Det hände på kommunfullmäktige 1 oktober

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Gatlyktor ska lysa! (www.fotolia.com)

 

Innan fullmäktiges öppnande i torsdags uppmärksammandes Louise Andersson Kierulf från Rönninge som tog guld, silver och brons i bowling vid Special Olympics World Summer Games i Los Angeles. Louise tog ett individuellt guld, ett lagsilver och ett brons i 2-manna. Louise har bowlat sedan 1999 och tävlar för Norsborgs AIK. Hon uppvaktades med blommor och en bok om Salems kommun, ”Salemsboken”.

Fullmäktiges ordförande Olle Glimvik delgav mötet minnesord om Hans Zander (S) som nyligen avlidit efter många år som förtroendevald i vår kommun. Jag har själv många fina minnen av Hans Zander. Hans var med i den första Socialnämnden efter kommundelningen 1983, där jag blev ordförande. Hans var en oerhört trevlig politisk kollega, en verklig pragmatisk politiker. Det kändes angeläget att få delta i en tyst minut till Hans Zanders minne.

Det viktigaste fullmäktige sedan gjorde var att anta detaljplan för Solliden i västra Rönninge. Dessutom antogs gatukostnadsavgifterna för Solliden och Heliodal. Detta är resultatet av många års planarbete och samråd med många inblandade: politiker, tjänstemän och inte minst ett stort antal boende i området. Nu blir det 25 nya byggrätter (idag finns 28 hus), vatten- och avlopp, bättre gator och gc-vägar. Oerhört glädjande att komma i mål. Detaljplanen antogs i full enighet.

Gatukostnadsärenden är alltid stridbara. Förutom Rönningepartiet var dock fullmäktige enigt. Rönningepartiet tyckte att grunderna för gatukostnaderna skulle beskrivas bättre. Själv vill jag påstå att grunderna är mycket väl beskrivna. Min uppfattning är att Rönningepartiet försöker ge intrycket att skattebetalarna ska betala betydligt mer av de privata nyttan av vägarna. Övervägande rättviseskäl mot talar dock för att gatuavgifter ska användas.

Fullmäktige godkände en mycket positiv delårsrapport per den 31 juli. Prognosen för hela 2015 är ett plusresultat på 24 miljoner kronor, drygt 19 miljoner bättre än budget. (Resultatprognosen är exklusive tomtförsäljning och andra jämförelsestörande poster.) Det är framför allt inom Barn- och Utbildningssektorn som de stora överskotten ligger, främst beroende på färre barn och elever än tidigare beräkningar. Snart ska budgeten för 2016-2018 presenteras. Den här gången föreslog majoriteten att 1 miljon kronor av det blivande överskottet skulle användas för ökad fortbildning. En diskussion utspann sig om att revisorerna önskade fler verksamhetsmål att kunna följa upp.

Taxehöjningen för livsmedelskontroll debatterades, kommunstyrelsens förslag antogs. Så blev fallet också för renhållningstaxan och sotningstaxan. Två regionala överenskommelser antogs om SFI-basutbildning och revidering av delbestämmelse i den regionala gymnasieregionen. Fullmäktige beslöt införa kommunal borgen för hyreskontrakt. En sådan borgen kan lämnas om den sökande har svårt att få ett eget förstahandskontrakt. Socialtjänsten prövar dock ansökningarna. En ytterligare industritomt såldes, så vi hälsar Reimatic AB välkomna till Söderby Gårds väg. Företaget arbetar med el-entreprenader och försäljning.

En motion från Rönningepartiet besvarades, där partiet ville att kommunens upphandlingsbestämmelser skulle förändras så att ”mest valuta för pengarna” skulle skrivas in. Svaret på motionen blev att det redan var innebörden i den formulering som finns sedan många år, vilket också överensstämmer med Lagen om Offentlig upphandling. Sammanträdesdagar för fullmäktige 2016 fastställdes. Nämndemän till Södertälje Tingsrätt valdes.

Sist besvarades en fråga från Anders Klerkefors (Röp) om insatstiden vid trasiga gatlyktor. Anders nämnde ett exempel vid korsningen Uttringevägen – Tallsätravägen, där reparationen tagit flera månader. Undertecknad besvarade frågan. En sådan åtgärdstid är självklart orimlig, vilket Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen också bekräftat. Vi ser just nu över åtgärdstiderna i avtalet med entreprenören. Jag har själv haft en process med felanmälan och ihärdig uppföljning då det varit problem med belysningen på en del av Skyttorpsvägen.

Därmed var fullmäktigemötet 1 oktober över.

Intressant?                                   Läs handlingar här!

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s