Förslag från Alliansen: 40-zon i Rönninge

Speed limit road sign isolated on white
(www.fotolia.com)

 

Vi har en splittrad bild av hastighetsbegränsningar i Rönninge. Till skillnad från kommundelen Salem (som har en mycket välstrukturerad trafikmiljö där gång- och cykelvägar är skilda från fordonstrafik) har Rönninge en mer komplicerad trafikmiljö med smala vägar, villatomter med stora häckar och många kurvor. Den övervägande delen är 50-vägar, det förekommer 30 km/h utanför skolor/förskolor, men också längs vanliga bostadsgator.

Detta är våra utgångspunkter:

  • Vi ska ha enkla och renodlade principer för hastighetsbegränsningarna i Rönninge.
  • Hastighetsbegränsningarna ska vara rimliga och möjliga att upprätthålla så att de efterlevs.
  • Hastighetsbegränsningar är en sak men ännu viktigare är skyldigheten för trafikanter att av olika skäl anpassa hastigheten efter trafikmiljön. Vi ska inte inge illusionen att hastighetsbegränsningen alltid är den lämpliga hastigheten. Den lämpliga hastigheten kan mycket väl vara 20 km/tim på vissa vägar.

Allianspartiernas förslag:

  • 40-zon i Rönninge förutom 30 utanför skolor och förskolor, tidsbegränsade till skoltid.
  • Övriga 30-sträckor får ingå i 40-zonen. Därmed skapar vi enkelhet och rimlighet anpassad till trafikmiljön
  • 40-zonen börjar vid korsningen Salemsvägen – Säbytorgsvägen.

Däremot föreslår vi ingen 40-zon i kommundelen Salem. Salem byggdes under senare delen av 1960-talet enligt den s k Skift-normen som skiljer gång- och cykeltrafik från fordonstrafik. Det är varken önskvärt eller realistiskt att sänka nuvarande 50 km/h till 40 km/h i Salem.

Intressant?

4 thoughts on “Förslag från Alliansen: 40-zon i Rönninge”

  1. Helt vansinnigt förslag, jag föreslår att kommunstyrelsen kommer ner till Dånviksvägen för en syn på plats innan man tar beslut. Hastigheten idag är 30 km/tim. på den delen vi bor och många respekterar hastigheten men sen finns det dom som kör strax under hastigheten där man förlorar sitt körkort. Skulle hastigheten ökas med 10 km/tim. blir det jätteproblem för oss med barn i husen som ska till skolan, vi har ingen trottoar på ojämna sidan och inget övergångsställe alls längs vägen och med en fri sikt till kurvan med 20 meter vid utfart är det omöjligt att en stor lastbil med full last kan stanna i 40 km/tim ens på torr vägbana. Vidare har det redan uppstått vibbrationsskador på hus av den allt tyngre trafiken. Nej, hastigheten ska anpassas med hänsyn till dom boende och inte med ett generellt beslut.

    1. Kjell, du kan inte diskvalificera ett förslag för hela Rönninge utifrån hur du upplever situationen på just ”din” del av Dånviksvägen. En svaghet vi har är att vi – i likhet med alla kommuner – inte kan garantera att någon hastighet efterlevs. Det vi kan göra är att trycka på hos polisen för att de ska öka hastighetskontrollerna. Det utförs inte minst på ”ditt” avsnitt på Dånviksvägen. Kommunen kommer också att fatta beslut om att köpa in en ”hastighetspåminnare” som brukar ha bra effekt på trafiken. Om det finns uppfattningar om vibrationsskador vill jag att ni kontaktar kommunens tjänstemän om det. / Lennart Kalderén

  2. Jag pratar inte bara i egen sak, utan för alla 10 hushållen med barn som varje dag måste springa mellan bilarna och känner stor oro nu när du vill höja hastigheten trots ditt skriftliga löfte till oss om att få behålla 30 km/tim. Det har under de senaste 7 åren varit 3 st. poliskontroller och nu när dom flesta trafikpoliserna försvunnit är det nog inte mycket att hoppas på, dock är vi väldigt tacksamma om det kommer upp hastighetspåminnare som förhoppningsvis fungerar alla dagar i veckan och dygnet runt. Ett beslut blir ju inte bättre för det generellt, och jag tycker att man ska hålla sina löften även om man är politiker.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s