SRV Återvinnings bolagsstämma – Botkyrka och Haninge väljer kritiserade styrelseledamöter till ordförande och vice ordförande

Skärmklipp 2015-04-16 15.51.29

Södertörns tingsrätt har i en nyligen avkunnad dom frikänt tidigare styrelseordföranden Sven Gustafsson och i samband med detta riktat tydlig kritik mot ett antal socialdemokratiska styrelseledamöter.

Idag har SRV Återvinning AB haft bolagsstämma. Botkyrka och Haninge kommuner har då – trots våra invändningar – genomdrivit valet av två av dessa tidigare ledamöter till ordförande och vice ordförande. Huddinge och Salems kommuners stämmoombud har då uttalat att vi saknar förtroende för dem (se bifogade uttalande).

Vi har på stämman framfört att Botkyrka och Haninges kommunledningar genom detta agerande äventyrar hela SRV-samarbetet. Samtliga ägarkommuner måste kunna samarbeta utan att leva under det latenta hotet att det sker polisanmälningar i styrelsearbetet.

Daniel Dronjak Nordqvist                                     Lennart Kalderen
Huddinge kommun                                                          Salems kommun

Uttalandet, SRV

Södertörns Tingsrättsdom 2015-03-23

8 thoughts on “SRV Återvinnings bolagsstämma – Botkyrka och Haninge väljer kritiserade styrelseledamöter till ordförande och vice ordförande”

 1. Domstolen riktade faktiskt kritik även om den tidigare orföranden, även om den konstaterade att hans agerande inte varit olagligt. Domstolar prövar ju, som bekant inte lämpligheten i beslut.

  Ska en styrelse ha ett vettigt samarbetsklimat bör man vinnlägga sig om ett vettig dialog. Att avlägsna en vd genom sin utslagsröst mot slutet av sitt förordnande kanske inte riktigt är något som gynnar ett vettigt samarbetsklimat?

  1. Nej, det stämmer inte. Domstolen har omnämnt tidigare ordföranden men jag tolkar det inte som kritik. Inte tillnärmelsevis i nivå med den mycket tydliga kritiken mot de socialdemokratiska ledamöterna. Ett vettigt samarbetsklimat måste börja i ett förtroende för VD. Aktiebolagslagen har regler för beslutsfattande i en styrelse. Vid likaläge måste någon fälla avgörandet, i Aktiebolagslagens fall är det ordförande som har utslagsröst. Hur skulle det annars gå till? / LK

  2. Jag tolkar domstolen som att den kritiserar ordföranden.

   Vad du väljer att bortse från är två saker:

   En åklagare har antingen trott sig kunna få en fällande dom eller sett frågan som principiellt viktig att få prövad.

   Om halva styrelsen faktiskt har flrtroende för vd kan man ju fråga sig om det inte är så att felet ligger i ordförandens bristande förmåga att känna förtroende? Mig veterligen har tidigare vd varit populär i företaget, engagerad för miljön och nått goda resultat.

   Att i ett läge där man själv snart ska avgå tvinga fram avsked av vd och dra på företaget miljonkostnader kan uppfattas som väldigt konfrontatoriskt.

 2. Du har fel i dina antaganden. Du är också ganska enträgen med att dra undan ljuset från dem som tingsrätten kritiserar, vars beteende rätten kallar ”anmärkningsvärt”. Återigen, de har blivit erbjudna information, tackat nej till denna och sedan polisanmält förre ordföranden för att de inte fått information. Det talar för sig själv.

  Om du som ordförande har en VD som halva styrelsen samt åtminstone tre av fem ägare inte har förtroende för, då är du tvungen att agera. VD:n ifråga hade gjort det till en vana att agera alltför självsvåldigt.

  Det blir ingen bra stämning i en bolagsstyrelse om man – som man nu fått – en ordförande och vice ordförande som är beredda att ta till polisanmälan mot sina kollegor. / LK

  1. Domstolen konstaterade som sagt att det kan finnas anledning att ifrågasätta ordförandens agerande, men att det hur som helst inte var brottsligt.

   Du tycks ta väldigt lätt på frågan om samarbetsklimat i styrelsen, och på den extra utgift om flera miljoner som bolaget drog på sig genom avskedandet av vd. En vd som tycks ha varit mycket populär i bolaget och aktivt drivit viktiga miljöfrågor.

   Att konstatera att tre av fem ägare saknat företroende är kanske inte så intressant, eftersom två av ägarna väl är mikroskopiska i jämförelse med de tre övriga.

   Jag får känslan att det här tyvärr handlar mer om prestige och sårad stolthet än om vettig förvaltning av pengar och naturresurser.

   Sedan tycker jag ändå att sossarnas polisanmälan var småfjantig, men det betyder ju inte att jag behöver tycka om ordförandens agerande.

   Jag hoppas ni tar initiativ till en nystart i styrelsen för SRV och kanske byter ut ledamöter som är otillräckligt fokuserade på samarbete i bolagets och miljöns intresse.

 3. Mårten, du skriver nog upp föregående VD’s popularitet lite mer än vad som är i överensstämmelse med verkligheten. När det sedan gäller vissa styrelseledamöters agerande så är det allvarligt. Man kan inte som ledamot i en bolagsstyrelse hålla på och polisanmäla andra ledamöter utifrån politiska kompasser och vänskapsband, det är knappast att se till bolagets bästa. Om man befinner sig i en situation där halva styrelsen saknar förtroende för VD så måste man agera och det gjorde sittande styrelseordförande. Att i det läget välja att polisanmäla och driva en rättsprocess utifrån en partipolitisk agenda som dessutom landar ned i vänskapsband är både pinsamt och fruktansvärt oseriöst. Då agerar man inte utifrån bolagets bästa och man tar inte ansvar vare sig för verksamheten eller för styrelsearbetet. Att sedan som du gör gradera de olika ägarnas storlek blir också lite tokigt. I ett samarbete mellan olika kommuner ska man alltid eftersträva att se varandra som likar, oavsett ägarandel. Samarbete över kommungränserna är viktigt och ibland nödvändigt. Större kommuner och därmed större ägare bör eftersträva att se de andra delägarna som lika viktiga parter, det är så man bygger ett gott och långsiktigt samarbete. I det är det naturligt och inget konstigt att mindre kommuner äger färre aktier – men det gör dem inte till mindre viktiga. Det är en helt annan sak om bolaget vore ett privat bolag.

 4. Det är inte konstigt att du kommer till aparta slutsatser när du har fel om avgörande förutsättningar. Igen. Du utgår från att två av tre ägare som uttalade misstroende för förre VD:n var ”mikroskopiska”. Det stämmer inte. Att du vill beteckna vår gemensamma hemkommun med den termen får stå för dig. Men de övriga två var Huddinge och Haninge och de är sannerligen inga knattar i sammanhanget.

  Aktiebolagslagens krav innebär en mycket stark fokusering på bolagets bästa. Du är väldigt angelägen att släta över det faktum att två av de nu främsta styrelseledamöterna har prioriterat andra utgångspunkter än bolagets bästa. Då är det nog bra att vi är oense.

 5. Notera åter den skrivning ur domen som jag tidigare pekat dig till:

  ”Det går visserligen att ifrågasätta det sätt på vilket Sven Gustafsson har hanterat frågan om avskiljandet av Robert Falck från tjänsten som verkställande direktör. Handlandet är dock inte straffbart.”

  Om det inte är kritik, tja?

  Man bör förstås skilja på vad som är olagligt och olämpligt, men det finns lika liten anledning att försvara det olämpliga som det olagliga. Har du en annan uppfattning där? Om så, varför?

  När det sedan gäller ägarandelarna så är det ju ett faktum att Salem och Nynäshamn är väldigt små ägare i förhållande till de övriga tre. Ordförandeposten tycks också rotera mellan de tre största ägarna, varför talet om ”likar” klingar lite tomt.

  Återstår då att en åklagare faktiskt valde att driva detta ärende till domstol. Kanske för att han såg en fällande dom framför sig, kanske för att fallet rönte ett principiellt intresse.

  Och hade inte ordföranden valt att hantera ärendet på det ickeortodoxa sätt som skedde hade kanske inte övrigt hänt?

  Jag har som sagt inget intresse av att hylla sossarnas agerande, men jag är fortfarande väldigt osäker på om förre ordförandens hantering av vd-frågan skedde på ett sätt som hade företagets bästa för ögonen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s