Varken Rönninge eller Salem vann – det gjorde Salems kommun – fullmäktige 18 februari

Rådhuset i Poitiers, Frankrike (www.fotolia.com)
Rådhuset i Poitiers, Frankrike (www.fotolia.com)

I torsdags inleddes kommunfullmäktige med en medborgarfråga från en förälder om hur Allians-majoritetens uttalande om förstärkt kvalité i verksamheten och skattesänkning inför 2016 gick ihop med det som påstods vara en försämring av personaltätheten inom Salemsskolan (särskola m m). Undertecknad tackade för frågan och svarade att man inom Salemsskolan under 2015 använt ”mobil personal” för att tillfälligt förstärka en särskild grupp inom skolan. Nu hade skolan återgått till normala rutiner och då skedde inte denna förstärkning längre. Men det var inte frågan om något politiskt beslut, utan en organisationsfråga inom verksamheten som rektor hanterade. Skolpengen (anslaget per elev) till elever inom Salemsskolan hade till i år höjts med 13-14% eller totalt 800 000 kr. Även Salemsskolans lokaler diskuterades, vilka nu ses över.

Så var det då dags att besluta var konstgräsplanen för 7-mannaspel skulle ligga. Kultur- och Fritidsnämnden förordade Orrens bollplan i kommundelen Salem, Kommunstyrelsens tekniska utskott förordade Salemsvallen i Rönninge. Kommunstyrelsen hade med röstsiffrorna 6-4 föreslagit fullmäktige besluta om Salemsvallen. Trots att en del talare tyckte detta inte var någon stor fråga hade debattens vågor gått höga inför mötet.

Undertecknad inledde med att säga att allt talade för Salemsvallen: omklädningsrum, toaletter, buss och parkering (inget av detta finns på Orren) samt inte minst att det var Rönninge Salem Fotbolls förstahandsprioritering. I detta instämde bl a Rönningepartiets Anders Klerkefors, Miljöpartiets Mats Nittve och Anne Henningsson, KD:s Håkan Paulson och Erik Glimvik, Delmon Haffo, Björn Kvist och Lennart Ejenäs (samtliga M). Representanter från Liberalerna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centern förordade Orren.

Liberalerna Mia Franzén och Kristina Bjureklev-Netzell fäste ingen större vikt vid argumenten för Salemsvallen utan pekade enbart på att majoriteten av befolkningen fanns i kommundelen Salem, alltså skulle konstgräsplanen läggas där. De räknade med att bollplanen skulle skapa ett större intresse för spontanfotbollen i Salem. Vi andra menade att intresset för spontanfotboll var annorlunda idag jämfört med 20-30 år sedan samt att Salem hade två minifotbollsplaner för spontanfotboll. Vi pekade också på att 170 salemungdomar redan spelade i RSF och att ledarna i RSF unisont var för Salemvallen, enligt klubben. Vidare ställde vi oss frågan varför man ska gå emot RSF när allt pekar på deras val? Liberalerna föll inte till föga utan menade att fullmäktige måste se till hela kommunens behov, inte bara RSF:s samt att om 170 ungdomar från Salem spelade i RSF visade det bara på att många ungdomar skulle strömma till Orrens BP om det blev konstgräs där.

Mia Franzén (L) menade också att om fullmäktige beslutade om konstgräs på Orren skulle det minska risken för motsättningar mellan Salem och Rönninge. Jag blev faktiskt lite irriterad på detta och svarade att påståendet om sådana eventuella motsättningar var tvivelaktigt. Min erfarenhet är att det oftast har använts av personer som har egna politiska syften.

Centerpartiet utmanade Miljöpartiet och menade att utsläppen av växthusgaser skulle öka om fullmäktige valde Salemsvallen framför Orren. Miljöpartiet svarade att det är antalet starter som skapar utsläpp, inte alltid körsträckan. Dessutom går det buss till Salemsvallen vilket inte är fallet till Orren.

Fullmäktige röstade. M, RÖP, MP, KD (och SD) röstade för Salemsvallen, vilket betydde 19 röster. S, L, C, V röstade för Orren, som innebar 12 röster. Fullmäktige beslöt alltså att konstgräsplanen ska läggas vid Salemsvallen, vilket kommer att ske under 2016.

Därefter beslutade fullmäktige att svara positivt på en remiss om regionbildning i Stockholms län. Det innebär att länsstyrelsens uppgift om regional utveckling och tillväxt ska tas över av landstinget. Fullmäktige var enigt, vi moderater lämnade dock ett särskilt yttrande om att landstinget måste se till att dessa frågor inte ”drunknar” i debatten om sjukvårdsfrågor och kollektivtrafik.

Fullmäktige biföll sedan en motion från MP om att se över skyltningen av förbudet mot tomgångskörning. Fullmäktige avslog en motion från RÖP om att införa en hastighetspolicy, med motiveringen att de riktlinjer som finns om hastighetsbegränsningar i de olika kommundelarna räcker. Genom att riktlinjerna förtecknats i motionssvaret kan man dock säga att de utgör en slags policy. RÖP har tyckt att de fått som de velat, vilket ju delvis är rätt. Fullmäktige avslog sedan en motion från MP om att införa hastighetsbegränsning 40 km/h i hela tätorten (således inte bara Rönninge, utan även Salem och Söderby) samt att begränsningen till 30 km/h vid förskolor och skolor skulle gälla alltid. Vi invände att vägarna att 50 km/h fungerade väl på vägarna i Salem och att 30 km/h bör gälla enbart vid skoltid för att det är rimligt och för att de ska kunna bli respekterade.

Det fattades beslut om att sälja ytterligare en tomt för småindustri längs Söderby Gårds väg. Vi hälsar Norr Enby Entreprenad AB välkomna till kommunen! Den sista tomten i området finns troligen på agendan för försäljning vid nästa fullmäktige i april.

Anders Klerkefors (RÖP) hade lämnat en interpellation där han ställde frågor om de ökade kostnaderna för VA-arbetena i Rönninge centrum. Jag svarade att Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) hade stött på stora svårigheter vid borrningarna. Flera schakter har fått öppnats, det har skett spåntning m m. Dessutom var man tvungen att anlägga en pumpstation som man tidigare hoppats undvika. Budgeten låg på 8,4 mnkr, efter godkännande i KSTU finns nu en risk för att slutkostnaden kan ligga på över 15 mnkr. Kostnaderna belastar VA-kollektivet och VA-taxan. VA-arbetena har skett för att kommunen behöver en helt ny VA-komponent i hela VA-nätet i Rönninge, inte enbart p g a bostadsprojektet i centrum.

Anders Klerkefors (RÖP) hade också ställt en fråga om inte vägbredden minskats på Garnuddsvägen i samband med att parkeringen vid Ålkistan anlades. Undertecknad hänvisade till MSB som svarat att så inte var fallet.

Därmed var fullmäktigemötet avslutat. Vill du titta i efterhand går det att göra här.

Intressant?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s