Uber är taxitrafik

(www.fotolia.com)
(www.fotolia.com)

Jag ska göra ett kort inhopp i en debatt som förs om ett tidigare skede i mitt arbetsliv. I P1-morgon diskuterades om Uber Pop är en innovation inom persontransporter eller ett hot mot seriös taxiverksamhet. Jag har en bakgrund inom Svenska Taxiförbundet 1986-95, mitt under den största avregleringen som skett i en taxinäring (1990). Då ingick det i jobbet att dagligen och stundligen företräda taxibranschen för att få till stånd en konkurrens på lika villkor. Det är andra som sköter det nu, sedan länge och med den äran. Men i en debattartikel i SvD ställde en intressegrupp frågan om Moderaterna stödde svarttaxiverksamhet. Jag är inte någon talesperson för (M) i denna fråga, men tänkte lägga några synpunkter.

För mig är det självklart att Moderaterna bygger sin politik på ett stöd för den fria företagsamheten som en strategisk dominerande kraft som skapar välstånd. Det är lika självklart att konkurrens mellan fria företag måste ske på lika villkor. Därför är det avgörande att samhällsmaskineriet och politiker slår vakt om seriös företagsamhet, där man betalar skatter och avgifter och följer gällande lagar. Allt annat blir förödande.

Företaget Uber har två affärsmodeller för persontransporter. Dels ett koncept som jag väljer att kalla taxi, dels Uber Pop som företaget kallar ett samåkningsprojekt, men som är mest ifrågasatt. Über Pop är hett omdiskuterat och t o m förbjudet i vissa länder utomlands. Konceptet går ut på att privatpersoner, via en app, både kan ställa sig och sin bil till förfogande för beställda transporter, mot betalning. Andra privatpersoner kan beställa transporter – mot betalning – via denna app. Über anser att detta inte är taxiverksamhet eftersom det bygger på ”samåkning”. Uber Pop bedrivs utan taxitillstånd, utan taxiförarlegitimation, utan taxiutrustning.

Taxitrafiklagens § 3 i kap. 1 säger följande:

”Med taxitrafik avses trafik som bedrivs yrkesmässigt med personbil eller lätt lastbil och som innebär att fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transport av personer.”

Uber Pop går ut på att privatpersoner ska betala för att bli förflyttade från punkt A till B. Jämför man med lagtexten ovan är det självklart frågan om taxitrafik. Men Uber Pop handlar också om att Uber fråntar sig allt ansvar för att betalning av skatter och avgifter sker. Sammanfattat innebär det att taxitrafik bedrivs utan gällande tillstånd och med en uppenbar risk för – sannolikt med avsikt – att skapa skattefusk. Om det finns en taxinäring som utförs enligt gällande lag där man betalar skatter och avgifter, och en annan del där taxitrafik utförs utan att man erlägger moms, källskatt och sociala avgifter är det självklart att konkurrensförhållandena är blir i grunden rubbade. Detta måste rättsansvariga myndigheter åtgärda. Politiker ska inte underlätta snedvridning av konkurrensen. Då äventyrar man företagsamheten i sig.

I debatten finns en dragning av att man inte ska förbjuda Uber-konceptet eftersom det är nytt, innovativt och utvecklande. Ibland talas det också om att det är en del av en delningsekonomi som kommer allt mer och mer. Där finns också de som påstår att det känns enkelt om det blir billigare för kunden, om bilen kommer snabbt och om man slipper taxametern. Argumentet förs fram med en slags glättighet som snarast nedvärderar taxitrafik som gammal, förlegad och t o m monopolitisk. Vi ska ha klart för oss att Sverige sedan 1990 sannolikt har den mest avreglerade taxinäringen på detta klot. Taximonopolet fanns före 1990, nu är det puts väck. Exempelvis saknas helt behovsprövning, d v s någon prövning av om ett tillstånd behövs eller inte av marknadsskäl görs ej. Däremot har Riksdagen beslutat om lämplighetskrav för både företag och förare, för att värna seriositet, kunder och konkurrens på lika villkor. Om man försvarar och t o m förordar Uber Pop, handlar det enligt min mening om att man tjusas av teknik och marknadsföring, snarare än att man – fullt ut och i alla led – gör den seriösa diagnosen av hur affärsmodellen faktiskt fungerar. Gör man en ansvarsfull analys inser man att Uber Pop -utan taxitillstånd – strider mot lagen och bidrar till skattefusk. Det är ingenting man kan förorda. Det ska istället åtgärdas.

Intressant?

4 thoughts on “Uber är taxitrafik”

 1. Uber kan väl söka tillstånd?
  Och naturligtvis betala skatt etc.
  De kan bli ett taxiföretag som andra.
  Taxametern bör få vara en utrustning som fyller kraven på tillförlitlighet, lag, måste väl inte vara en fast monterad utrustning av hittillsvarande typ.
  Och alla taxiresor räknar inte kilometer, man kan göra upp om fast pris från A till B.

  Risk för skatteflykt – ja, men om taxametern fyller kraven, blir det väl samma risk till svart resa som för nuvarande taxibilar.

 2. Valter, visst kan Uber eller deras medlemsföretag söka taxitillstånd som alla andra. Problemet är att de går åt rakt motsatt håll. Uber Pop-konceptet ska, enligt Ubers hemsida, utföras med vanliga privatbilar, utan tillstånd. Alla resor, mot taxametertaxa eller fast pris, ska registreras i taxametern för att ha koll på att intäkterna beskattas m m. Problem nr 2 är att Uber vägrar använda taxameter. / LK

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s