Rekordbokslut 2014, +39 miljoner!

(www.fotolia.com)
(www.fotolia.com)

Vi har nu gått igenom hela bokslutet för 2014, den ekonomiska årsredovisningen och måluppföljningen. Det är ett rekordbokslut, + 39 miljoner kronor. Orsakerna är framför allt att färre barn och ungdomar behövt skolplatser eller vård inom socialtjänsten. De säkerhetsmarginaler vi lade med i budgeten blev för höga. Men i grunden beror överskottet på en solid ekonomi med god kontroll på vad som sker. Inte minst beror de goda resultaten på ambitiösa och energiska insatser från vår personal, ingen nämnd ingen glömd.

Uppföljningen av de övergripande målen visar följande:

1    Tillgänglighet                                      Grönt
För det mesta bra resultat, men inom kommunen är vi fortfarande för dåliga på att svara i telefon eller ringa tillbaka.

2   Trygghet                                                Grönt
Bra resultat, bäst när det gäller fritidsgårdar, fritidsfältande och goda ohälsotal.

3   Infrastruktur                                     Grönt
Bra resultat överlag, gator, vägar och god trafiksäkerhet.

4   Boendemiljö                                        Grönt
Salemborna ser i SCB:s undersökning goda möjligheter att hitta ett bra boende.

5   Hållbar miljö                                      Gult
Bra resultat för sjöarnas hälsa och andelen miljöbilar, lite sämre för energisparande.

6   Lärande miljö                                     Gult
Kunskapsnivåerna stiger, såväl grundskolans meritvärden som behörigheten till gymnasiet.

7   Attraktiv arbetsgivare                     Grönt
Varierande resultat, kommunen har god förmåga att rekrytera personal. Dock ökar sjukskrivningarna något och personalrörligheten är lite för hög jämfört med målet.

8   Konkurrenskraftig skattesats        Gult
Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn. Målet är nästan nått då vi ligger knappt under genomsnittet på Södertörn.

9   Stabil ekonomi                                    Grönt
Grönt ”hela vägen”, ett rekordresultat 2014.

Bland glädjeämnena finns – förutom ekonomin – elevresultaten inom Barn- och utbildning, Salems kommuns topplacering i diverse medborgarenkäter, att sjöarnas hälsa långsamt förbättras samt kommunens förmåga att rekrytera personal. Kommuntjänstemännens förmåga att svara i telefon och på mail, en viss ökning av sjukskrivningarna och bristen på smålägenheter är några av utvecklingsområdena.

 Vissa delar av antagen investeringsbudget har inte blivit genomförda, utan föreslås istället överföras till 2015. Anledningarna är flera, varav förseningar av olika exploateringsprojekt är den viktigaste. Dock ser nu många detaljplaner, som varit under arbete och dialog i en följd av år, ut att bli beslutade av kommunen under 2015. Ett annat skäl till överföringar är att Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inte hunnit med att upparbeta alla projekt. Därför görs nu en avstämning tidigt under 2015 för att ombesörja att så många som möjligt av de beslutade projekten också kommer igång. En allmän översyn har gjorts bland alla överföringar som därefter har minskat jämfört med det ursprungliga förslaget.

 Inom Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden har en viss överbudgetering av säkerhetsmarginaler skett. En översyn av budgeteringsprinciperna har dock gjorts redan i och med 2015 års budget. Antalet elever i gymnasieskolan är särskilt svårt att budgetera eftersom en hel del ungdomar nu byter program och går fyra istället för tre år i gymnasiet. Antalet “hemmasittare” har också ökat, men Barn- och utbildnings- förvaltningen bedriver en god uppföljningsverksamhet, enligt lagstiftningens krav och egna, höga målsättningar.

 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har kunnat dra nytta av två gynnsamma vinterperioder då mindre resurser gått åt för snöröjning och mediekostnader. Socialnämnden visar en budget med visst överskott och god kostnadskontroll på sina olika verksamheter.

 Det goda resultatet gör det möjligt att genomföra extraamorteringar av lån. Därutöver överförs 1,5 mnkr för investeringar i gatuunderhåll samt 1,5 mnkr för investeringar i gång- och cykelvägar. Av grundskoleenheternas överskott överförs 850 tkr. Dock är det inte möjligt att använda bokslutet till några stora satsningar, vare sig på drift eller investeringar. Budgeten för 2015-2017 ser fortfarande knapp ut, vi måste hålla oss över 1%-målet.

Om några veckor kommer populärversionen av bokslutet ut till salemsborna.

Intressant?

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s