på kommunens hemsida avslogs. Vi i majoriteten (Alliansen samt S) tycker inte att vi ska ha förslag som får en ”gräddfil” förbi de politiska partierna. Vi har medborgarfrågor som ger snabb dialog med ansvariga politiker. De politiska partierna ska suga upp de olika synpunkter och idéer som finns hos kommuninvånarna. En motion från Rönningepartiet om att återinföra ett demokratistipendium för ungdomar avslogs. Detta kan ju låta märkligt, eftersom alla politiska partier vill stärka och utveckla demokratin. Anledningen till avslaget är att kommunen, trots ihärdiga försök, inte lyckats få några sökande till detta stipendium.

Därefter avslogs en annan motion från Röp, att sätta mätbara mål för att minska biltrafiken genom Rönninge centrum. De andra partierna trodde inte på idén om mätbara mål i en sådan fråga utan hänvisade till olika åtgärder (bussar, vägombyggnader, gång- och sykelbanor) för att underlätta trafiken. Södra Hallsta och Tvärleden är de mest intressanta händelserna framöver för att lätta på trycket i Rönninge.

1604FotoliaKörsbärsträd
(www.fotolia.com)

Efter det att fullmäktige stämt av rapporten om Socialnämndens verkställighet av sina beslut var det dags att diskutera bostadsförsörjningsprogrammet. Programmet omfattar ca 500 bostäder på fem år, vilket ligger på det måltal TMR inom landstinget satt för Salems kommun (ej bindande). Det är Rönninge centrum, Salems centrum, Rosstorp, Södra Hallsta m fl som ingår i programmet. Alliansen samt Socialdemokraterna stod bakom beslutet. Vänsterpartiet lanserade en debatt om att bygga fler hyresrätter. Vi försöker förhandla fram så många hyresrätter som möjligt, men V anser att kommunen ska lägga pengar på att starta ett allmännyttigt bostadsbolag. Vänsterpartiet använder detta argument som ett slags serum som i ett trollslag ska göra att vi bygger nästan enbart hyresrätter. Små och billiga ska de tydligen vara också. Det skulle innebära att kommunen ska lägga in skattepengar för att subventionera hyror och det är inget för oss.

Miljöpartiet hade motionerat om att kommunen ska köpa in webbtjänster med solkartor för att underlätta investeringar i solpaneler. Det hade redan Bygg- och Miljönämnden bestämt, så den motionen bifölls. Detsamma var fallet för att starta en sommarskola för de elever som går på Centrum för flerspråkighet, så motionen i frågan bifölls även den. Rönningepartiet hade motionerat om att kommunen ska undersöka förutsättningarna för att anlägga en gång- och cykelbro över järnvägen mellan Mosshagestigen och Möllevägen. Detta är en gammal idé som inte kunnat förverkligas. Jag tycker dock idén att undersöka frågan igen är bra, men vi ska komma ihåg att det inte innebär att vi fattat beslut om någon byggnation, vilket underströks av fullmäktige.

Fullmäktige beslöt sedan sälja ytterligare en industritomt vid Söderby Gårds väg. Vi hälsar därför SW Söderby AB välkomna, med sitt kontor, från andra sidan kommungränsen. Därefter utsågs undertecknad att bli kommunens styrelseledamot i SYVAB (Sydvästra Stockholms vatten- och avloppsverks AB), alltså Himmerfjärdsverket i Grödinge m m som ägs av Botkyrka, Salem, Södertälje, Nykvarn och Stockholm Vatten AB. Det blir ett mycket intressant uppdrag med ett toppmodernt reningsverk men där nya miljökrav och åtföljande stora investeringar stundar.

Nya motioner lämnades in (de är många nu!). Rönningepartiet tog också det ovanliga initiativet att lägga en fråga till undertecknad om jag stödde en precis inlämnad motion och om jag tänkte skynda på den. Motionen handlade om åtgärder för att välkomna flyktingar till Salem. Mitt svar blev att jag inte tänkte föregripa motionsbehandlingen, men – som jag sagt i ”Södra Sidan” – i princip allt det som föreslogs i motionen gjordes redan av kommunens tjänstemän och frivilligorganisationer.

Det var mycket att stå i på torsdagens möte. Men det var kärt besvär i god atmosfär.

Intressant?

 

 

One thought on “Fullmäktige 28 april – ja till bokslutet och nej till SD:s kampanj”

  1. Tack Lennart, det var ett nästan korrekt referat. Du missade att vi i MP ville ha mätbara mål för cykelpendlandet till Rönninge C, men det kan jag leva med… Hoppas att solen lyser över dig också!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s