Fullmäktige 18 dec. Är Rönningepartiet ett Rönningeparti?

family cycling in summer
Rönningepartiet går emot detaljplanen i Karlskronaviken som bl a innehåller gång- och cykelbro till Östertälje. (www.fotolia.com)

 

Årets sista fullmäktige bjöd inte på några direkta överraskningar, i alla fall inte i början. Alla val till nämnder och styrelser genomfördes enligt valberedningens förslag. Två motioner från Centerpartiet behandlades. Det blir 30 km/h på Norrbergavägen i Rönninge, utanför Rönninge förskola. Däremot avslogs centerförslaget om permanenta farthinder. I en annan motion föreslog Centern att Hallstaområdet (området från Hallsta som gränsar till Lilldalsvägen i söder) skulle röjas upp och spänger över våtmarkerna skulle förbättras. Så blir det också.

Handlingar till fullmäktige kan läsas här.

1412Valärenden kommunfullmäktige 18 december

En taxa för schakt i mark och gata beslutades. Taxan för Socialtjänstens hemtjänst och dagverksamhet läggs om. Nya bestämmelser för anstånd med betalning för gatukostnadsersättningar antogs.

Kommunens ungdomsdemokratistipendium instiftades 2006, men har bara delats ut några gånger, senast 2012. Förvaltningarna har gjort stora ansträngningar under flera år för att uppmuntra skolor och andra att föreslå stipendiater, men utan framgång. Därför avslutas nu stipendiet. Här uppstod debatt i fullmäktige. De partier som inte varit med och tagit del av diskussionerna i de olika nämnderna eller med tjänstemännen tyckte att kommunen skulle göra förnyade ansträngningar. Rönningepartiet yrkade därför återremiss och fick Miljöpartiet och Sverigedemokraterna med sig i voteringen. Med totalt 23 röster mot åtta avslogs yrkandet. Därefter beslöt fullmäktige enligt Kommunstyrelsens förslag att avsluta stipendiet.

Fullmäktige antog ett uttalande riktat till ägaren av Salems centrum om att det stora behovet av utökade parkeringstider. Centrumförvaltaren Aberdeen har, trots tidigare uttalande från kommunen, inte velat medge detta. Därför togs ärendet upp i Salems kommuns högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, för att understryka allvaret i frågan.

En del av socialförvaltningens verksamhet kommer att flyttas in till tomma delar av Skyttorpsskolan. Det blir ombyggnader för ca 2 miljoner kronor. Därmed frigörs två hyreslägenheter som hittills använts av förvaltningen.

Det blev debatt beträffande den kommande detaljplanen för Karlskronaviken. Kommunen är numera överens med den största fastighetsägaren i området och en gång- och cykelbro över näset vid Dånviken kan anläggas när detaljplanen slutligen kan fastställas. Sakfrågan för fullmäktige nu gällde att ta tillbaka ansökningar till Länsstyrelsen om åtgärder som nu inte lägre behövdes. Allt för att gå vidare med detaljplanen. Samtidigt har kommunen förhandlat vidare med några av de återstående fastighetsägarna i området. Rönningepartiet vill inte genomföra Karlskronaviksplanen. Därför motsatte de sig Kommunstyrelsens förslag. Då måste man konstatera att Rönningepartiet inte heller vill ha en gång- och cykelvägsförbindelse till Östertälje. I och för sig är detta bra att veta, men det är helt obegripligt. Självklart ska vi underlätta promenader och cykelturer (inte minst arbetspendling) till och från Östertälje! Genom att vilja stoppa planen sätter sig Rönningepartiet också emot att kommunalt vatten och avlopp anläggs i Karlskronaviken, samt avstyckningarna för de boende i området som väntat i årtionden på detaljplanen. Är Rönningepartiet ett Rönningeparti?

Till sist besvarades en interpellation av Mats Nittve (MP) om hur kommunen agerar för fler fossilfria bilar. Svaret blev att kommunen deltar i ett kunskapsutbyte på Södertörn för att vidta rätt åtgärder vid rätt tillfälle, beroende på marknadsförutsättningar samt praktiska och ekonomiska möjligheter att t ex etablera en biogaspump i Salem. Däremot kommer det sannolikt att anläggas en snabbladdningsstolpe (el) på infartsparkeringen vid Rönninge station. Diskussioner förs med Vattenfall om detta.

Därmed var fullmäktige avklarat och ordförande Olle Glimvik (M) önskade samtliga God Jul och Gott Nytt År. Personligen vill jag också tacka för förtroendet att bli omvald som kommunalråd, för sjätte gången.

Intressant?

 

One thought on “Fullmäktige 18 dec. Är Rönningepartiet ett Rönningeparti?”

 1. Jag hoppade till i bänkraden när jag hörde Anders (RöP) märkliga inställning till K-vik förslaget.
  De i området boende väntar inte enbart på VA, som för övrigt vi som bor inom Heliodal, utan även på c/g-banan mot Södertälje. Ett utomordentligt tillfälle till att nästan ostört få möjligheter till motion i en underbar miljö och genväg för den som vill utnyttja sådan. Regelbunden motion förbättra hälsan och minska midjemåttet.
  Förhoppningarna på RöP som vårt parti (boende i Rönninge) har absolut inte infriats.
  Under de senaste två åren har jag i fullmäktige upplevt hur Micke o. c. visat upp rent protektionistiska beteenden; kasta ut oss äldre från närheten till service vid Rönninge C (ni kan bo på andra sidan sjön), absolut inte förtäta i västra Rönninge (här har vi skaffat oss våra små smultronställe och här skall ingen komma och störa), vatten och avlopp behövs inte för jag har redan löst detta (Micke? Anders?), en säker cykelväg mot Södertälje (det behöver inte vi rönningepartister) belasta ekonomin till ingen nytta och inte minst berövat oss ett underbart byggnadsverk.
  Ni ungdomar i RöP har gjort mig mycket besviken och jag kan inte fatta att ni vågar er på att agera så bakåtsträvande; ni har redan visat tecken på kort livslängd som politiker i ansvarig ställning. Kanske ni ej behöver bli särskilt långlivade; det vore, enligt min mening, tragiskt.
  Vi behöver ett parti som verkar för de boende i Rönninge och det har ni definitivt inte levt upp till, ännu! Hittills har ni varit en katastrof!
  Jonny, 80+

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s