Nu har Salem en styrande majoritet

Skärmavbild 2014-10-26 kl. 18.06.24
(www.fotolia.com)

Valrörelsen är en sak, sedan gäller det att forma en styrande majoritet. Det är nu gjort. Under ett antal möten har representanter för Folkpartiet, Centern, Kristdemokraterna och vi moderater förhandlat fram en politisk plattform (se nedan) och fördelat Alliansens platser i nämnderna samt presidieposter (ordförande och vice ordförande).

Allianspartierna har en majoritet i fullmäktige med 16 mandat av totalt 31. Därutöver har S + MP + V 10 mandat, Rönningepartiet 3 och SD 2. Man skulle kunna beskriva Alliansens majoritet som knapp, man kan också tala om en majoritet på 16 mandat mot de rödgrönas 10, med fem mandat i någon slags vågmästarposition. Resultatet i nämnderna blir att vi moderater tappar en ordinarie och en ersättarplats i de flesta nämnder. Rönningepartiet kommer in i de största nämnderna: kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

Olle Glimvik, M, kommer att föreslås till posten som ordförande i kommunfullmäktige. Lennart Kalderén, M, nomineras till kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen, omval för båda. Det nya fullmäktige har formellt tillträtt redan 15 oktober, men första sammanträdet är 27 november, enligt uppgift från den grånade ålderspresidenten som sammankallar fullmäktige.

Politisk plattform

Salems kommun står inför ett antal större utmaningar den kommande mandatperioden.

Grunden för kommunens verksamhet är en ekonomi i balans formulerade i de ekonomiska målen. Kommunens ekonomi ska följa kommunens mål för god ekonomisk hushållning. Beredningarna för ramar, budget och bokslut ska vara gemensamma för allianspartierna. En noggrann efterlevnad av antagna ramar och beslutad budget ger de bästa förutsättningarna för en god ekonomi. Under mandatperioden prövas frågan om skattesänkning, om ekonomiskt utrymme finns.

Den goda kvalitén i Salems kommuns verksamhet ska fortsätta att utvecklas.

Under den kommande mandatperioden ska arbetet med en ny översiktsplan påbörjas, diskuteras och senare fastställas. Detaljplaner för områdena; Solliden, Karlskronaviken, södra Hallsta, Rönninge Kungsgård och södra Ekdalen ska under mandatperioden tas fram inom ramen för befintlig översiktsplan “SALEM 2015”. Riktlinjerna för minsta tomtstorlek tas upp för omprövning under mandatperioden.

Ett projekt för utveckling av Salems centrum ska startas och fullföljas under mandatperioden. För projektet ska kommunen söka en eller flera samarbetspartners för att kunna uppföra bostäder i flerbostadshus (inkl en betydande andel hyresrätter), förbättra parkeringssituationen och öka affärsytorna.

Arbetet med att höja resultaten i skola och barnomsorg fortsätter, där målet ska vara att samtliga elever får nödvändig stimulans och stöd. Bl a sker en flerårig satsning på läsning parallellt med matematiklyftet för att ge eleverna en bättre grund för vidare studier. Satsningen på läsning ska ske i ett aktivt samarbete mellan skolan och biblioteket. Lärarlönerna och karriärmöjligheterna i skolan är prioriterade frågor under mandatperioden.  Vistelsetiden på förskolan för barn som får syskon eller vars föräldrar är arbetssökande utökas.

Satsningen på äldreboendet i Söderby Park fullföljs i enlighet med fattade beslut. Bemanningen inom äldreomsorgen ses över för att garantera en god omsorg för de äldre.

Miljöarbetet är en omistlig del av kommunens verksamhet. Salems kommuns skolor och förskolor ska även i fortsättningen ligga i framkant för en giftfri miljö. Andelen ekologiska och närodlade livsmedel i skolor och förskolor ska öka. Arbetet med att förbättra vattenkvalitet och miljö i sjöarna Flaten och Uttran fortsätter. Utbyggnaden av VA-nätet i de delar av Rönninge som idag saknar anslutning fortsätter likaså.

Satsningarna på fastighetsunderhåll och utbyggnad av gång- och cykelvägar fortgår. Simhallen rustas upp. Barn- och ungdomsperspektivet på trafiksäkerhet ska stärkas.

One thought on “Nu har Salem en styrande majoritet”

  1. Att det ska bli en betydande andel hyresrätter vid Salems centrum ser jag som positivt. Det behövs en inbrytning i Akelius oligopol på hyresrätter i kommunen!

    Mårten

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s