Fullmäktige 23 april – rekordbokslut, parkering och hundrastgård

(www.fotolia.com)
(www.fotolia.com)

Före torsdagskvällens fullmäktigemöte besvarades två medborgarfrågor. John Johnny Johnsson frågade Rönningepartiet varför de år 2011 föreslagit att Skönviksgården skulle rivas. Anders Klerkefors från Rönningepartiet svarade att en av Rönningepartiets representanter i fullmäktige hade föreslagit detta, men att det inte var ett förslag från Rönningepartiet. Anders Grettve frågade kommunen om skolorna tog upp och diskuterade EU-migranternas situation. Lennart Ejenäs, M, ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden svarade att skolornas skyldighet var att ta upp många viktiga samhällsfrågor som t ex inbördeskriget i Syrien, terrorattacker och även EU-migranter. Samtidigt är det rektor som har ansvaret för undervisningen, kommunens politiker får inte gå in och detaljstyra.

Bokslutet för 2014 togs upp för godkännande. Fullmäktige gav kommunstyrelsen och nämnderna ansvarsfrihet. Undertecknad redogjorde för ett rekordbokslut med ett överskott på ca 40 miljoner kronor och god måluppfyllelse (se även här). Miljöpartiets Mats Nittve ansåg att överskottet skulle ha använts till ”offensiva satsningar”. Vi svarade att överskottet till hälften består av att färre barn och ungdomar än beräknat eller andra målgrupper, har gått i förskolan, gymnasiet eller behövt socialtjänstens insatser. Ett sådant överskott är inga pengar som ska förbrukas på annat, särskilt inte under själva budgetåret. Oppositionen ville anslå 2,3 miljoner kronor ur det positiva resultatet till olika satsningar på driftbudgeten, vilket avslogs av fullmäktige.

Två informationsärenden diskuterades, bl a alternativa lägen för en idrottsplats samt svaret från centrumägaren Aberdeen på fullmäktiges begäran om att parkeringstiden i Salems centrum ska utökas till max 4 timmar, vilket Aberdeen inte ville gå med på. Däremot var Aberdeen intresserad av fortsatt dialog. Beträffanden idrottsplats ska betonas att detta var en ren markinventering, det är i dagsläget inte möjligt att bygga en idrottsplats. Innan sådana diskussioner går vidare måste man också bedöma behovet, även om en del politiker idag har tvärsäkra svar på den frågan.

Ett antal motioner besvarades. Det blir en ”Kulananläggning” (minifotbollsplan) uppe i Söderby Park 2016. Kommunen ska ta initiativ till en fråga till föreningarna om dessa vill anordna Valborgsfirande i Skönviksparken fr o m 2016 (bägge motionerna var från Folkpartiet). En motion från Ankie Bosander (C) om ”giftfri kommun” bifölls till delvis. Motionen innehöll många goda förslag, svaret från Barn- och Utbildningsförvaltningen var att man redan agerat och arbetade för att ta bort farliga material från skolor och förskolor. Från Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen svarade man att Salems kommun noggrant följer de statliga råd och direktiv som kommer om skadliga ämnen. Att kommunen själv skulle besitta den kompetens och de resurser så att man kan gå igenom exempelvis hela fastighetsbeståndet, tillbakavisades.

En motion (MP) om hundrastgård i Fårhagen diskuterades. Svaret från Alliansen blev att Fårhagen har ett stängsel som nyligen fått en översyn, även en grind byts ut. Fårhagen ska därför kunna fungera som ett ställe där de flesta hundägare ska kunna släppa sina hundar lösa. Det finns kritik mot att de allra minsta hundarna kan ta sig ut genom stängslet, men kommunen är inte beredd att anslå de 250 000 kr som behövs för att bygga nytt stängsel.

Det var fullmäktige 23 april, som åtskiljdes vid ca 21.30.

Intressant?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s