Kommunfullmäktige 19 november: ”Salems skattebetalare har rätt till att få sin beskärda del av en välskött ekonomi”

(www.fotolia.com)
(www.fotolia.com)

Klockan 17.00 under den regntunga och mörka torsdagen, samlades fullmäktige för budgetsammanträde. Inledningsvis uppvaktades Rönninge-Salems Kampsportklubb för sina goda insatser på den internationella mästerskapsscenen. Två medborgarfrågor avhandlades: en om eventuell nedsatt hastighetsbegränsning på Skyttorpsvägen, en annan fråga från en medborgare till Centerpartiet.

Budgetdiskussionen begynte med inledningsanförande från undertecknad (Läs här: 1511budgetanförande ). Kontentan var att Salems kommun samtidigt förstärker kvaliteten och sänker skatten med 25 öre. Ett antal inlägg följde. De mest intensiva debatterna kretsade kring kommunens miljömål, kring Socialdemokraternas förslag att kommunen skulle starta ett bostadsbolag samt om den ideologiska betydelsen av en skattesänkning. – Salems skattebetalare har rätt till att få sin beskärda del av en välskött ekonomi. Kommunen ska inte ta ut mer i skatt än nödvändigt, förfäktade undertecknad med instämmande av Delmon Haffo och andra partikamrater. (MP) och (V) delade inte vår positiva syn på att medborgarna fick mer pengar i plånboken genom en skattesänkning. (S) var ”oroliga”. (S) och (MP) ville ha oförändrad skattesats. (V) ville höja med 23 öre till 20:13.

Fullmäktige beslutade enligt Alliansens förslag om 19:67, d v s en sänkning med 25 öre. Ingen begärde votering.

Rönningepartiet bjöd på en udda uppvisning. (Röp) stödde skattesänkningen men ”deltog inte i beslutet” om budgeten i övrigt. Däremot framförde (Röp) att de ansåg att det fanns ett antal besparingsmöjligheter i budgeten. Låt mig konstatera följande: (Röp) har i allmänna val sökt väljarnas mandat på politiken att de ska utnyttja varje skattekrona bättre. Men när det blir ”verkstad” då budgeten ska beslutas, har de ingen uppfattning om hur skattepengarna ska användas. (Röp):s väljare borde rimligen fråga sig ”Hur har ni använt vårt förtroende?”. Vad blir svaret? ”Till noll och intet”?

Det var roligt att se så många uppe i talarstolen. Från Alliansens sida deltog undertecknad, Mia Franzén och Kristina Bjureklev-Netzell (FP), Ankie Bosander (C), Håkan Paulson (KD) samt Delmon Haffo, Elisabeth Bovin-Exner och Björn Kvist (M). När diskussionen var över stod det alltså klart att Salems kommun 2016 får sänkt skatt med 25 öre och ett antal satsningar på biblioteket, Kulturskolan, fritidshemmen, äldreomsorgen m m. (Läs mer här.)

Efter paus och voteringar om budgeten togs ett antal rutinärenden om reglementen, rapportering från Socialnämnden och nya programpriser inom gymnasieskolan. En ny alkohol- och drogpolicy antogs. En motion från Mats Nittve (MP) om att införa e-förslag på kommunens hemsida var föreslagen att bli avslagen. Vi i Alliansen hänvisade till medborgarfrågorna i fullmäktige som vi tycker fungerar bra. Dock tyckte en minoritet i fullmäktige att motionen skulle återremitteras, vilket därmed blev beslutat genom s k minoritetsåterremiss. Därefter besvarade undertecknad två interpellationer från Rönningepartiets Anders Klerkefors. Den första handlade om parkeringsytan nere vid Säby begravningsplats och ordningssituationen där, kunde belysning sättas upp? Marken tillhör Stockholm Vatten AB som inte vill bekosta belysning på platsen. Den andra interpellationen rörde kostnadsökningen för parkeringsplatsen vid kvarteret Ålkistan, öster om Folkets Hus. Svaret blev att kostnaden ökat från 1,9 mnkr till 3,4 mnkr p g a att det blivit nödvändigt att förskjuta anläggningen uppåt i slänten, men att parkeringsplatserna är nödvändiga.

Slutligen var det dags för avsägelser och fyllnadsval. Vi moderater tackar Lars Pilsetnek för många års värdefullt arbete som Socialnämndens ordförande. Ny nämndordförande blir Elisabeth Bovin-Exner som också tar plats i kommunstyrelsen. Lycka till Elisabeth! Fullmäktiges presidium ser numera ut enligt följande: ordförande Olle Glimvik (M), 1:e vice ordförande Tommy Eklund (S), 2:e vice ordförande Björn Odelius (M).

Intressant?

 

 

 

5 thoughts on “Kommunfullmäktige 19 november: ”Salems skattebetalare har rätt till att få sin beskärda del av en välskött ekonomi””

  1. Nej Lennart, motionen om e-förslag från Miljöpartiet avslogs inte, den återremitterades. Hur är det med närminnet?

  2. Du har ett problem, nämligen med att be om ursäkt. Det är mänskligt att göra fel och det kan förlåtas. Men att inte inte be om ursäkt är oförlåtligt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s